บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


17 มีนาคม 2557

<<< สองมาตรฐาน เรื่อง การกู้เงินอีกพวกผิดอีกพวกไม่ผิดรัฐธรรมนูญ >>>


ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมาย และอย่างที่บอกมึงทำอะไรก็ถูกกูทำอะไรก็ผิด กรณีนี้ชัดเจน ปชป.ออกพรบ.กู้เงินหลายแสนล้านหลายรอบทำได้ไม่มีปัญหาพวกอื่นทำไม่ได้เส้น ไม่ใหญ่ก็ยังงี้แหล่ะ 

 • Maha Arai ด่วน!! มติศาล รธน.เอกฉันท์ กู้ 2 ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญ เสียงข้างมากชี้รัฐตรา กม.มิชอบ
  โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 มีนาคม 2557 13:22 น.

  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม เข้าให้ถ้อยคำต่อคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในฐานะผู้ถูกร้อง ระหว่างการไต่สวนกรณีการออก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา

  ตุลาการ ศาล รธน.มีคำวินิจฉัย พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านแล้ว เอกฉันท์ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.169 และ 170 พร้อมลงมติ 6 ต่อ 2 ชี้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปโดยมิชอบ

  วันนี้ (12 มี.ค.) ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยกรณี ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่งของประเทศ ในวงเงิน 2 ล้านล้านบาท โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 169 วรรค 1 และมาตรา 170 ทั้งนี้ยังมีมติ 6 ต่อ 2 ด้วยว่า กระบวนการตราร่างกฎหมายดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย

  นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องของ กกต.ที่ขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับการออก พ.ร.ฎ.กำหนดวันเลือกตั้งและวันสมัครรับเลือกตั้งใน 28 เขตที่ยังไม่มีผู้สมัคร ว่าเป็นหน้าที่ของ กกต.หรือรัฐบาล พร้อมรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ให้วินิจฉัยการเลือกตั้งเป็นโมฆะไว้ พิจารณา
 • Maha Arai มาตรา ๑๖๙ การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระทำ ได้ก็เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะจ่ายไปก่อนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ในกรณีเช่นว่านี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในพระราช บัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ ให้กำหนดแหล่งที่มาของรายได้ เพื่อชดใช้รายจ่ายที่ได้ใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วด้วย

  ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจโอนหรือนำรายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับหน่วยราชการหรือรัฐ วิสาหกิจใดไปใช้ในรายการที่แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีได้ทันที และให้รายงานรัฐสภาทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการโอนหรือนำรายจ่ายตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในรายการใดไปใช้ใน รายการอื่นของหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให้รัฐบาลรายงานรัฐสภาเพื่อทราบทุกหกเดือน

  มาตรา ๑๗๐ เงินรายได้ของหน่วยงานของรัฐใดที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้หน่วยงาน ของรัฐนั้นทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี และให้คณะรัฐมนตรีทำรายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป

  การใช้จ่ายเงินรายได้ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังตามหมวดนี้ด้วย
 • Maha Arai คลังเดินหน้ากู้7แสนล้าน อัดฉีดงบไทยเข้มแข็งปี53
  โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 สิงหาคม 2552 08:16 น.

  คลังเผยแผนกู้เงินปี 53 ออกบอนด์วงเงิน 7 แสนล้านบาทสานต่อโครงการไทยเข้มแข็ง ระบุบอนด์อายุ 5 และ 10 ปีตลาดตอบรับมากที่สุดพร้อมฉวยโอกาสแปลงหนี้เงินกู้สถาบันการเงินเป็น พันธบัตรระยะยาว 15, 20และ 30 ปีช่วงดอกเบี้ยในตลาดติดดิน

  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.เตรียมแผนออกพันธบัตรในปีงบประมาณ 2553 วงเงินทั้งสิ้น 7 แสนล้านบาท โดยเป็นการออกพันธบัตรรัฐบาลไตรมาสและ 1 แสนล้านบาท รวมเป็นเงิน 4 แสนล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 3 แสนล้านบาท จะกู้เงินโดยตรงจากธนาคารพาณิชย์ และออกพันธบัตรออมทรัพย์(เซฟวิ่งบอนด์) เพื่อขายให้กับประชาชนรายย่อย

  ทั้งนี้สบน.คาดว่าจะออกพันธบัตรอายุ 5 ปี 10 ปี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยล่าสุด สบน.ได้ตั้งคณะกรรมการกู้เงินเพื่อโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อพิจารณาแนวทางการแปลงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์เป็นพันธบัตรระยะยาว เนื่องจากขณะนี้ธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องในระบบสูงมาก อีกทั้งดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ จึงถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะแปลงหนี้ให้เป็นระยะ 15 ปี 20 ปี หรือ 30 ปี

  “ขณะนี้ตลาดตราสารหนี้เติบโตขึ้นอย่างมาก มีสัดส่วนถึง 55% ของตลาดทุน และมีการซื้อขายตราสารหนี้กันอย่างหนาแน่นขึ้นมาก นับเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนาตลาดทุนในประเทศให้เติบโตมากขึ้น และการที่เปลี่ยนเป็นบอนด์อายุยาวๆ นั้น ช่วยลดความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ให้น้อยลง ซึ่งปีนี้สบน.โชคดีที่สภาพคล่องในตลาดมีเหลือมาก ทำให้ไม่มีปัญหาในการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ในประเทศ”

  นายพงษ์ภาณุ กล่าวต่อว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2553 นี้ สบน.จะต้องขอตั้งงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยในส่วนของการกู้เงินตาม พ.ร.ก. 4 แสนล้านบาท ประมาณ 1 หมื่นล้านบาทจากที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อชำระหนี้ไว้แล้ว 1.98 แสนล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้

  อย่างไรก็ตามยอมรับว่าจากนี้ไปการระดมทุนของรัฐบาลมีความยากลำบากมาก ขึ้น เพราะไม่มีใครรู้ทิศทางดอกเบี้ยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แม้จะประเมินว่าหากเศรษฐกิจดีขึ้น เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ที่ดอกเบี้ยจะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากไม่มีใครอยากซื้อพันธบัตรระยะยาว

  ผอ.สบ น.กล่าวว่า ในวันนี้ สบน.ร่วมกับสำนักงบประมาณ จะประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (เอสพี2 ) เพื่อติดตามดูราคากลางของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินรวม 1.06 ล้านล้านบาททั้งหมดอย่างชัดเจนว่าแต่ละโครงการต้องใช้เงินจำนวนเท่าใด รวมทั้งปรับแผนใหม่อีกครั้ง
 • Maha Arai หลังจากนั้นในวันที่ 14 ส.ค. จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการเอสพี 2 อีกครั้ง ก่อนจะนำเสนอให้นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังพิจารณารายละเอียดของราคากลางของแต่ละโครงการ และนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.ในวันที่ 18 ส.ค.นี้เพื่ออนุมัติวงเงินครั้งสุดท้าย ก่อนที่เงินก้อนแรกจะเริ่มเบิกจ่ายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในเดือนก.ย.นี้แน่นอน

  ทั้งนี้คาดว่าวงเงินก้อนแรกที่จะอัดฉีดเข้าสู่ระบบ 3 หมื่นล้านบาทภายในเดือนก.ย.นี้ คือเป็นโครงการของกรมทางหลวงในการซ่อมบำรุงถนนทั่วประเทศ โครงการของทหาร และโครงการเพิ่มทุนให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้งหมด และภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 53 หรือ ต.ค.-ธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบถึง 2 แสนล้านบาทแน่นอน

  “สบน.จะปรับแผนการใช้เงินเอสพี 2 ใหม่ เนื่องจากประเมินว่า จะมีเงินเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งจะมากกว่า 3 หมื่นล้านบาทแน่นอน เนื่องจากขณะนี้มีเงินคงคลังมากขึ้น ทำให้การกู้เงินตามพ.ร.ก. 4 แสนล้านบาท ตามแผนที่จะกู้มาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 2 แสนล้านบาทนั้น ไม่ถึงตามวงเงินดังกล่าวแล้ว เพราะมีเงินคงคลังเข้ามาชดเชยมากขึ้น จากเดิมที่คาดว่าจะขาดดุล 2.8 แสนล้านบาท แต่ขณะนี้คาดว่าจะขาดดุลเพียง 1.7 แสนล้านบาทเท่านั้น ทำให้มีเงินเหลือนำไปเพิ่มในโครงการเอสพี2 ได้อีก ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 52 นี้ ไม่จำเป็นต้องออกพันธบัตรออมทรัพย์อีก” ผอ.สบน.กล่าว

  http://www.manager.co.th/asp-bin/mgrview.aspx...
 • Maha Arai ถ้าพวกปชป.กู้หลายแสนล้านก็เห็นผ่านหมด ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพวกอื่นทำผิดหมดเหมือนกัน วันนี้พูดถึงกรณีกู้เงินลักษณะคล้ายกันแต่เกิดสองมาตรฐานไม่ได้พูดว่ากู้มา มีประโยชน์ดีไม่ดียังไงเพราะของปชป.งบไทยเข้มแข็งอะไรก็แดกกันเพลิแทบทุก โครงการเหมือนกันและไม่เห็นมันเข้มแข็งยังไงนอกจากมีหนี้เพิ่มแต่ไม่เห็นผลงานอะไร
------------------------------------------------------
FfF