บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


23 เมษายน 2552

<<< พวกนี้เป็นใคร? >>>
<<< Who are they? >>>

เห็นรูปเหล่านี้บนเว็บ
See these image on the web.

เกิดความสงสัยว่า
Suspect that,

คนเหล่านี้เป็นใคร
Who are these people?

เพราะรัฐบาลอภิสิทธิ์แถลงว่า
Because Apisit government declared that,

ทหารสลายม็อบเสื้อแดง โดยแต่งกายเต็มยศ
Soldier clashed with Red Shirt mob, with the full dress uniform military dress.

โดย มาหาอะไร
By Maha-arai.

-----------------------------------------------