บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


23 พฤษภาคม 2554

<<< ยุคสมัยใหม่ไม่มีใครเป็นช้างเท้าหน้าไปได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ไหน ใครควรเป็นช้างเท้าหน้า ใครควรเป็นช้างเท้าหลัง >>>

หลักการนี้ใช้ได้ทั้งกรณี
เพศหญิงกับเพศชาย หรือเจ้านายกับลูกน้อง
การยึดหลักใช้สถานการณ์เป็นตัวกำหนด
ว่าใครควรเป็นช้างเท้าหน้า
หรือใครควรเป็นช้างเท้าหลังในสถานการณ์นั้นๆ
จะสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆ
ได้เหมาะสมที่สุดมากกว่าการยึดหลักที่ว่า
ช้างเท้าหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

ขอยกตัวอย่างง่ายๆ สักหนึ่งสถานการณ์
เช่น เวลาสามีมีปัญหากับญาติภรรยา
ฝ่ายภรรยาก็ควรออกหน้าแก้ไขสถานการณ์
จะแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายกว่า
ให้สามีไปลุยกับญาติตนเอง
เพราะอาจเกิดปัญหาบานปลายได้

หลักการนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้
ทั้งเรื่องครอบครัวและการเมือง
โดยเฉพาะกรณีการเมือง
สามารถใช้ตอบโต้การโจมตีเรื่องเพศได้เหมือนกัน

โดย มาหาอะไร

FfF