บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


05 พฤษภาคม 2552

<<< ผลงานระบอบทักษิณ >>>

1. นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค)
2. โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
3. โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อย
4. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5. โครงการธนาคารประชาชน
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (SMEs)
7. ธนาคารอิสลาม
8. โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
9. ตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)
10. การชำระคืนเงินกู้ IMF ก่อนกำหนด
11. โครงการบ้านเอื้ออาทร
12. โครงการบ้านมั่นคง
13. โครงการบ้านออมสินเพื่อประชาชน “บ้านออมสิน”
14. โครงการ ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข.
15. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อรัฐวิสาหกิจ
16. นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล
17. นโยบายการปราบปรามหวยเถื่อน
18. นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
19. โครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ “โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง” สำหรับผู้ต้องคดีไม่ร้ายแรง
20. ผู้ว่า CEO
21. ตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
22. ตั้งกระทรวง ICT
23. การปฏิรูประบบราชการ
24. จดทะเบียนแก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
25. หวยบนดิน
26. 1 อำเภอ 1 ทุน ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ
27. ทุนการศึกษากว่า 500 โครงการของหวยบนดินเพื่อโอกาสทางการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 800,000 คน
28. โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น
29. โครงการเครือข่ายไร้สายสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
30. จัดตั้ง Tripartile Rubber Cooperation (TRC) ของภาครัฐ + Trading Consortia (TC)ภาคเอกชน 3ประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย
แก้ปัญหาราคายาง
31. เร่งรัดผลักดันสร้างสนามบินสุวรรณภูมิจนแล้วเสร็จ

------------------------------------------------

เห็นระบอบทักษิณที่หลายๆ คนเกลียดแล้วน้ำตาจะไหล
แล้วระบอบที่พวกหาเรื่องมาล้มระบอบทักษิณเป็นยังไงกันบ้าง

ระบอบ คมช.
สมัยรัฐบาล พอเพียง สุรยทธุ์ เป็นยังไง
ประกาศใช้นโยบายพอเพียงนำหน้า
แถมด้วยเอานโยบายของระบอบทักษิณตั้ง
แล้วหาเรื่องยกเลิก
อันไหนยกเลิกยากก็พยายามเปลี่ยนชื่อ

ระบอบอภิสิทธิ์
ลอกนโยบายระบอบทักษิณมา
แล้วเติมคำว่าฟรี หรือ ให้มากกว่าเข้าไป
เช่นกองทุน SML ให้มากกว่า
30 บาทรักษาทุกโรค เป็นรักษาฟรี
เรียนฟรี นู้นฟรี นั่นฟรี นี่ฟรี
แจกเงินฟรียังมีเลย
หรือสรุปง่ายๆ คือ
กู้แหลก แจกสะบัด

จนบัดนี้ผมว่าระบอบทักษิณ
น่าจะดีกว่า 2 ระบอบที่เอามาให้ลองอยู่ดี

โดย มาหาอะไร

---------------------------------------------------
(ไปเจอมาจากพันทิพ)

1.จัดระเบียบสังคม สถานบริการ
2.จัดระเบียบจราจร-หักคะแนน ยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพ
3.จัดระเบียบมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
4.จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนให้ถูกกฏหมาย
5.โครงการ ประดับธงชาติไทย แต่งเพลงชาติใหม่
6.ต่อยอดการพัฒนา มาตรฐาน Thailand Brand (สานต่อนโยบายรัฐบาลก่อน)
7.ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มาเฟีย
8.สงครามยาเสพติด
9.ยกเลิกหนี้ IMF
10.พักชำระหนี้เกษตรกร
11.กองทุนหมู่บ้าน
12.SML / SME
13.หน่วยราชการ one stop service
14.ผู้ว่า CEO
15.ฑูต CEO
16.โครงการ National Museum (ต้นแบบคือ Smithsonian)
17.สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC
18.อุทยานการเรียนรู้ TK PARK
19.กรุงเทพเมืองแฟชั่น
20.ครัวไทยสู่ครัวโลก
21.ศูนย์กลางสุขภาพของโลก
22.แปลงสินทรัพย์เป็นทุน (แนวคิด เดอ โซโต้ )
23.หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
24.กองทุนวายุภักดิ์
25.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรค
26.Event-ลดราคารถไฟฟ้า 15 บาทตลอดสาย
27.Event-เชิญนักคิด ปาฏกฐาThailand's Competitivenessโดย Michael E. Porter 4พค46
28.Event-โครงการอบรมข้าราชการระดับสูง เชิญนักวิชาการต่างประเทศมาสอน
29.Event-ความร่วมมืออุตสาหกรรมไอที รัฐบาลไทยกับไมโครซอฟท์ ปาฐกฐาโดย Bill Gates มิย.48
30.โครงการ นายกทักษิณแนะนำ หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน
31.แผนศึกษา รถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑล 10 สาย 370 กิโลเมตร
32.โครงการก่อสร้างสนามบินแห่งชาติ สุวรรณภูมิ ศูนย์กลางการบินอาเซียน
33.โครงการก่อสร้างทางรถไฟ/รถไฟฟ้า Airport Link
34.โครงการสุวรรณภูมิมหานคร
35.โครงการทางยกระดับแหลมผักเบี้ย
36.โครงการเสนอจัดเอเชี่ยนเกมส์
37.โครงการไนท์ซาฟารี
38.โครงการกระเช้าลอยฟ้า ดอยหลวงเชียงดาว
39.จัดระเบียบเกมส์ออนไลน์
40.บ้านเอื้ออาทร
41.นักบินเอื้ออาทร
42.คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร
43.แท๊กซี่เอื้ออาทร
44.ประกันชีวิตเอื้ออาทร
45.จักรยานเอื้ออาทร
46.นโยบายปรับปรุงโครงสร้างภาษี ปรับฐานภาษีเงินได้ +ลดภาษีลูกกตัญญู
47.แนวคิดการพัฒนาตลาดพันธบัตรร่วมเอเชีย Asian Bond
48.โครงการ Detroit of Asia ศูนย์กลางผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอเซีย
49.โครงการอุทยานซอฟท์แวร์
50.ผลักดัน ให้เกิด ASEAN+3 อาเซียน+จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
51.ความร่วมมือแห่งเอเซีย Asia Cooperation Dialogue (ACD)
52.Event ใหญ่ ประชุม APEC 2003
53.โครงการร่วมมือ พันธมิตรท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียน
54.Unseen Thailand
55.ปฏิรูประบบสอบวัดผลความรู้เข้ามหาวิทยาลัย ONET-ANET
56.โครงการเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
57.นโยบายรับนักศึกษา หารายได้พิเศษ ปิดเทอม --- บริษัทต้องรับนักศึกษาฝึกงาน
58.โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทย์+เทคโนฯ (พสวท.)
59.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งทุน ODOS (ทุนหวย)
60.หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
61.โครงการบูรณาการการศึกษา แนวคิด Child Center
62.โครงการพัฒนานักออกแบบ และันักอนิเมชั่นไทย
63.โครงการ สินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนรัฐต่อรัฐ
64.FTA จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย
65.โคล้านตัว
66.กล้ายางล้านต้น
67.ปล่อยเงินกู้รัฐบาลพม่า 4000 ล้าน
68.ส่งทหารไทยไปรักษาสันติภาพที่ประเทศอิรัก
69.โครงการ ทำระบบสื่อสาร CDMA
70.Privatization แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปตท ทอท กสท องค์การโทรศัพท์
71.ตลาดหลักทรัพย์ MAI
72.ตลาดสินค้าเกษตร AFET
73.ตลาดตราสารอนุพันธ์ TFEX
74.คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
75.ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
76.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
77.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
78.อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทุกตำบล
79.หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน www.labschools.net
80.ศูนย์ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษแห่งชาติ NGT www.ngt.go.th
81.จัดระเบียระบบราชการ ปฏิรูปกระทรวงทบวงกรม ตั้ง ก.พลังงาน ICT วัฒนธรรม ท่องเที่ยวกีฬา พัฒนาสังคม ฯลฯ
82.โครงการเชื่อมฐานข้อมูลระบบราชการ E-government
83.โครงการปฏิรูปสถาบันการเงิน ควบรวมธนาคาร
84.แนวคิดสลาก หวยหุ้น Liverpool
85.หวยบนดิน 2-3 ตัว
86.โครงการหวยออนไลน์ (ตู้จำหน่ายสลาก)
87.ศึกษา Entertainment Complex คาสิโน เกาะช้าง
88.กองทุนน้ำมัน
89.โครงการเอทานอล พลังงานทดแทน
90.อีลีท การ์ด บัตรท่องเที่ยววีไอพี ใบละล้านบาท
91.โครงการสมาร์ทการ์ด ID card บัตรประชาชนใบเดียวรวมข้อมูลทุกอย่าง
92.EVENT- ปิดถนนคนเดิน (กระตุ้นท่องเที่ยวช่วงเทศกาล)
93.โครงการโรงรับจำนำข้าวเปลือก
94.แปรสัญญาโทรคมนาคม เตรียม กทช.เพื่อตั้ง กสช.
95.ส่งเสริม RMF LTF กองทุนรวมลดหย่อนภาษี
96.Event- รณรงค์ไทยช่วยไทย กินไก่+ไข่ไก่ปรุงสุข ป้องกันไข้หวัดนก ท้องสนามหลวง
97.โครงการเขตปลอดภาษี เมืองท่องเที่ยว
98.โครงการ ขยับกายสบายชีวี ออกกำลังกาย (สาธารณสุข)+Event แอโรบิคกินเนสบุ๊ค
99.โครงการฝากบ้านกับตำรวจ (เริ่ม 2546) ต่อยอด โครงการโรงพักเพื่อประชาชน
100.ธนาคารอิสลาม
101.โครงการธนาคารประชาชน
102.โครงการ ศูนย์แสดงสินค้า ไทยแลนด์ พลาซ่า นิวยอร์ค
103.ระบบประมูลงานราชการ E-Auction
104.Event - งาน พระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
105.Event - งานพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2006-2007

จากคุณ : สุขชัย

-----------------------------------------------------