บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


22 เมษายน 2552

<<< ดูอาวุธที่ใช้ ดูท่าที่ยิง >>>
<<< See the weapon used. See manner at shooting. >>>

เป็นการสลายม็อบตามหลักสากลหรือไม่
Be a breaking mob International principles, or Not?

วันหน้าลูกหลานคงบอกได้
The future, children would tell.

เก็บหลักฐานไว้
Collected evidence.

เพื่อรอชำระประวัติศาสตร์
Wait for clearing history again.

ในวันที่ประชาธิปไตยเต็มใบ
On completed democracy day.

ปล. ลืมบอกไปต้องระบุด้วยว่า
P.S. forgot to tell that,

ภาพเหล่านี้เป็นการสลายม็อบเสื้อแดง
these images are breaking Red Shirt mob,

ช่วงสงกรานต์ ปี 2552
Songkran Festival 2552 period.

กลัวนานๆ ไปจะมีคนมาบิดเบือนว่า
Fear occasionally, someone will distort that,

เป็นภาพสงครามตามแนวชายแดน
be images of war along the border.

โดย มาหาอะไร
By Maha-arai.

-------------------------------------------------

ดูอาวุธที่ใช้
See the weapon used.


ดูท่าที่ยิง
See manner at shooting.

-----------------------------------------