บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 ตุลาคม 2554

<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง ถนนบางเลน-แยกนพวงศ์, นครชัยศรี-ศาลายา และ บรมราชชนนี ณ 27-28 ต.ค.54 >>>

เส้นทาง ถนนบางเลน-แยกนพวงศ์ ณ 27 ต.ค.54
รถเล็กผ่านลำบากมีการปิดเส้นทางที่มุ่งไปทางแยกนพวงศ์
ส่วนในตัวเมืองมีน้ำที่ทะลักล้นมาจากแม่น้ำขังอยู่บริเวณต้นถนนนี้

------------------------------------------

เส้นทาง ถนนเข้าออก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ณ 27 ต.ค.54
มีน้ำท่วมบริเวณทางเข้าออกอำเภอนครชัยศรีกับถนนเพชรเกษม

------------------------------------------

เส้นทางถนนนครชัยศรี-ศาลายา ณ 28 ต.ค.54
พบน้ำท่วมขังบนถนนเป็นช่วงๆ จนน้ำสูงขึ้น รถเล็กผ่านลำบาก------------------------------------------

เส้นทางถนนบรมราชชนนี ณ 27 ต.ค.54
หลังเลี้ยวขวาจากถนนนครชัยศรี-ศาลายา
มาขึ้นถนนเส้นนี้ก็จะเห็นน้ำท่วมเต็มถนนสองเลน
บริเวณแถวสถานีขนส่งสินค้า------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF