บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


03 กันยายน 2552

<<< งานหนักก็เอา งานเบาก็สู้ >>>

ในการดำรงชีวิตของแต่ละคนนั้น
บางครั้งบางคราโชคชะตาฟ้าลิขิตกลั่นแกล้ง
บางครั้งก็ต้องออกแรงสู้หนักๆ
เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้
บางครากลับไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายนัก
ก็สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ง่ายๆ
คนที่สู้ชีวิตจึงไม่สามารถเลือกได้ว่า
งานหนักก็ไม่เอา งานเบาก็ไม่สู้
ถ้าเขาต้องการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
เขาต้องถือคติที่ว่า "งานหนักก็เอา งานเบาก็สู้"

พวกที่ชอบเกี่ยงงานประเภทงานหนักก็ไม่เอา
หรือประเภทพวกงานเบาก็ไม่สู้
มักจะไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ตลอดรอดฝั่ง
และมีสิทธิที่จะไม่ประสบความสำเร็จในการทำงานนั้นๆ
เพราะเมื่อถึงคราที่สถานการณ์เปลี่ยนไป
การที่เขาไม่สามารถยืนหยัดสู้ได้ทุกสถานการณ์
ก็เท่ากับเขาละทิ้งโอกาสสู้ไปแล้ว
เมื่อไม่สู้ก็คือยอมแพ้แล้วนั่นเอง

อนึ่ง การสู้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
กับการสู้เพื่อให้เกิดสถานการณ์ขึ้นนั่นต่างกัน
การสู้ตามสถานการณ์นั้นหมายถึงว่า
ได้เกิดสถานการณ์นั้นๆ ขึ้นมาแล้ว
ไม่ว่าจะเกิดโดยฝีมือใครทำให้เกิด
หรือเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ตาม
เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นมาแล้ว
จึงเกิดการสู้ตามสถานการณ์นั่นๆ ตามมา
ในขณะที่การสู้เพื่อให้เกิดสถานการณ์
สถานการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้น
แต่เป็นเพราะเลือกสู้
เพื่อทำให้มันเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมา
ดังนั้นการสู้เพื่อให้เกิดสถานการณ์
สามารถหลีกเลี่ยงได้
หรืออาจไม่สู้เพื่อไม่ให้มันเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดี
จนสถานการณ์เลวร้ายหนักกว่าเก่าขึ้นไปอีกได้
ส่วนการสู้ตามสถานการณ์นั้น
ยังไงก็ต้องสู้ แม้ว่าอยากจะสู้หรือไม่
ก็เพื่อศักดิ์ศรี เพื่อความอยู่รอด
เพื่ออนาคตลูกหลานของแต่ละคน
แม้ต้องสู้แบบสุนัขจนตรอกก็ต้องยอม

โดย มาหาอะไร