บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


30 มีนาคม 2553

<<< การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี >>>

การขับไล่ ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การ์ตูนสัญลักษณ์การชุมนุมต่อต้านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทักษิณ ชินวัตร โดยกลุ่ม สนนท.

การขับไล่ทักษิณ ชินวัตร จากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นเหตุการณ์ในประเทศไทยที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2547 ในช่วงปลายรัฐบาลทักษิณ 1 เมื่อมีการรวมตัวของกลุ่มคนในนาม กลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราช บัลลังก์ และมีการชุมนุมปราศรัยเพื่อขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547 เป็นครั้งแรก และเริ่มขยายเป็นวงกว้างขึ้นเมื่อถึงปลายปี พ.ศ. 2548 ส่วนหนึ่งจากการนำของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในรายการเมืองไทยราย สัปดาห์ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี และขยายตัวในวงกว้างไปยังบุคคลในหลายสาขาอาชีพในเวลาต่อมา

ในการรณรงค์ขับไล่นี้ มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก ในกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็มีความเห็นที่แตก ต่างกันเป็นหลาย ๆ กลุ่ม ในเรื่องกระบวนการและประเด็นในการขับไล่ ส่วนในกลุ่มที่สนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยประชาชนจำนวนไม่น้อย รวมไปถึงกลุ่มคาราวานคนจน และขบวนรถอีแต๋นเดินทางมาจากต่างจังหวัด ก็ได้รวมตัวชุมนุมเพื่อสนับสนุนให้นายทักษิณ ชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยปักหลักอยู่ที่สวนจตุจักร และตามจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย

ผลจากการเลือกตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่อดีตพรรคฝ่ายค้าน 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคมหาชนและพรรคชาติไทยไม่ได้ร่วมลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย ปรากฏว่าพรรคไทยรักไทย ซึ่ง พ.ต.ท. ทักษิณ เป็นหัวหน้าพรรค ยังคงได้รับคะแนนเสียงข้างมาก (56.45% ในผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ[ต้องการอ้างอิง]) แต่ในหลายพื้นที่ได้เกิดปรากฏการณ์ "ไม่เอาทักษิณ" ด้วยการที่ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยได้คะแนนน้อยกว่าผู้ไม่ออกเสียงและบัตร เสีย แต่ในท้ายที่สุดการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้เป็นโมฆะ และได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2549

ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีกลุ่มเครือข่ายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และอาจารย์มหาวิทยาลัย 43 องค์กร 11 มหาวิทยาลัย ล่าชื่อกว่า 92 คน ปลุกกระแส "ต้านทักษิณ" และออกแถลงการณ์ให้ พ.ต.ท. ทักษิณ ยุติบทบาทจากการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีทันที ซึ่งในการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการร่วมกันแก้ไขวิกฤตปัญหาของบ้านเมือง ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของแกนนำเครือข่ายการต่อต้าน

การขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สิ้นสุดลง ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 หลังจากการก่อรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นำโดย พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ก่อนวันที่จะมีการชุมนุมอย่างยืดเยื้อของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเครือข่ายในวันที่ 20 กันยายน

ประเด็นในการขับไล่

 • การต่อต้านระบอบทักษิณ ซึ่งนายแก้วสรร อติโพธิ ได้ให้คำจำกัดความไว้ 4 ข้อ[1] ดังนี้
  • ยักยอกรัฐธรรมนูญ ยึดครองประชาธิปไตย
  • หลงใหลทุนนิยมใหม่จนลืมประเทศชาติ
  • โกงกินชาติบ้านเมือง
  • ทำให้บ้านเมืองสิ้นความสงบสุข
 • การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • สำหรับกรณีของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เช่น เรื่องการกระจายหุ้นที่ไม่เป็นธรรม ราคาขายหุ้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก สัดส่วนการถือหุ้นของรัฐที่ลดลงมาก การถือหุ้นผ่านกองทุนของต่างชาติ กำไรจากการขายก๊าซให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในราคาสูง
  • การแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนั้น มีคำสั่งจากศาลปกครองว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. 2548 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[2]
 • การแก้สัมปทานสถานีโทรทัศน์ไอทีวี
 • การทุจริตในโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะเรื่อง เครื่องสแกนสัมภาระซีทีเอกซ์
 • การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช
 • การใช้อำนาจรัฐแทรกแซงและคุกคามสื่อ
 • การทุจริตข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับบุตรสาวของนายกฯ และ นายวรเดช จันทรศร
 • การยุบสภาอย่างไม่สมควร
 • ประเด็นที่กลุ่มเครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณใช้อ้างเป็นเหตุผลใน การขับไล่[3]
  • ผลประโยชน์ทับซ้อน
  • ปกปิดข้อมูลข่าวสาร
  • ทำผิดจริยธรรม
  • นโยบายสร้างปัญหา
  • รวยเพราะผูกขาดกีดกัน
  • เอฟทีเอแลกผลประโยชน์
  • สถานการณ์ความไม่ สงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • วาทะปากพาแตกแยก
  • แปรรูปผิด ไม่รับผิด
  • คนรอบข้างยังชิงลาออก
  • ประชานิยมสร้างปัญหา
  • นโยบายการค้าเสรีกับต่างประเทศ

กลุ่มผู้สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ และไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมขับไล่

กลุ่มคนผ่านฟ้า เว็บไซต์ผู้สนับสนุนและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม นำโดยกลุ่มคาราวานคนจนเพื่อประชาธิปไตย ที่เคลื่อนพลโดยรถอีแต๋นและเดินเท้ามาจากหลายจังหวัด โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาปักหลักที่บริเวณสวนจตุจักร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 ซึ่งได้มีการสมทบกับ ร.ต.ฉลาด วรฉัตร นักเคลื่อนไหวที่มีชื่อเสียงเรื่องการอดอาหารประท้วงในครั้งนี้ด้วย ร.ต. ฉลาด วรฉัตร กล่าวว่าจะทำการแขวนคอตายหากไม่มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายนเกิดขึ้น[ต้องการอ้างอิง]

กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ และกลุ่มอื่น ๆ ที่สนับสนุนแนวทางการดำเนินการทางการเมือง ตามแบบที่ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้กระทำไป มีหลายกลุ่มเช่นกัน เช่น กลุ่มผู้มาให้กำลังใจมอบดอกกุหลาบแดงให้ในหลายวาระ รวมทั้งการรวมพลปราศรัยครั้งใหญ่ที่สนามหลวงในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

กลุ่มผู้สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ เช่น

 • อาจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ (อาจารย์แม่) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • พ.ต.ท. สำเนียง ลือเจียงคำ รองผู้กำกับสืบสวนสอบสวน สภ.อ.เมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ผู้ฟ้องร้องนายสนธิและนางสาวสโรชา[4]
 • กลุ่มผู้ให้บริการแทกซี่/กลุ่มมอเตอร์ไซด์รับจ้างบางส่วน
 • กลุ่มชาวบ้านจากจังหวัดในภาคเหนือบางส่วน [5]
 • กลุ่มนักธุรกิจ ในเครือซีพี
 • กลุ่มรักเมืองไทย-ให้กำลังใจนายก [1] (รวมตัวกันจากห้องราชดำเนิน พันทิป.คอม — แต่ไม่ใช่ตัวแทนของห้องราชดำเนิน)
 • กลุ่มคนผ่านฟ้า [2]
 • กลุ่มวายุภักษ์ รักษ์แผ่นดิน [3]
 • หมอดูอีที ชาวพม่า
 • คลื่นวิทยุ Wisdom Radio FM 105 Mhz, FM.94.25 Mhz โดยเฉพาะช่วง รายการ "เปิดแฟ้มความคิด" โดย นายมังกรดำ หรือนายธรชัย ศักดิ์มังกร และปกภูมิ เดชดีหนูแก้ว ซึ่งต่อมาได้ถูกปิดรายการลงหลังจากมีกรณีหมิ่นศาล[6]
 • รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเปค (ฝ่ายสัมมนาและเผยแพร่) เจ้าของแนวความคิด "ไม่เลือกทักษิณ หรือจะเลือกทุนนิยมล้าหลัง?"[7]
 • นายเทพพนม ศิริวิทยารักษ์ ประธานสมัชชาภาคอีสานพิทักษ์รัฐธรรมนูญ และในฐานะแกนนำ ผู้ประสานนำตัว 16 ผู้สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในกรณีเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาล[8]
 • ผศ. เสถียร วิพรมหา อาจารย์จากมหามกุฎราชวิทยาลัย เลขาธิการเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และแกนนำ ผู้สนับสนุนคณะกรรมการการเลือกตั้งอีก 14 คน ที่ต้องโทษกรณีหมิ่นศาล
 • นายธนา เบญจาธิกุล ทนายความ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร พร้อมกลุ่มบุคคลผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง 12 คน ซึ่งมีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำละเมิดอำนาจศาล ที่เข้ามาก่อความวุ่นวายภายในศาลในระหว่างการพิจารณาคดีอดีตคณะกรรมการการ เลือกตั้ง 3 คน[9]
 • นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ตัวแทนองค์กรประชาชนรักความสงบ ผู้สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ และขัดแย้งกับกลุ่มเครือ ข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ ในกรณีพิพาท เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม จากกรณีที่ พ.ต.ท. ทักษิณถูกต่อต้านที่สยามพารากอน
 • นายมงคล เสมอภาพ แกนนำ กลุ่มรักสันติสามัคคีเพื่อประชาธิปไตย ราว 100 คน เป็นกลุ่มที่จะชุมนุมให้กำลังใจกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ทุกวันตามสถานที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานคร[10]
 • ฯลฯ

นอกจากนี้ได้มีบางส่วนของกลุ่มคาราวานคนจนมาปิดล้อมสำนักงานหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในเครือเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เนื่องจากกล่าวหาว่ามีการตีพิมพ์ข่าวไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ซึ่งหมิ่นเบื้องสูง โดยอ้างอิงถึงคลิปวิดีโอการให้สัมภาษณ์[11] จากการออกมาปฏิเสธของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก จึงทำให้เหตุการณ์บานปลายออกไปจนถึงขั้นมีเหตุการณ์ชุลมุน และมีการสันนิษฐานว่ากลุ่มเดียวกันนี้ เป็นขบวนรถมอเตอร์ไซด์หลายร้อยคันไปชุมนุมที่บ้านพระอาทิตย์ สำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการใน วันเดียวกัน แต่การชุลมุนก็จบลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรง แต่อย่างใด

สำหรับผู้ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ เห็นพ้องว่า การที่มีการชุมนุมขนาดใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งยาว นานต่อเนื่องกลางกรุงเทพมหานครนั้น เป็นการสร้างปัญหาขึ้นมากมาย เช่น ปัญหาจราจรทั้งยังส่ง ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้เศรษฐกิจและการลงทุนจากต่างประเทศหยุดชะงัก และเศรษฐกิจภายในประเทศพังทลาย

ลำดับเหตุการณ์

ภาพการชุมนุมที่หน้าสยามพารากอน

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2547 มีการรวมตัวของ กลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราช บัลลังก์ โดยมีแกนนำประกอบด้วย นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ดร.อัมรินทร์ คอมันตร์ พลโทเจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม นายสมาน ศรีงาม นายประพันธ์ คูณมี นายเพียร ยงหนู ได้มีการชุมนุมปราศรัยที่ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2547[12] และมีการจัดรายการวิทยุ ทางคลื่นวิทยุชุมชน FM 92.25 MHz ของนายประชัย และเว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ของนายเอกยุทธ

การวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน และการทุจริตในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เริ่มขยายสู่วงกว้างขึ้น ตั้งแต่กลางปี พ.ศ. 2548 เมื่อรายการเมืองไทยราย สัปดาห์ ออกอากาศทางโมเดิร์นไนน์ทีวี โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล เริ่มวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยเสนอความเห็นในเชิงสนับสนุนรัฐบาลมาตลอด จุดเปลี่ยนของรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ อยู่ที่การออกอากาศในคืนวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2548 เมื่อนายสนธิได้อ่านบทความเรื่อง ลูกแกะหลงทาง[ต้องการอ้างอิง] บทความซึ่งมีผู้โพสต์เข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์ผู้จัดการ ออกอากาศทางโทรทัศน์ ส่งผลให้รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ถูกถอดออกจากผังรายการอย่างกระทันหัน โดยนายธงทอง จันทรางศุ บอร์ด อสมท. ให้เหตุผลว่าเป็นการจาบจ้วงสถาบัน [13]

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ จึงปรับรูปแบบเป็นรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจร จัดขึ้นนอกสถานที่ ทุกเย็นวันศุกร์ ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเอสทีวี และสื่ออื่น ๆ ในเครือผู้จัดการ ต่อมาเมื่อมีผู้ชมรายการมากขึ้นจึงขยับขยายมาจัดที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และย้ายไปจัดที่อาคารลีลาศ สวนลุมพินี

หลังรายการเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรครั้งที่ 14 ในคืนวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2549 มีการเปิดตัวผู้สนับสนุนคือ พลตำรวจเอกประทิน สันติประภพ นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ รวมไปถึงสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่าน มีการเดินเท้าเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจากสวนลุมพินีมาที่ทำเนียบรัฐบาล โดยไม่มีการปิดล้อม ก่อนสลายตัวกลับ แต่ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนยังชุมนุมต่อและถูกใช้กำลังสลายตัวในเช้าวันรุ่ง ขึ้น[14] เหตุการณ์นี้เป็นเหตุให้รัฐบาลเริ่มเพ่งเล็งและมีมาตรการเด็ดขาดขึ้น

นายสนธิ ลิ้มทองกุล ขณะอ่านฎีกาทูลเกล้าฯ ในการชุมนุมวันที่ 4 กุมภาพันธ์ โดยมี น.ส.สโรชา พรอุมศักดิ์ ยืนอยู่ข้างหลัง

การชุมนุมครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 นัดชุมนุมที่สนามหลวง แต่สนามหลวงถูกจองใช้ จึงย้ายมาจัดที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก จากด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมถึงสี่แยกสวนมิสกวัน การชุมนุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีการชุมนุมยืดเยื้อข้ามคืน มีการถวายฎีกาแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ผ่านทางพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสำนักราชเลขาธิการ โดยมี พล.ร.ท. พะจุณณ์ ตามประทีป เป็นตัวแทนรับ และยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทหารแสดงจุดยืนต่อ พล.อ. สนธิ บุญยรัตกลิน ผู้บัญชาการทองทัพบก ในครั้งนี้มีการเปิดตัวกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นแกนนำในการชุมนุมครั้งต่อ ๆ ไป นอกจากนี้การชุมนุมครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ใช้ชื่อว่า "การชุมนุมกู้ ชาติ" การชุมนุมครั้งนี้มีผู้มาชุมนุมมากกว่าทุกครั้งเนื่องจากความไม่พอใจในข่าวการ ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของครอบครัวนายกรัฐมนตรีให้กับเทมาเส็ก โฮลดิ้งส์ กองทุนเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์โดยไม่ต้องเสียภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ ของกฎหมาย[15]

การชุมนุมวันที่ 11 กุมภาพันธ์

การชุมนุมครั้งถัดมาจัดที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 ใช้ชื่อว่า "ปิดบัญชีทักษิณ" มีผู้ร่วมชุมนุมหลากหลายขึ้นเนื่องจากเปลี่ยนผู้นำการชุมนุม พร้อมได้เปิดตัว พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เป็นครั้งแรก โดยมีแกนนำทั้งหมด 5 คน คือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ในครั้งนี้รัฐบาลได้พยายามขัดขวางเนื่องจากอ้างว่ามีความไม่เหมาะสมและไม่ สมควร เพราะสถานที่ที่นี้เป็นเขตพระราชฐาน จึงมีการนัดชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปที่สนามหลวงในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 โดยจะเป็นการชุมนุมยืดเยื้อไม่มีกำหนด จนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกจากตำแหน่ง

การชุมนุมที่สนามหลวงวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 ได้รับการสนับสนุนจากพล.ต. จำลอง ศรีเมือง ว่าจะนำเครือข่ายกองทัพธรรมและสันติอโศกเข้าร่วมชุมนุม ทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจึงเชิญพลตรีจำลองร่วมเป็นหนึ่งใน แกนนำด้วย การประกาศตัวของพลตรีจำลองเป็นสัญญาณว่าการชุมนุมนี้จะยืดเยื้อยาวนาน และสร้างความกังวลให้กับพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร[16] จนประกาศยุบสภาในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 และได้มีการกำหนดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2549

การเคลื่อนย้ายที่ชุมนุมจากสนามหลวงไปหน้าทำเนียบรัฐบาล เช้าวันที่ 14 มีนาคม

มีการชุมนุมยืดเยื้อที่สนามหลวงใช้ชื่อว่า "เอาประเทศไทยของเราคืนมา" สลับกับการเคลื่อนขบวนใหญ่เพื่อกดดันสองครั้ง ในคืนวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 จากสนามหลวงมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเช้าวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2549 จากสนามหลวงมาที่ทำเนียบรัฐบาลระหว่างมีการประชุมคณะรัฐมนตรี และย้ายการชุมนุมมาปักหลักบริเวณสี่แยกสะพานมัฆวานรังสรรค์สลับกับสี่แยกสวนมิสกวันและถนนพิษณุโลกช่วงข้างทำเนียบรัฐบาล ประมาณจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้ราวแสนคน[17]

มีการเคลื่อนขบวนย่อยไปชุมนุมที่สถานที่ต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง สถานทูตสิงคโปร์ ถนนสีลม การชุมนุมครั้งสำคัญสืบเนื่องจาก การเคลื่อนขบวนจากสนามกีฬาแห่งชาติ มาบริเวณสยามสแควร์และถนนสุขุมวิท ในวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2549 จากนั้นแกนนำได้คิดที่จะจัดการชุมนุมใหญ่ ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าสยามพารากอน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 การชุมนุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่กลางศูนย์ธุรกิจหลักประเทศ และเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยขนาดใหญ่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ ประเทศ ที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อ เพราะรัฐบาลให้เสรีภาพในการชุมนุมอย่างเสรีและไม่มีการปะทะกันใดๆ ทั้งสิ้น[ต้องการอ้างอิง]

บรรยากาศภายนอกเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร

หลังจากได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 แล้ว กลุ่มผู้ที่ไม่ยอมรับในผลการลงคะแนนเสียงตามระบอบประชาธิปไตยและพยายามผลัก ดันให้ยกเลิกการเลือกตั้งครั้งนั้น ได้มีการร้องต่อศาลยุติธรรม ซึ่งต่อมาได้มีการตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่ 2 เมษายนเป็นโมฆะ นับเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นผลให้การเคลื่อนไหวต่อต้านนายกรัฐมนตรีรุนแรง มากขึ้น ระหว่างเดือนมิถุนายน 2549 กิจกรรมต่อต้านนายกรัฐมนตรีเบาบางลงชั่วคราว เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่มีงานเฉลิมฉลองสิริ ราชสมบัติครบ 60 ปี และในเดือนกรกฎาคม จึงมีการชุมนุม อภิปราย และสัมนาขนาดย่อย ๆ อีกหลายครั้งโดยองค์การและสถาบันบางส่วนต่าง ๆ นายสนธิและนางสาวสโรชาได้กลับมาจัดการชุมนุมที่สวนลุมในอีกรูปแบบหนึ่งเรียก ว่าเมืองไทยรายสัปดาห์ สัญจร "คอนเสิร์ตการเมือง" ในระหว่างนั้นมีคดีที่นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา อันนำมาซึ่งคำพิพากษาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องโทษจำคุก และออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม[18] จนมีการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งใหม่ และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2549

ในระหว่างที่ศาลได้มีคำตัดสินในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นได้มี กลุ่มผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีหลายกลุ่มได้มาชุมนุมให้กำลังใจ จนเกิดกระทบกระทั่งกันกับกลุ่มฝ่ายตรงข้าม[19] และต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายรับโทษในกรณี หมิ่นศาล ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุและเว็บไซต์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งศาลได้ ปิดตัวลง

ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม ระหว่างที่ พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทางไปเปิดงานในฐานะประธานเปิดตัวหนังสือและซีดีที่ระลึก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ได้มีเสียงประชาชนกลุ่มเล็ก ๆ จำนวนประมาณ 20 - 30 คน ได้ตะโกนเสียงดังขึ้นมาว่า "นายกฯ....คน เลว...ออกไป" จนในที่สุดเกิดเหตุการณ์ชุลมุนจากทั้งกลุ่มสนับสนุนและต่อต้านนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเชิญตัวให้ออกไปจากสถานที่[20], [21]

หลังจากเหตุการณ์ที่สยามพารากอน ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2549 ได้มีการประชุมต่อเนื่องจากเหตุการณ์ทำร้ายกลุ่มผู้ต่อต้าน โดย ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ แกนนำเครือ ข่ายประชาสังคม หยุดระบอบทักษิณ ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายจำนวนหนึ่ง ได้จัดแถลงข่าว ที่อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และได้ให้ประชาชน 6 คน ที่ถูกกลุ่มสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรุมทำร้าย ขณะเกิดเหตุการเปิดงานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนมาแสดงตัว ขณะที่ประชุม ที่ลานข้างล่างหน้าอาคารได้มีกลุ่มผู้สนับสนับสนุนนายกรัฐมนตรีใช้ชื่อว่ากลุ่ม ตัวแทนองค์กรประชาชนรักความสงบ ราว 50-60 คนที่สนับสนุน พ.ต.ท.ทักษิณ ยืนถือป้ายผ้าและโปสเตอร์ด้วยความสงบเพื่อต่อต้าน ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และมีการปะทะคารมกัน[22]

เหตุการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย มาจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ได้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกครั้ง ทั้งที่มีการวางกำลังตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบอารักขานายกรัฐมนตรี ขณะไปเปิดงานอุทยานเรียนรู้ - ดิจิตอล ทีเคปาร์ค ที่ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ เพราะเกรงว่าอาจถูกลอบฆ่าตามที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานมา ก่อนหน้า หรือกลัวถูกตะโกนด่าซ้ำรอยที่สยามพารากอน โดยได้มีการปะทะคารมกันของฝ่ายผู้สนับสนุนนายกรัฐมนตรีและฝ่ายต่อต้าน จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและชายฉกรรจ์ในชุดสีเข้มไม่ทราบ สังกัดทำร้ายร่างกาย เป็นชนวนให้เกิดการปะทะกันรุนแรงขึ้น ผลคือมีการบาดเจ็บกันหลายคน ทั้งกลุ่มผู้ที่ต่อต้านนายกรัฐมนตรีและกลุ่มที่สนับสนุน บางส่วนของผู้ต่อต้านนายกฯยังถูกตำรวจจับในข้อหารบกวนความสงบเนื่องจากเป็น ต้นเหตุการก่อให้เกิดเสียงเอะอะรำคาญ[23] เหตุการณ์ทั้งสองถูกประนามว่านายกรัฐมนตรีและฝ่ายต่อต้านนายกรัฐมนตรีน่าจะ ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท แต่ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด[24]

นอกจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นำโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล แล้ว ยังมีเหตุการณ์ต่อต้านนายทักษิณโดยกลุ่มต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ รวมทั้งการรวมตัวครั้งใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2549 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าเครือข่ายแพทย์ เภสัช พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย 43 องค์กร 11 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มคนบางส่วนของหน่วยงานที่อ้างเหล่านั้น ทำการล่าชื่อ ปลุกกระแส ต้าน"ทักษิณ" ออกแถลงการณ์ให้ยุติบทบาทนายกรัฐมนตรีในทันที มีการเสวนาโต๊ะกลมเรื่องการร่วมกันแก้ไขวิกฤตปัญหาของบ้านเมือง เน้นการต่อต้านทักษิณตามแนวทางอหิงสาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการถวายสัตย์ปฏิญญาในฐานะข้าราชการต่อพระบรมรูป 2 รัชกาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การขับไล่ทักษิณ ชินวัตร สิ้นสุดลง ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 หลังการเกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ก่อนจะมีการชุมนุมอย่างยืดเยื้อของกลุ่มพันธมิตรฯและเครือข่าย โดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ประกาศยุติการชุมนุมทันที ทั้งที่ได้มีการนัดหมายกันในวันพุธที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณลานพระรูป เนื่องจากมีการทำรัฐประหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอาจจะเป็นการไม่ปลอดภัย

ลักษณะกิจกรรมการต่อต้าน

งิ้วการเมืองธรรมศาสตร์กู้ชาติ
รศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร แสดงอารยะขัดขืน ฉีกบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549

นายสนธิ ลิ้มทองกุล ร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ร่วมสร้างและเผยแพร่ทฤษฎี "ปฏิญญาฟินแลนด์" และกล่าวหาว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ได้สมคบคิดกับอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เพื่อล้มล้างราชวงศ์จักร ยึดอำนาจการปกครองราชอาณาจักรไทยและก่อตั้งรัฐคอมมิวนิสต์ อย่างไรก็ตามผู้ร่วมสร้างทฤษฎีไม่เคยแสดงหลักฐานแต่อย่างใดเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีสมคบคิดนี้มีจริง ส่วนตัว พ.ต.ท. ทักษิณ นั้นได้ปฏิเสธเรื่องนี้ ซึ่งเมื่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหลัง จากที่ปฏิวัติยึดอำนาจไว้ได้ ก็ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบสวนรายละเอียดของแผนฟินแลนด์แต่อย่างใด[25][26][27]

การชุมนุมในแต่ละครั้งของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมบรรยากาศในการชุมนุม เช่น การแสดงดนตรี การแสดงงิ้วธรรมศาสตร์กู้ ชาติ การละเล่นและบรรเลงเพลงพื้นบ้านภาคต่าง ๆ ละครศาลจำลอง การนำบุคคลต่าง ๆ และแขกรับเชิญนอกเหนือจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยมาสัมภาษณ์ รายการเสียงจากประชาชน (การพูดปราศรัยสั้น ๆ ของประชาชนโดยทั่วไปที่อาสาขึ้นเวที) กิจกรรมเกมส์ต่อต้านระบอบทักษิณ และกิจกรรมระดมทุน รับบริจาคและขายของที่ระลึก เป็นต้น ของที่ระลึกที่เป็นที่นิยมในการประชุม ได้แก่ ผ้าพันคอและผ้าโพกศีรษะสีเหลือง/ขาวที่สกรีนข้อความ "กู้ชาติ" ผ้าผูกข้อมือ เสื้อยืด เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ แฮนด์บิลล์ ซีดีเพลง บันทึกรายการในแต่ละครั้ง และอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่ม บทเพลงยอดนิยมที่ผู้แต่งเพลงนิรนามส่งมาให้กลุ่มผู้ชุมนุมใช้เปิด มีหลายบทเพลง เป็นบทเพลงที่บรรยายความไม่ชอบธรรมของระบอบทักษิณ และมีเนื้อหารุนแรง เพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือเพลง ไอ้หน้าเหลี่ยม (เพลง)[ต้องการอ้างอิง]

ครั้งหนึ่งของการเดินทางช่วยผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยหาเสียงของ รักษาการณ์นายกรัฐมนตรีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริเวณซอยละลายทรัพย์ ถนนสีลม ได้มีปรากฏการณ์การต่อต้านทาง สังคมเกิดขึ้น โดยมีกลุ่มแม่ค้าในพื้นที่ อาทิ เจ๊ไก่ ออกมาตะโกนขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ และกลุ่มผู้ติดตาม ด้วยวลีที่ใช้ในกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่ประชาธิปไตย[28]

กิจกรรมการต่อต้านระบอบทักษิณ ยังรวมไปถึงการรณรงค์เรื่องอหิงสาและอารยะขัดขืน และนำไปสู่รูปแบบการต่อต้านในภาคประชาชน ในการเลือกตั้งที่กลุ่มผู้ต่อต้านอ้างว่า "ไม่ชอบธรรม" เริ่มต้นจากการรณรงค์ให้ไม่มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในไทย พ.ศ. 2549 ต่อมาเป็นการให้ออกมาเลือกตั้งแต่กาในช่อง "ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใคร" การกาด้วยปากกาแดง นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวจากปัจเจกชน เช่น การฉีกบัตรลงคะแนน ที่นำโดย รศ. ดร. ไชยันต์ ไชยพร ซึ่งนายแก้วสรร อติโพธิได้กล่าวว่าการฉีกบัตรลง คะแนนเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการกรีดเลือกที่ปลายนิ้วเพื่อกาบัตรลงคะแนนโดยนายยศศักดิ์ โกศัยกานนท์ อาจารย์คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ส่วนในกรณี นพ. เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แกนนำกลุ่มพันธมิตรกู้ชาติ กู้ประชาธิปไตย จังหวัดสงขลา และชาวบ้านอีก 6 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีกระทำความผิดฐานทำลายบัตรเลือกตั้งและทำให้เสียทรัพย์ กรณีฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2549 ศาลได้พิจารณาคดีจนเสร็จสิ้นแล้ว และได้มีคำพิพากษายกฟ้อง โดยระบุว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 2 เมษายน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกับกรณีที่จังหวัดตรัง ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้อง นายทศพร กาญจนะภมรพัฒน์ อดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เมื่อปี 2548 และหนึ่งในสมาชิกกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จำเลยในคดีฉีกบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 2 ใบ ทั้งในระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อ[29]

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ จากหลายกลุ่มองค์กร เช่น[ต้องการอ้างอิง]

 • กิจกรรมต่อต้านทางสังคม ที่เสนอโดยเครือ ข่ายประชาสังคม หยุดระบอบทักษิณ
 • กิจกรรมสัมมนา เวทีอภิปรายในสถานศึกษา หรือถ่ายทอดทางสถานีวิทยุ 92.25, 97.75 และเอเอสทีวี
 • การจัดทอล์คโชว์ เช่น แผนลอบสังหารท่านผู้นำของผม ที่ล้มเหลวและน่ารำคาญ โดย นายจรัสพงษ์ สุรัสวดี หรือ ซูโม่ตู้
 • การเรียกร้องขอให้ข้าราชการอย่าทำตามคำสั่งที่ไม่ชอบธรรมของนักการเมือง โดยเครือข่ายเครือข่ายแพทย์ เภสัช พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย 43 องค์กร 11 มหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆตามแนวทางอหิงสา (จากการประชุมเครือข่ายครั้งใหญ่ ในวันที่ 2 กันยายน 2549) [30] ได้แก่
การยื่นหนังสือและชูป้ายประท้วงที่หน้าบริษัทแกรมมี่หนึ่งในกิจกรรมการต่อต้าน ของเครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ
 1. เรียกร้องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยุติบทบาททางการเมืองโดยเด็ดขาดทันที เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรตรวจสอบที่เป็นกลางเข้ามาพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่มีต่อ พ.ต.ท. ทักษิณ
 2. เรียกร้องให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐคำนึงถึงศักดิ์ศรีว่ามิใช่ ข้าพนักงานของบริษัทรัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรม
 3. เรียกร้องให้ประชาชนอย่าได้เคารพกราบไหว้บุคคลผู้ไร้สัตย์ อย่าต้อนรับ อย่าให้ความสำคัญกับบุคคลประเภทนี้ไม่ว่าบุคคลประเภทนี้จะไปปรากฏกาย ณ สถานที่ใดๆ และร่วมกันแสดงพลังคัดค้านและประท้วงโดยสันติทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องจนกว่า พ.ต.ท. ทักษิณจะยุติบทบาททางการเมืองโดยเด็ดขาด ทำกิจกรรมที่เน้นหลักอหิงสา ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้กำลัง แต่จะใช้ความอดทน เช่น
  • การเดินขบวนเรียกร้อง จนกว่าจะขับไล่ทักษิณ ชินวัตรออกจากตำแหน่งได้สำเร็จ
  • ไม่อยากให้มีการตะโกนไล่ แต่อยากเห็นคนไทยไม่ต้อนรับ พ.ต.ท.ทักษิณ เมื่อพบเห็นก็รวมกลุ่มกันหัวเราะไล่ผู้นำดีกว่าการใช้ความรุนแรง

องค์กรและกลุ่มบุคคลที่ออกมาร่วมขับไล่

ซุ้มล่าลายเซ็นเพื่อร่วมขับไล่ทักษิณ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ซุ้มลงนามต่อต้านระบอบทักษิณของกลุ่มสถาปนิก
 • พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • กลุ่มนักเรียนนักศึกษาในต่างประเทศ (petition 49) [31]
 • กลุ่มแรงคิด ต้นกล้าประชาธิปไตย
 • ศูนย์ประสานงานนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ศนศ.) [[4]]
 • องค์การ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)
 • เครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปทางการเมือง[[5]]
 • กลุ่มนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย [32]
 • คณาจารย์ ม.ศิลปากร [33]
 • สภาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 • กลุ่มนิสิตนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา
 • สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กลุ่ม นักเรียนเพื่อประชาธิปไตย [34]
 • สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย [35]
 • กลุ่มแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดล
 • กลุ่มวิศวกรเพื่อชาติ [36]
 • กลุ่มสถาปนิกฯ [37]
 • สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [38]
 • สหพันธ์ศิลปินเพื่อชีวิต เพื่อประชาชนภาคใต้ [39]
 • สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) [40]
 • กลุ่มวิชาการเพื่อสังคม จังหวัดขอนแก่น [41]
 • เครือข่ายประชาชนขอนแก่นเพื่อประชาธิปไตย [42]
 • กลุ่มประชาธิปไตยประชาชน [43]
 • เครือข่ายกองทัพธรรม
 • สันติอโศก
 • กลุ่มนักเรียนมงฟอร์ตต่อต้านทักษิณ
 • กลุ่มคณาจารย์และศิษย์เก่าจุฬาฯ - เครือข่ายจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย (จคป.)
 • สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ [44]
 • กลุ่มราชนิกุล และอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 95 คน ยื่นฎีกาเพื่อให้โปรดเกล้าฯรัฐบาลพระราชทาน ตาม มาตรา 7 นำโดยนายชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย [45]
 • สมัชชาคนจน[46]
 • เครือข่ายพิทักษ์เจตนารมณ์เดือนพฤษภา 2535 [47]
 • ชมรมนักศึกษานิเทศศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต [48]
 • คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และพันธมิตร 11 เครือข่าย [49]
 • กลุ่มนักเรียนไทยในมลรัฐฮาวาย`อิ [50]
 • กลุ่ม เครือ ข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ นำโดย ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เว็บไซต์ ของกลุ่ม
 • กลุ่มบุคคลพรรคถวายจริง นำโดย จรัสพงษ์ สุรัสวดีหรือซูโม่ตู้ เว็บไซต์ ของกลุ่ม
 • กลุ่มบุคคลหลากหลาย ที่โดนออกหมายจับในกรณีออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและโจมตีนายกรัฐมนตรี [51]ประกอบ ด้วย
  • นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานพันธมิตร
  • นายอวยชัย วะทา อดีตผู้สมัคร ส.ว.มหาสารคาม ในฐานะประธานเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูภาคอีสาน
  • นายเพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สร.กฟน.) และรองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย
  • นายสุวิทย์ วัดหนู สมาชิกองค์กรสลัมเพื่อประชาธิปไตย
  • นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชน
  • นายศิริชัย ไม้งาม เลขาธิการสมาพันธ์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.)
  • น.ส.รสนา โตสิตระกูล ว่าที่ ส.ว.กทม.
  • นายการุณ ใสงาม รักษาการ ส.ว.บุรีรัมย์
 • กลุ่มเครือข่ายแพทย์ เภสัช พยาบาล อาจารย์มหาวิทยาลัย 43 องค์กร 11 มหาวิทยาลัย ล่าชื่อ ปลุกกระแสต้าน"ทักษิณ" เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 ที่หน้าพระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยกลุ่มดังต่อไปนี้ (บางกลุ่มเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้แล้ว) [52]
 1. กลุ่มจุฬาฯ เชิดชูคุณธรรม นำประชาธิปไตย (จคป)
 2. ชาวอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ใฝ่หาจริยธรรมทางการเมือง
 3. เครือข่ายอาจารย์และบุคลากร มศว เพื่อประชาธิปไตย
 4. เครือข่ายวิชาการเพื่อประชาธิปไตย
 5. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคม
 6. กลุ่มพี่น้องมหิดล
 7. กลุ่มผู้รักประชาธิปไตยศาลายา
 8. กลุ่มวิชาการเพื่อสังคม ขอนแก่น
 9. เครือข่ายแพทย์พยาบาลเพื่อประชาธิปไตย
 10. เครือข่ายเภสัชกรเพื่อสังคม
 11. ชมรมเภสัชชนบท
 12. ชมรมพยาบาลชุมชน
 13. กลุ่มมหาสารคามรวมพลคนไล่หน้าเหลี่ยม
 14. นิด้าพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย
 15. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 16. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 17. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 19. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 20. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 21. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 22. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 23. คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 24. คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 25. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 27. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 28. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 29. สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 30. วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (U-MDC)
 31. สถาบันภาษามหาวิทยาลัยทักษิณ
 32. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 33. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 34. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 35. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 37. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 38. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 39. สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 40. สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 41. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 42. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนก่น
 43. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 44. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 45. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 46. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 47. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 48. ประชาชน จ.มหาสารคาม
 49. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 50. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 51. วิทยาลัยวันศุกร์
 52. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
 53. โรงพยาบาลแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
 54. โรงพยาบาลขนอม
 55. โรงพยาบาลเชียงกลาง จ.น่าน
 56. โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 57. โรงพยาบาลปลาปาก จ.นครพนม
 58. โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 59. โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา
 60. โรงพยาบาลสูงเนิน จ.นครราชสีมา
 61. นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคคลมีชื่อเสียงที่ออกมาร่วมขับไล่

นายประมวล รุจนเสรี อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย ปราศรัยบนเวที
การแสดงดนตรีของ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ บนเวทีพันธมิตร

ศิลปินเพลง

นักวิชาการ

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ปราศรัยบนเวทีพันธมิตร

ดารานักแสดง

นักคิด นักเขียน

การเคลื่อนไหวของสังคมออนไลน์

แบบเนอร์ไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ
แบบเนอนร์ต่อต้านระบอบทักษิณ
 • thaksingetout.org การรณรงค์ให้เจ้าของเว็บไซต์ร่วมแสดงจุดยืนในการขับไล่ โดยคาดแถบข้อความว่า "Thaksin Get Out" ในขณะที่มีเวปบอร์ดอื่นๆ อีกจำนวนมากมายที่คาดแถบ "เรารักทักษิณ" ก่อนที่ พ.ต.ท. ทักษิณจะประกาศเว้นวรรคทางการเมือง
 • มีการถ่ายถอดเสียงการชุมนุมขับไล่ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เช่น สถานีวิทยุประชาชน 92.25 Mhz หรือ fm9225.net[54], สถานีวิทยุผู้จัดการ (คลื่นยามเฝ้าแผ่นดิน) 97.75 Mhz หรือ managerradio[55] และมีการถ่ายถอดเสียงการต่อต้านการชุมนุมขับไล่และให้กำลังใจโดย FM 94.25 คลื่นคนรักชาติ
 • มีการรณรงค์ต่อต้านการแสดงความเห็นลักษณะจัดตั้งของผู้สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งเกิดขึ้นในเวบบอร์ดยอดนิยมพันธ์ทิพย์ ห้องการเมืองที่ใช้ชื่อว่าราช ดำเนิน โดยกลุ่มสมาชิกราชดำเนินเดิมกลุ่มหนึ่ง มีจำนวนกว่า 300 คน ได้จัดตั้งเวบบอร์ดขึ้นมาใหม่เป็นเวทีพูดคุยแทนห้องราชดำเนิน โดยใช้ชื่อว่า ขบวนการเสรีไทยในเวบบอร์ด[56] ในทางกลับกัน ก็มีกลุ่มสมาชิกราชดำเนินอีกกลุ่มที่คัดค้านการต่อต้านและให้กำลังใจโดยใช้ ชื่อกลุ่มว่าชื่อกลุ่ม รักเมืองไทย-ให้กำลังใจนายก [57] มีสมาชิกร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนประมาณกว่า 1,500 คน และอีกกลุ่มที่ต่อต้านการขับไล่นี้ที่ชื่อกลุ่ม ฅนผ่านฟ้ารักษา ประชาธิปไตย[58] เน้นตรวจสอบสื่อ สมาชิกประมาณ 300 คน มีแกนนำบางคนมาจากกลุ่มรักเมืองไทยฯ
 • ในช่วงก่อนวันเสาร์อาทิตย์ที่ 29 - 30 สิงหาคม 2549 ได้มีเหตุการณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในเว็บบอร์ดพันธุ์ทิพย์ เกี่ยวเนื่องกับกรณีคดี กกต. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ และการสนับสนุนให้ทั้ง พ.ต.ท. ทักษิณและ กกต. ให้ทำงานต่อ ทำให้เว็บบอร์ดต้องปิดตัวชั่วคราวระหว่างวันสุดสัปดาห์ 2 วันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขัดแย้งและกระทู้ที่หมิ่น / ละเมิดอำนาจศาล และเปิดทำการใหม่ตามปรกติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม
 • เว็บไซต์ เครือข่ายประชาสังคมหยุดระบอบทักษิณ[59] ได้มีการเชื้อเชิญให้ติดแผ่นป้ายต่อต้าน เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนโดยสันติวิธี
 • เว็บไซต์ รายการโทรทัศน์ออนไลน์ของ The Reporter[60] ได้จัดรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเคเบิล โดยมีโครงการเริ่มต้นที่ UBC9 (TATV-โทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวทาง UBC) แต่ต่อมาอ้างว่ามีความขัดข้องทางเทคนิค แล้วย้ายมาจัดทางอินเทอร์เน็ตแทนที่นี่แทน รายการที่ได้รับการประชาสัมพันธ์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จัดโดย นายสมัคร สุนทรเวช และนายดุสิต ศิริวรรณ เนื้อหาเป็นการสนทนาปัญหาบ้านเมืองในแนวทางสนับสนุนและต่อต้าน เนื่องจากกลุ่มนี้เชื่อว่าส่วนใหญ่บิดเบือนและให้ร้ายต่อ พ.ต.ท. ทักษิณ
 • ในวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้เกิดรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เว็บไซต์ที่สนับสนุน พ.ต.ท. ทักษิณ ได้ปิดทำการไปทั้งหมด รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ MV1 และเว็บไซต์ของพรรคไทยรักไทย และได้มีการออกคำสั่งคณะปฏิรูปฯ ฉบับที่ 5/2549 เรื่อง ให้กระทรวง ICT ควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ดูเพิ่ม

รวมวีดีโอการปราศรัย

รวมวีดีโอการปราศรัยที่ท้องสนามหลวง จากเว็บหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

อ้างอิง

 1. ^ คำจำกัดความและรายละเอียดของระบอบทักษิณ, แก้วสรร อติโพธิ
 2. ^ คำสั่งศาลปกครองพิพากษาเพิกถอนพระราช กฤษฎีกาฯ
 3. ^ เว็บไซต์ของกลุ่มเครือข่ายฯ
 4. ^ ข่าว‘ผบช.ภ.3’ เรียกประชุมชี้มูลคดีแจ้งจับ “สนธิ” 17 พ.ย.นี้ จาก นสพ.ผู้จัดการ 14 พย.48
 5. ^ ข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ 3มีค 49 กลุ่มเชียร์'ทักษิณ'จากเหนือ รวมตัวลานพระรูป
 6. ^ ข่าว'มังกรดำ' ชิ่ง 105 ชี้เหตุปล่อยคนด่าศาลหลังส่งกกต.เข้าคุก จากผู้จัดการ
 7. ^ บทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ประชาไทออ นไลน์ 9-10 มีนาคม 2549
 8. ^ ข่าว“ทนายแม้ว-ทีมหมิ่นศาล” จ๋อย! เข้ารายงานตัวตามหมายเรียกแล้ว โดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 สิงหาคม 2549
 9. ^ ข่าวไต่สวน 12 คนละเมิดอำนาจศาล, มติชน, 2 ส.ค. 2549
 10. ^ ข่าวมติชน 30 สค 49
 11. ^ คลิ ปวิดีโอ
 12. ^ http://www.nationweekend.com/2006/10/06/NW11_124.php?SecId=NW11&news_id=21759950
 13. ^ http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000136574 อ้างอิงเว็บไซต์ผู้จัดการ
 14. ^ http://www.thaipost.net/index.asp?bk=sunday&post_date=15/Jan/2549&news_id=118686&cat_id=110200 อ้างอิงเว็บไซต์ไทยโพสต์
 15. ^ http://www.bangkokbiznews.com/2006/01/23/w001_70619.php?news_id=70619 อ้างอิงเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
 16. ^ อ้างอิง เว็บไซต์ผู้จัดการ
 17. ^ อ้างอิงเว็บไซต์ผู้จัดการ
 18. ^ ข่าวคำพิพากษาจาก นสพ.มติชน
 19. ^ อ้างอิงเว็บไซต์ผู้จัดการ
 20. ^ ข่าวจากมติชนรายวัน 21 สค.49 6เหยื่อ"รปภ.ทักษิณ" แฉนาทีรุมขย้ำกลางห้าง
 21. ^ ข่าวจากมติชนรายวัน 20 สค.49 เจอตะโกนไล่คา"พารากอน" "ทักษิณ"ฉุนจัด สั่งรวบรวมหลักฐานเอาผิด
 22. ^ ข่าว"ทรท."ปูดฝ่ายต้าน"แม้ว" มีแผนฆ่า! รุมประณามรปภ.นายกฯ จากมติชน 21 สค.49
 23. ^ ข่าวโดย ผู้จัดการออนไลน์ 21 สิงหาคม 2549 18:33 น.
 24. ^ ประมวลข่าวแก๊งค์เชลียร์แม้ว
 25. ^ The Nation,"'Finland plot' on dangerous ground", 25 May 2006 (อังกฤษ)
 26. ^ The Nation, "Burning Issue: Finland, monarchy: a dangerous mix", May 25, 2006 (อังกฤษ)
 27. ^ The Bangkok Post, "Manager sued for articles on 'Finland plot'", 31 May 2006 (อังกฤษ)
 28. ^ เว็บไซต์ผู้จัดการ
 29. ^ อ้างอิงข่าวมติชน, มติชน, 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
 30. ^ ข่าวมติชน 92"หมอ-เภสัช-อจ."จี้"แม้ว" วางมือทันที! ปลุกชาวบ้านเลิก"ต้อนรับ"
 31. ^ ข่าวจาก The Nation
 32. ^ แถลงการณ์ของกลุ่มนักศึกษานิด้าเพื่อประชาธิปไตย
 33. ^ ข่าวแถลงการณ์คณาจารย์ ม.ศิลปากร หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 34. ^ แถลงการณ์จำนวน 14 ข้อ ไม่เห็นชอบกับการดำรงตำแหน่งของ พตท.ทักษิณ ชินวัตร
 35. ^ สมาพันธ์คาราโอเกะแห่งประเทศไทย ประกาศจุดยืนชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตร
 36. ^ แถลงการณ์ของกลุ่มวิศวกรเพื่อชาติ
 37. ^ แถลงการณ์ หยุดระบอบทักษิณ ของกลุ่มสถาปนิกฯ
 38. ^ แถลงการณ์ - เรียกร้อง"ทักษิณ"ลาออก
 39. ^ แถลงการณ์ สหพันธ์ศิลปินเพื่อชีวิต เพื่อประชาชนภาคใต้
 40. ^ แถลงการณ์ไล่ทักษิณ ของสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
 41. ^ แถลงการณ์ กลุ่มวิชาการเพื่อสังคม จังหวัดขอนแก่น
 42. ^ แถลงการณ์ ทักษิณต้องออกไป ของเครือข่ายประชาชนขอนแก่นเพื่อประชาธิปไตย
 43. ^ แถลงการณ์ หยุดระบอบทักษิณ ของกลุ่มประชาธิปไตยประชาชน
 44. ^ สภาอาจารย์ มอ.แถลง ขอเป็นข้าราชการของในหลวง-ไม่อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณ โดย ผู้จัดการออนไลน์ 18 สิงหาคม 2549 17:20 น.
 45. ^ ข่าวการยื่นฎีกาเพื่อให้โปรดเกล้าฯ รัฐบาลพระราชทาน ตาม มาตรา 7
 46. ^ แถลงการณ์ - ทักษิณต้องออกไป ปฏิรูปการเมืองใหม่เพื่อคนจน ณ เวทีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สวนมิสกวัน
 47. ^ แถลงการณ์ - ยืนยันสิทธิอันชอบธรรมในการขับไล่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อต้านนายกฯ ที่มาจากการแต่งตั้งและกระบวนการนอกรัฐสภา สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองของประชาชน
 48. ^ แถลงการณ์ - เรื่องให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยด่วน
 49. ^ กป.อพช. สนับสนุนการชุมนุมแสดงออกให้นายกทักษิณลาออกจากตำแหน่งเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ใช้สันติวิธี
 50. ^ จดหมายเปิดผนึก ถึงประธานรัฐสภา ฉบับที่ 1 กรณีการชุมนุมปฏิเสธรัฐบาลทักษิณ วันที่ 4 ก.พ. 49
 51. ^ ข่าวพันธมิตรโวยถูกสกัดเคลื่อน ขอจับ8แกนนำ จากมติชน 30สค.49
 52. ^ ข่าวมติชน เปิด92ชื่อ-43องค์กร ไม่เอา"ทักษิณ" 3 กย.49
 53. ^ ทอล์คโชว์ - คอนเสิร์ท พี่ตู้ จรัสพงษ์ สุรัสวดี ตอนแผนลอบสังหารท่านผู้นำของผมที่ล้มเหลวและน่ารำคาญ
 54. ^ http://www.fm9225.net
 55. ^ http://www.managerradio.com
 56. ^ เว็บไซต์ ของขบวนการเสรีไทยในเวบบอร์ด
 57. ^ เว็บไซต์กลุ่มรักเมืองไทย-ให้กำลังใจนายก
 58. ^ เว็บไซต์ ของฅนผ่านฟ้า
 59. ^ http://www.StopThaksin.com
 60. ^ http://www.1reporter.tv/
http://th.wikipedia.org/wiki/การขับไล่_ทักษิณ_ชินวัตร_ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------

FfF