บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


17 มีนาคม 2557

<<< นปช. ลั่นกลองรบ ดันจตุพรขึ้นเป็นประธานแทนอ.ธิดา พร้อมบรรยากาศคึกคักของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดง >>>

Maha Arai
15 มีนาคม

นปช. ลั่นกลองรบ ดันจตุพรขึ้นเป็นประธานแทนอ.ธิดา พร้อมบรรยากาศคึกคักของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดง


รูปภาพ : นปช. ลั่นกลองรบ ดันจตุพรขึ้นเป็นประธานแทนอ.ธิดา พร้อมบรรยากาศคึกคักของมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดง
---------------------------------------------------------
FfF