บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 กันยายน 2556

<<< ลาภปากอีกเย้ว ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย แครอท ปลา ฝีมือน้องสาวของเรา >>>


ลาภปากอีกเย้ว ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย แครอท ปลา ฝีมือน้องสาวของเรา

รูปภาพ : ลาภปากอีกเย้ว ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย แครอท ปลา ฝีมือน้องสาวของเรา

------------------------------------------------------
FfF