บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


29 มิถุนายน 2552

<<< วิธี Save เรื่องราวต่างๆ เก็บไว้ที่เครื่องส่วนตัว >>>

ถ้า Download ไฟล์ Maha-arai.zip แล้ว Unzip เรียบร้อย
ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Save หน้าจอเมนูรวมเรื่องราวทั้งหมดเป็นชื่อ index.html

วิธี Save หน้าจอทั้งหมด ก็ทำตามนี้
เลือกเมนู File ของ IE หรือ Firefox
เลือกเมนู Save Page As ...
แล้ว Save ไปไว้ในราก Maha-arai ชื่อ index.html

2. Save หน้าจอเรื่องราวใหม่ๆ
โดยคลิกเข้าไปในเรื่องนั้นๆ
แล้ว Save หน้าจอทั้งหมด
ทำตามขั้นตอนนี้ คือ

เลือกเมนู File ของ IE หรือ Firefox เลือกเมนู Save Page As ...
แล้ว Save ไปไว้ในราก Maha-arai
แล้วเข้าไปในราก ปี 2009 ปีหน้าก็ 2010
แล้วเข้าไปในเดือนที่เรื่องนั้นเผยแพร่ เช่นเดือนนี้ก็ 06
สังเกตุจาก URL ของเรื่องนั้นก็ได้


3. เข้าไปในราก Maha-arai
เปิดไฟล์ index.html
ด้วย Notepad
เลือกเมนู Edit แล้วเลือกเมนูย่อย Replace
ตรงช่อง Find what: ให้ใส่
http://maha-arai.blogspot.com/2009
ตรงช่อง Replace with: ให้ใส่

../maha-arai/2009


4. เข้าไปในราก Maha-arai/2009/xx xx
คือ เดือนเดียวที่ Save ตามข้อ 2.

เปิดไฟล์ xxx.html ด้วย Notepad

xxx.html คือชื่อไฟล์ที่ Save ตามข้อ 2.

ห้ามแก้เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นชื่ออะไรใช้ตามนั้น

เลือกเมนู Edit แล้วเลือกเมนูย่อย Replace
ตรงช่อง Find what: ให้ใส่

http://maha-arai.blogspot.com/2009/

ตรงช่อง Replace with: ให้ใส่

../

คลิกปุ่ม Replace All

-----------------------------------------

ทำอีกครั้ง
เลือกเมนู Edit แล้วเลือกเมนูย่อย Replace
ตรงช่อง Find what: ให้ใส่

"http://maha-arai.blogspot.com/"

ตรงช่อง Replace with: ให้ใส่
"../../index.html"

คลิกปุ่ม Replace All

-----------------------------------------

ถ้าเรื่องราวนั้นไม่มีรูปประกอบ
ก็ไม่ต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
เลือกเมนู Edit
แล้วเลือกเมนูย่อย Find
ตรงช่อง Find what: ให้ใส่

src="

คลิกปุ่ม Find Next
แก้โปรแกรม
ให้ Link ที่อยู่ใน href=""
เหมือนกับที่อยู่ใน src=""
โดยให้ยึดตามรูปแบบใน src="" ที่แก้ใหม่เป็นแบบนี้

../06/blog-post_8500_files/P7482136-21.jpg
คือจะนำหน้าด้วย ../ตามด้วยเดือนสองหลัก
ส่วนด้านหลังให้ยึดตามของเดิมไม่ต้องไปแก้อะไร

ดังตัวอย่างแบบนี้
href="../06/blog-post_8500_files/P7482136-21.jpg">
src="../06/blog-post_8500_files/P7482136-21.jpg"

ปล. ควร Save ไฟล์รูปภาพ
ที่ขยายเต็มที่แล้วของเรื่องราวนั้นๆ
ไปทับไฟล์รูปภาพเดิมในรากของไฟล์ชื่อนั้น

จากตัวอย่างจะอยู่ที่
จะ Save ไฟล์ชื่อ P7482136-21.jpg
ที่คลิกขยายใหญ่เต็มที่แล้ว
ไปเก็บไว้ที่ราก
x:\Maha-arai\2009\06\blog-post_8500_files\

-------------------------------------------------

ค่อนข้างยุ่งหน่อย เพราะผมก็ใช้วิธีนี้ในการทำแต่ละไฟล์
ซึ่งมีเป็นร้อยๆ ไฟล์
แต่ถ้าต้องการทำเองได้โดยไม่ต้องรอผมรวบรวม
แล้ว Upload ก็ทำตามที่บอกตั้งแต่ข้อ 1-4
ถ้าทำผิดก็เริ่มทำข้อ 1 ใหม่ไม่ต้องกังวลอะไร
หรือรอผม Upload ก็ได้ไม่ปวดหัวดี อิอิ


โดย มาหาอะไร