บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


23 พฤษภาคม 2554

<<< เศรษฐกิจ >>>
ค่าระวางเรือ BDI
ค่า BDI หรือค่าระวางเรือ+ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
+ ราคาสินค้าเกษตรหลัก
+ สมาคมผู้ส่งออก ราคาจากสมาคมผู้ส่งออก
+ สมาคมโรงสีข้าวไทย ราคาจากสมาคมโรงสีข้าวไทย

+ ราคายาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
+ ราคายาง Rubber Thai
+ ราคายาง ดอทคอม

+ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

+ ราคามันสำปะหลัง

+ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
+ ราคาข้าวโพดไทย

+ ราคาสินค้าที่ตลาดสี่มุมเมือง
+ กรมการค้าภายใน
+ Major Futures Price Board
+ ข่าว ครม. , เกาะติดภัยธรรมชาติ , ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
+ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

+ กรมุอุตุนิยมวิทยา
+ คลังข้อมูลสภาพน้ำ
+ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
+ สภาพน้ำและการระบายน้ำ
+ อุณหภูมิและปริมาณฝน
+ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
+ GIS THAI
+ เว็บแก้มลิง เฝ้าระวังน้ำท่วม
+ ศูนย์ประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
+ แผนที่พื้นที่น้ำท่วม

+ สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
+ กรมที่ดิน

+ รวมเว็บจัดหางาน
+ รวมเว็บสมัครงานผ่านอินเตอร์เน็ต
+ กรมการจัดหางาน

+ ธนาคารโลก
+ เศรษฐกิจทั่วโลก
+ การค้าระหว่างประเทศของไทย
+ ข้อมูลเศรษฐกิจรายประเทศ
+ ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วโลก-กรมส่งเสริมการส่งออก
+ ข้อมูลการค้าไทย-จีน
+ ข้อมูลการค้าไทย-ญี่ปุ่น
+ ข้อมูลการค้าไทย-ยุโรป

+ สำนักข่าวเศรษฐกิจ Bloomberg
+ CIA - THE WORLD FACTBOOK ( Thailand )
+ World Health Organization
+ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ราคาหุ้น )
+ SETTRADE.COM
+ ทันหุ้น
+ Thailand Futures Exchange
+ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท )
+ กราฟเปรียบเทียบสกุลเงิน
+ อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินสำคัญทั่วโลก
+ ราคาหุ้น ค่าเงินบาท ราคาทอง ราคาน้ำมัน ( Realtime )
+ สมาคมค้าทองคำ

+ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
+ โครงสร้างราคาน้ำมัน
+ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
+ ราคาน้ำมันเตา ( กรมสรรพสามิต )
+ ราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
+ ราคาแก๊สหุงต้ม
+ ค่า Ft ( กฟผ. )

+ รายงานฐานะการเงินของแบงค์ชาติประจำสัปดาห์
+ งบการเงินประจำปีของแบงค์ชาติ
+ สำนักงบประมาณ
+ สถิติภาษีสรรพากร
+ สถิติภาษีสรรพสามิต
+ สถิติศุลกากร(นำเข้า-ส่งออก)
+ สถิติการท่องเที่ยว
+ สถิติหนี้สาธารณะ
+ สถิติเครดิตของประเทศไทย
+ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
+ สำนักงานสถิติการเกษตร
+ ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
+ รายงานเศรษฐกิจการเงินของแบงค์ชาติ
+ รายงานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
+ กระทรวงการคลัง
+ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
+ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
+ กระทรวงพาณิชย์
+ สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
+ ข้อมูลสถิติการศึกษา
+ รวมเว็บหน่วยงานภาครัฐ
+ รวมเว็บราชการ-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรอิสระ-ฯลฯ

+ ติดตามรายงานแผ่นดินไหวในไทย
+ ติดตามรายงานแผ่นดินไหวทั่วโลก
+ เวลาทั่วโลก
+ กรมควบคุมมลพิษ
+ คุณภาพน้ำประปา Realtime
+ ยื่นแบบภาษีออนไลน์-บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
+ แหล่งข้อมูลสินค้า OTOP ( thaitambon.com )
+ ตรวจสอบการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC
+ ตรวจผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
+ แจ้งเบาะแส
+ สถิติคดีอาญา คดีอุบัติเหตุ คดีจราจร
+ ตรวจสอบรถหาย
+ <<< ศูนย์ข้อมูลจราจร >>>
+ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการ NGV
+ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีบริการ LPG

<<< การเมือง >>>
<<< เศรษฐกิจ >>>
<<< สำนักข่าวไทยและต่างประเทศ >>>
<<< Utility >>>
<<< Download >>>
<<< มาหาอะไร >>>

FfF