บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


13 ธันวาคม 2554

<<< แถลงการณ์ตั้งสำนักพยากรณ์ Guess Freely >>>

วันที่ 13 ธันวาคม 2554

เนื่องจากปัจจุบัน มีการนำคำทำนายหรือพยากรณ์
ในรูปแบบต่างๆ มาใช้ทำนายดวงบ้านเมือง
และดวงนักการเมือง ดังๆ กันอย่างกว้างขวาง
ข้าพเจ้าพึ่งหัดดูดวงได้เดือนกว่าๆ
จึงขอประกาศตั้งสำนักพยากรณ์ Guess Freely บ้าง

Guess Freely แปลเป็นภาษาไทยตรงๆ ว่า "เดา อย่างอิสระ"
แปลไทยเป็นไทยอีกทีก็อาจหมายความว่า "มั่ว" นั่นเอง อิอิ
เนื่องจากชื่อสำนัก ก็บ่งบอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นยังไง
ดังนั้นควรฟังหูไว้หู อ่านดูขำขำ ก็ได้
แต่ถ้ามีเกล็ดคำทำนายที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ก็ยินดีให้นำไปใช้อย่างเต็มที่
โดยหวังให้วงการพยากรณ์มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

จุดมุ่งหมายของสำนัก
มุ่งหวังพัฒนาปรับปรุงระบบการพยากรณ์
ให้ได้ผลคำทำนายใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
อย่างน้อยถูกสัก 50% ก็ยังถือว่า ดีกว่าไม่รู้อะไรเลย
รู้แค่ 50% สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดได้
หรือนำไปใช้เพื่อระมัดระวังบรรเทาเหตุร้าย
หรือหาทางหลีกเลี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุดได้ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

โดย มาหาอะไร
FfF