บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


23 พฤศจิกายน 2554

<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ ในเส้นทาง หมู่บ้านสีวลี และ เมืองเอก ณ 23 พ.ย.54 >>>

เส้นทาง หมู่บ้านสีวลี ณ 23 พ.ย.54
สามารถขับรถไปจอดบริเวณที่ทำการของโทลล์เวย์
เลยเซียร์มาหน่อยหนึ่งเพื่อเดินลงไปต่อเรือต่อไป
ที่หมู่บ้านสีวลี น้ำยังท่วมสูงอยู่
แม้จะเห็นร่องรอยระดับน้ำลดลงไปเลยระดับหัวเข่าแล้วก็ตาม
บริเวณท้ายๆ หมู่บ้านระดับน้ำจะสูงกว่าแถวหน้าหมู่บ้าน---------------------------------------------------------

เส้นทาง เมืองเอก ณ 23 พ.ย.54
ต่อเรือ ณ จุดเดียวกับที่ไปหมู่บ้านสีวลี
นั่งมาจนกระทั่งถึงสะพานข้ามคลอง
แล้วเดินต่อไปจนถึงสะพานข้ามคลองอีกคลองหนึ่ง
หลังจากนั้นถึงต่อเรือเข้าโครงการเมืองเอกอีกที
สภาพเมืองเอก ณ วันนี้ กลายสภาพเป็นเมืองร้างไปแล้ว
และช่วงที่ระดับน้ำท่วมสูงสุดในพื้นที่นี้
บ้านเรือนในเมืองเอก โดนน้ำท่วมสูงระดับมิดหัว
สามารถเห็นร่องรอยได้อย่างชัดเจน
ปัจจุบันระดับน้ำลดลงมากแล้ว
แต่ระดับน้ำที่เหลืออยู่ก็ยังสูงเลยเอว

---------------------------------------------------------

<<< สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ 2554 >>>
http://maha-arai.blogspot.com/2011/11/blog-post_2860.html

โดย มาหาอะไร

FfF