บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


11 มิถุนายน 2553

<<< รวมคลิปกระชับพื้นที่!!! >>>+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+1/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+2/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+3/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+4/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+5/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+6/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+7/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+8/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+9/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+10/11
+ จัตุพร พรหมพันธ์ อภิปราย+11/11


FfF