บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


13 ธันวาคม 2553

<<< สรุปผลเลือกตั้งทั่วประเทศ ปี 2549 >>>

เลือกตั้งพิสดาร บัตรเสียท่วมท้น 5 ล้านใบ!!
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 เมษายน 2549 00:36 น.

มหาดไทยสรุปคะแนนเลือกตั้ง ปาร์ตี้ลิสต์ ทรท.ได้ 16.2 ล้านคะแนน ไม่เลือกใคร 8.4 ล้านคะแนน ขณะบัตรเสียมี 1.7 ล้านใบ โดยเฉพาะภาคใต้สูงถึง 4 แสนใบ ด้าน ส.ส.เขต ทรท.ได้ 15.4 ล้านคะแนน ไม่เลือกใคร 9.2 ล้านคะแนน ขณะบัตรเสียสูงลิ่วถึง 3.5 ล้านใบ รวมบัตรเสียทั้ง 2 ระบบกว่า 5 ล้านใบ

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า จากรายงานผลคะแนนที่ส่งเข้ามาพบว่า คะแนนของพรรคไทยรักไทย ภาคกลาง ในระบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนทั้งสิ้น 3,770,134 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครรวม 2,152,382 บัตรเสีย 325,137 ส่วนคะแนนในระบบแบ่งเขต ได้ 3,649,474คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 2,648,921 บัตรเสีย 804,137 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 7,413,212

ภาคเหนือ ในระบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนทั้งสิ้น 3,562,880 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครรวม 1,305,637 บัตรเสีย 421,775 ส่วนคะแนนในระบบแบ่งเขต 3,320,946 ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 1,472,911 บัตรเสีย 930,704 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 5,739,720

ภาคอีสาน ในระบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนทั้งสิ้น 7,048,692 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 1,236,916 บัตรเสีย 544,896 ส่วนคะแนนในระบบแบ่งเขต ได้ 6,581,034 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,455,152 บัตรเสีย 1,184,791 โดยมีผู้มาใช้สิทธิ 9,338,385 คน

ภาคใต้ ในระบบบัญชีรายชื่อได้คะแนนทั้งสิ้น 611,181 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 2,434,487 บัตรเสีย 422,638 ส่วนระบบแบ่งเขตได้คะแนน 645,751 ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 2,314,256 บัตรเสีย 476,081 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 3,653,210

ส่วน กทม.ในระบบบัญชีรายชื่อ ได้คะแนน 1,253,481 คะแนน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,269,722 บัตรเสีย 50,818 สำหรับในระบบเขตเลือกตั้ง 1,190,018 ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใคร 1,315,990 บัตรเสีย 99,826 โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 2,620,979

สรุปทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 45,148,929 คน เมื่อรวมยอดผู้ใช้สิทธิทั่วประเทศจะมีทั้งสิ้น 28,765,506 คน โดยคะแนนบัญชีรายชื่อทั่วประเทศที่พรรคไทยรักไทยได้ทั้งหมดรวม 16,246,368 คะแนน ซึ่งในระบบบัญชีรายชื่อนั้นมีบัตรเสียรวม 1,735,264 สำหรับจำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครในระบบบัญชี รวม 8,399,144 บัตร

ส่วนคะแนนแบบแบ่งเขตทั่วประเทศที่พรรคไทยรักไทยได้ทั้งหมดรวม 15,387,223 คะแนน โดยมีบัตรเสียในระบบแบ่งเขต 3,495,239 ขณะที่จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครในระบบแบ่งเขต 9,207,230 บัตร

เป็นที่สังเกตว่า บัตรเสียที่เกิดจากการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์ และ ส.ส.เขตครั้งนี้ มีจำนวนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะบัตรเลือกตั้งในภาคใต้ ซึ่งเมื่อรวมบัตรเสียจากการเลือกตั้ง ส.ส.ทั้ง 2 ระบบพบว่ามีสูงถึง 5,230,503 ใบ

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000045062

--------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.fringer.org/wp-content/uploads/election.gif

-------------------------------------------------------------------------------

FfF