บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


24 เมษายน 2552

<<< เสื้อน้ำเงิน กองกำลังของใคร ? >>>
<<< Whose Blue Shirt mop?>>>

รูปจากชาวเว็บพันทิพ
These images bring from the Pantip website .

ดูจากพฤติกรรมแล้ว
See action.

ไม่มีความผิดเลยหรือ
Why not illegal?

ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Now, obviously not known.

ว่าเป็นพวกไหนจริงๆ
Who are they really ?

แต่ดูจากสารรูปแล้ว
But look on.

เป็นชายฉกรรจ์ทั้งนั้น
All men are strong man.

เดินผ่านเจ้าหน้าที่รัฐได้สบายๆ
Can walk through the Authorities have closely.

ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรวมอยู่ด้วย
I think that, have included the Authorities.

จะทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งก็ตาม
To all or part.

เก็บไว้เพื่อกันลืมและให้ลูกหลานได้รับรู้
Saved it for don't forget and the next generation get it.

เวลาพูดถึงเสื้อน้ำเงินในเหตุการณ์ช่วงนี้
When talk about this Blue Shirt mop.

ดูภาพก็พอเข้าใจพฤติกรรมได้พอสมควร
Look at pictures, can get they action.

ว่ามีความพยายามเปลี่ยนเครื่องแบบ
Have changed uniforms.

ของเจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นเสื้อน้ำเงิน
From Authorities uniforms change to blue shirt.

เพื่อเวลาไปตีเสื้อแดง
When clashed with the Red Shirt mop.

จะได้รายงานข่าวว่าเป็นพวกชาวบ้านมาตีกัน
Reporter will say that, people clashed with the Red Shirt mop.

ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐลงมือ
Don't action of the Authorities.

เป็นยุทธวิธีที่เขาจะใช้มาก
This strategy, they will use so much.

ในช่วงนี้และอนาคต
During this and future.

ต้องระวังให้ดี
Must beware.

ถ้าเป็นไปได้
If possible.

จับมาประจานสักทีก็ดี
Try arrest Blue Shirt someone for discredit the Authorities.

โดย มาหาอะไร
By Maha-arai.

Please try guess, my English not very well. ;-)

----------------------------------------