บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


18 กุมภาพันธ์ 2556

<<< หญิงไทยแท้ต้องแต่งกายกันแบบนี้น่ะจ๊ะ อิอิ >>>

<<< หญิงไทยแท้ต้องแต่งกายกันแบบนี้น่ะจ๊ะ อิอิ >>>

เรื่องของนม? หรือตำราปถุมถันศาสตร์
ในวันนี้จะมาแนววิชาการหน่อยนะคะว่ากันในเรื่องสรีระของสตรีโดยเฉพาะปทุมถัน หรือนมนั่นเองใครรู้บ้างว่านมของแต่ละคนสามารถบอกถึงนิสัยใจคอของตัวเราได้ เรื่องนี้มีมาแต่โบราณกาลลองสำรวจดูสิว่านมของเรามีลักษณะเช่นใดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้และตรงกับนิสัยใจคอของคุณแค่ไหนเชิญพิสูจน์กันได้เลยค่ะ

ผู้ที่นมกว้าง นมโต วงนมแดง หรือดำ นมตรง เป็นคนที่มีวาสนาดี ปัญญาเฉลียวฉลาด มีความเป็นอยู่ดี มิตรสหายมาก

ผู้ที่มีนมเล็ก นมปักธรณี วงนมขาว นมไม่ตรง ไม่สวยได้รูปทรง เป็นคนอาภัพทุกข์ยาก ชีวิตมีแต่ความลำบาก ไร้ญาติขาดที่พึ่งพา

ผู้ที่นมกว้าง เป็นคนโอบอ้อมอารี สุขุม จิตใจกล้าหาญ ผู้คนให้ความเชื่อถือ

ผู้ที่มีนมแคบ มักจะขลาดเขลา สติปัญญาไม่ดี คบใครไม่ยืนยาว เห็นแก่ตัว

ผู้ที่หัวนมโตและดำ เป็นคนเจ้าปัญญา มักมีลูกมาก เอาตัวรอดเก่ง

ผู้ที่หัวนมเล็ก เป็นคนสุขภาพไม่สมบูรณ์ มักเจ็บไข้เสมอ

ผู้ที่หัวนมคดงอ เป็นคนอาภัพจะพลัดพรากจากบุตร เลี้ยงดูยากลำบาก

ผู้ที่หัวนมใหญ่ เป็นคนเลี้ยงดูง่าย หัวนมโตเป็นเหลี่ยม ลูกจะให้คุณ พึ่งพาได้

ผู้ที่หัวนมขาวและเหลือง เป็นคนที่เลี้ยงลูกยาก หากหัวนมแดงดังสีอิฐ ลูกหลานจะมีอำนาจบุญวาสนา หากหัวนมมีขนและโต เป็นคนซื่อ ใจเบา เชื่อคนง่าย ไม่ค่อยทันคน มักถูกหลอกได้ง่าย

ผู้ที่หัวนมมีไฝ จะได้ลูกเป็นคนมีอำนาจวาสนา อาศัยพึ่งพาได้ในยามแก่ชรา
จบความตามตำราปทุมถันศาสตร์แต่เพียงเท่านี้แล

รูปภาพ : เรื่องของนม? หรือตำราปถุมถันศาสตร์
ในวันนี้จะมาแนววิชาการหน่อยนะคะว่ากันในเรื่องสรีระของสตรีโดยเฉพาะปทุมถันหรือนมนั่นเองใครรู้บ้างว่านมของแต่ละคนสามารถบอกถึงนิสัยใจคอของตัวเราได้เรื่องนี้มีมาแต่โบราณกาลลองสำรวจดูสิว่านมของเรามีลักษณะเช่นใดดังที่จะกล่าวต่อไปนี้และตรงกับนิสัยใจคอของคุณแค่ไหนเชิญพิสูจน์กันได้เลยค่ะ

ผู้ที่นมกว้าง นมโต วงนมแดง หรือดำ นมตรง เป็นคนที่มีวาสนาดี ปัญญาเฉลียวฉลาด มีความเป็นอยู่ดี มิตรสหายมาก

ผู้ที่มีนมเล็ก นมปักธรณี วงนมขาว นมไม่ตรง ไม่สวยได้รูปทรง เป็นคนอาภัพทุกข์ยาก ชีวิตมีแต่ความลำบาก ไร้ญาติขาดที่พึ่งพา

ผู้ที่นมกว้าง เป็นคนโอบอ้อมอารี สุขุม จิตใจกล้าหาญ ผู้คนให้ความเชื่อถือ

ผู้ที่มีนมแคบ มักจะขลาดเขลา สติปัญญาไม่ดี คบใครไม่ยืนยาว เห็นแก่ตัว

ผู้ที่หัวนมโตและดำ เป็นคนเจ้าปัญญา มักมีลูกมาก เอาตัวรอดเก่ง

ผู้ที่หัวนมเล็ก เป็นคนสุขภาพไม่สมบูรณ์ มักเจ็บไข้เสมอ

ผู้ที่หัวนมคดงอ เป็นคนอาภัพจะพลัดพรากจากบุตร เลี้ยงดูยากลำบาก

ผู้ที่หัวนมใหญ่ เป็นคนเลี้ยงดูง่าย หัวนมโตเป็นเหลี่ยม ลูกจะให้คุณ พึ่งพาได้

ผู้ที่หัวนมขาวและเหลือง เป็นคนที่เลี้ยงลูกยาก หากหัวนมแดงดังสีอิฐ ลูกหลานจะมีอำนาจบุญวาสนา หากหัวนมมีขนและโต เป็นคนซื่อ ใจเบา เชื่อคนง่าย ไม่ค่อยทันคน มักถูกหลอกได้ง่าย

ผู้ที่หัวนมมีไฝ จะได้ลูกเป็นคนมีอำนาจวาสนา อาศัยพึ่งพาได้ในยามแก่ชรา
จบความตามตำราปทุมถันศาสตร์แต่เพียงเท่านี้แล
http://www.facebook.com/maha.arai

----------------------------------------------------------
FfF