บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


13 กุมภาพันธ์ 2555

<<< บางคนเลือกต่อต้านการโฆษณาในโรงหนังโดยไปแสดงอาการต่อต้านที่โรงหนัง แต่บางคนต่อต้านการโฆษณาในโรงหนังโดยการซื้อวีซีดีมาดูหนังที่บ้านแทน >>>

บางคนไม่ชอบดูโฆษณาอะไรพอเห็นโฆษณาอะไรในโรงหนัง
ก็ออกอาการต่อต้านเพื่อไม่อยากดูโฆษณา
แต่บางคนเลือกที่จะหันหลังให้โรงหนัง
โดยอาจไปซื้อวีซีดีมาดูหนังที่บ้านแทน

วิธีแรกค่อนข้างเสี่ยงคุกเสี่ยงตาราง
เพราะถ้าบางคนเลือกหาวิธีต่อต้านโฆษณาในโรงหนัง
ด้วยการรอให้โฆษณาจบค่อยเข้าไปดูก็อาจไม่มีเรื่องเท่าไหร่
แต่บางคนเลือดร้อนอาจเอาอะไรขว้างใส่จอหนัง
อาจทำให้เดือดร้อนถูกจับปรับและเผลอๆ ติดคุกได้ด้วย
ถ้าไปโดนอะไรแล้วผิดกฏหมาย

วิธีที่สองค่อนข้างจะต่อต้านแบบสบายๆ แต่ได้ผลกระเทือนหนัก
เช่น การซื้อวีซีดีมาเปิดดูที่บ้านแทนการออกไปดูที่โรงหนัง
มีแบบนี้เยอะมากๆ โรงหนังเจ๊งแน่นอน
โดยเฉพาะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ในต่างจังหวัด
หลายๆ จังหวัดเริ่มจะหาโรงหนังไม่เจอแล้ว
เจ๊งเกือบหมดแล้วเหลือเฉพาะในกรุงเทพ
และแนวโน้มโรงหนังกำลังจะสูญพันธุ์
หรือเหลือแค่ไม่กี่โรงพอเป็นตัวอย่าง
การโฆษณาอะไรในโรงหนังก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน
และก็ไม่มีคนเห็นด้วยเพราะไม่มีคนไปดูที่โรงหนัง

จะเห็นว่านี่ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งเหมือนกัน
สำหรับบางสถานการณ์อาจนำไปปรับใช้ได้
วิธีที่สองนี่ ถ้าเจาะลึกๆ ลงไปจะพบแก่นหลักอย่างหนึ่งคือ
ถ้าคนจำนวนมากไม่สนใจโรงหนัง
ต่อให้โรงหนังสร้างกฏเข้มยังไง
ถ้าผู้คนไม่แยแสไม่สนใจและไม่ไปโรงหนังด้วย
ในที่สุดโรงหนังที่ยิ่งใหญ่อาจเจ๊ง
จนอาจต้องเปลี่ยนไปทำธุรกิจอย่างอื่นแทนได้เหมือนกัน
จะว่าไปแล้ว มันอยู่ที่ใจคนเท่านั้นเอง

โดย มาหาอะไร
FfF