บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


07 เมษายน 2552

<<< การปกป้องคนที่ชาวบ้านเกลียดมากๆ มีผลดีต่อคนที่ปกป้องยังไง >>>

กรณีท่านอภิสิทธิ์
ปกป้องคนที่ตัวเองตั้งมาช่วยทำงาน
แต่ชาวบ้านไม่ชอบถึงเกลียด
และแสดงตัวว่าเกลียดจำนวนมากๆ
ท่านคิดว่าท่านอภิสิทธิ์
จะได้รับผลกระทบจากการมาปกป้องลูกน้อง
โดยทำเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อยู่เฉยๆ หรือไม่อย่างไร
แบบว่าอยากรู้
อยากรู้จากกองเชียร์ท่านอภิสิทธิ์มากที่สุด
แต่ถ้าเหตุผลของเรา
ถ้าคนที่เกลียดลูกน้องท่านอภิสิทธิ์มีจำนวนเท่าไหร่
ก็ทำให้ท่านอภิสิทธิ์ก้เสื่อมศรัทธาบารมีลงไปมากเท่านั้น
ยิ่งใช้วิธีปลุกกองเชียร์ท่านอภิสิทธิ์มาตอบโต้
แทนที่จะรีบๆ เปลี่ยนลูกน้องที่ชาวบ้านไม่ชอบ
ก็เหมือนถูกอ้างชื่อมาปกป้องลูกน้องตัวเอง
แล้วสุดท้ายคนก็พาลเกลียดตามไปถึงท่านอภิสิทธิ์
ไม่รู้ท่านอภิสิทธิ์จะเชื่อเหตุผลนี้ไหม
หรือเชื่อว่าปลุกกองเชียร์มาโจมตี
หรือเห็นว่าการเล่นงานคนต่อต้านลูกน้องตัวเอง
สุดท้ายแล้วจะเป็นผลดีต่อท่านอภิสิทธิ์ในอนาคต
อยากรู้ว่ามีผลดียังไง
เพราะเราว่าไม่มีผลดี
กองเชียร์ท่านอภิสิทธิ์บอกหน่อยได้ไหมว่ามีผลดียังไง
กับการผลักคนไปเป็นศัตรูจำนวนมาก
เพียงเพื่อปกป้องลูกน้องไว้อย่างเดียว
เหมือนห่วงโซ่บังทอง
จับเรือเล็กเรือใหญ่มาผูกรวมกัน
เรือลำไหนโดนไฟไหม้มันก็ลามไปยังเรือทุกลำ
สุดท้ายก็โดนเผาไหม้หมด
ท่านอภิสิทธิ์เชื่อในทฤษฎีห่วงโซ่บังทองจริงๆ หรือ
ว่าดีกับท่านจริงๆหรือ

โดย มาหาอะไร