บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


03 กันยายน 2552

<<< กล้าคิด กล้าทำ กล้านำตนเอง >>>

วันนี้จะมาแนะนำเรื่องแนวความคิดหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่า 3 กล้า ก็ได้
คือ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำตนเอง
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความเป็นเสรีชน

กล้าคิดก็คือ
การกล้าที่จะคิดแตกต่าง
การกล้าที่จะคิดเปลี่ยนแปลง
การกล้าที่จะคิดในสิ่งใหม่ๆ
และการกล้าที่จะคิดโดยใช้เหตุผลไตร่ตรองก่อน

การกล้าที่จะคิด
ทำให้เรารู้สึกมั่นใจตนเองมากขึ้น
รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องรอรับคำสั่งใครถึงทำงานได้
หรือทำตัวเป็นลูกน้องที่ดีหรือผู้ตามอย่างเดียว
ก็เป็นหนึ่งในความกล้าที่จะช่วยส่งเสริม
ให้ก้าวพ้นจาก กรอบเดิมๆ สิ่งเดิมๆ แนวทางเดิมๆ
เมื่อกล้าคิด ก็แสดงว่ากล้าที่จะยกระดับตนเอง
ขึ้นมาเสมอเทียบเท่ากับผู้คนทั่วไป
หรือเทียบเท่าเจ้านาย หรือผู้นำต่างๆ
เพราะถ้าไม่กล้าแม้แต่จะคิดแตกต่าง
ก็มักจะต้องคอยคล้อยตามอย่างเดียว
แค่ดูทิศทางลมว่าเจ้านายเลือกทางไหน
ก็คิดคล้อยตามทางนั้นอย่างเดียว
อย่างนี้กี่สิบชาติก็ต้องรอรับคำสั่ง
หรือดูสัญญาณจากเจ้านายอย่างเดียว
ในชีวิตประจำวันทุกคนมักมีเจ้านายเป็นเรื่องปกติ
โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย
ไม่ว่าจะทำงานเอกชน ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ
แต่ถ้าไม่สามารถกล้าคิดแตกต่างได้
เพราะกลัวไม่ก้าวหน้าในอาชีพการงาน
หรือวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อ
ก็สามารถใช้เวลานอกเวลาทำงานประจำ
มาฝึกหัดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิม
ไม่แน่เมื่อท่านกล้าคิดมากขึ้นจนไปถึงกล้าทำแล้ว
บวกกับมีทุนพร้อม ท่านอาจเริ่มออกมานำทำกิจการส่วนตัว
เป็นเจ้านายตนเองหรือคนอื่นในอนาคตต่อไปก็ได้
ไม่ได้คิดแต่เพียงว่า
ชาตินี้ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นลูกจ้าง เป็นพนักงานไปตลอดชาติ
ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วไปไม่เป็น ทำอาชีพอื่นไม่ได้แน่ๆ ชีวิตนี้

เมื่อกล้าคิดก็ต้องกล้าทำด้วย
เพราะถ้าคิดอย่างเดียวแล้วไม่ทำ
ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ
ความคิดจะมีผลได้ก็ต้องลงมือทำ
หลังลงมือทำถึงจะรู้จริงๆ ว่า
เป็นอย่างที่เราคิดไหม
อาจเป็นอย่างที่เราคิดเราฝันไว้ก็ได้
หรืออาจไม่เป็นอย่างที่คิดที่ฝันไว้ก็ได้ทั้งนั้น
แต่การได้ลงมือทำ ก็จะได้แน่ๆ คือประสบการณ์
ซึ่งจะเป็นบทเรียน
ที่จะนำมาปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ดีขึ้น
ถ้ามีแต่คนกล้าคิดกันอย่างเดียว แล้วไม่มีคนกล้าทำ
ก็ไม่ได้นำพาความสำเร็จใดๆ มาให้ใครๆ เลย

เมื่อกล้าคิด แล้วกล้าทำ
สุดท้ายถ้าจะก้าวไปถึงจุดเท่าเทียมกับผู้อื่น
ก็ต้องกล้านำตนเองด้วย
แนวคิดกล้านำตนเอง
เป็นแนวคิดที่ให้ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง
เคารพในความเป็นตนเอง
ภูมิใจในความเป็นตนเอง
ว่าตนเองก็สามารถทำอะไรได้
โดยไม่จำเป็นต้องรอใครมาสั่ง
นี่แหล่ะคือการกล้านำตนเอง
ถ้าพัฒนามาถึงระดับนี้แล้ว
ก็จะกลายเป็นเสรีชน
คนที่เคลื่อนไหวอะไรได้ด้วยตนเอง
ขอแค่คิดกล้านำตนเองอย่าไปคิดนำคนอื่น
กับคนอื่นเราควรจะเป็นแค่คนแนะนำ
เป็นคนแนะนำแนวทาง ชี้แนวทาง
แล้วเราอาจทำเป็นตัวอย่าง
ถ้าคนอื่นเขาเห็นว่าดี
แนวนี้เป็นแนวที่เห็นเขาเป็นคนสำคัญ
ไม่ได้ชักจูงเขาให้มาเป็นผู้ตาม
เพียงแต่ชี้แนวทางแล้วให้เขาพัฒนาตนเอง
เพื่อมาร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ระดับเดียวกัน
ฝึกให้เขากล้าคิดว่าสิ่งที่แนะนำให้ทำ
ดีไม่ดียังไง สามารถแย้งได้ด้วยเหตุผล
ฝึกพยายามหาเหตุผลไว้เสมอ
ก็จะช่วยฝึกให้ความคิดที่กล้าคิด
เป็นความคิดที่ดี สร้างสรร
มากกว่าความกล้าคิดแบบบ้าบิ่น ไร้สติ

ถ้ามีเสรีชนจำนวนมากๆ ขึ้น
และมีอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตย
ไปในทางเดียวกันมากๆ
ถึงวันหนึ่งถ้าจะร่วมกันลุกขึ้นสู้
เพื่อรักษาความเป็นธรรมในบ้านเมือง
เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักประชาธิปไตยให้บ้านเมือง
พร้อมจับมือแล้วก้าวไปไหนด้วยกันได้อย่างมีพลัง
การสกัดกั้นใดๆ จะทำได้ยากมากๆ
เพราะไม่สามารถใช้วิธีควบคุมแกนนำ
หรือใช้วิธีสั่งผ่านแกนนำให้มาควบคุมมวลชนอีกต่อได้ผล
เพราะเสรีชนสามารถคิดกันได้เอง
กล้าที่จะนำตนเองมารวมกับคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน
โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาสั่ง
หรือมีการจัดตั้งแกนนำหรือผู้นำก่อน
ถึงคิดจะลุกขึ้นสู้หรือมาร่วมชุมนุมได้
ถ้าเป็นเสรีชนแล้วจะมาด้วยใจนำทาง
เพราะไม่สามารถทนรับสถาพกับเหตุการณ์ ณ เวลานั้นๆ ได้
และใช้เหตุผลในการกำหนดแนวทางต่อสู้ร่วมกัน
ซึ่งจะถูกควบคุมไม่ได้ง่ายๆ
ยิ่งถ้าสิ่งที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย
ยังไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
ก็จะเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อไม่มีวันจบสิ้นไปได้ง่ายๆ
และวิธีการต่อสู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ได้อีกด้วย
เนื่องจากมีเสรีชนจำนวนมาก
ก็อาจมีวิธีการคิดหรือมีแนวทางแปลกใหม่
ที่จะถูกนำมาใช้ในการต่อสู้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด
การต่อสู้โดยการใช้อุดมการณ์นำ
จึงเป็นการต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดของคู่ต่อสู้

หวังว่าฝันของฉันจะเป็นจริงสักวัน
ฝันที่จะเห็นเสรีชน คนกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตนเอง
มีมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองในวันหนึ่ง
ซึ่งวันนั้นจะเป็นวันที่เผด็จการรูปแบบต่างๆ
ไม่สามารถกร่างและดำรงคงอยู่ได้ อีกต่อไป

โดย มาหาอะไร