บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


10 มิถุนายน 2554

<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. อภิสิทธิ์ >>>

ป.ป.ช.กางบัญชีทรัพย์สินครม.อภิสิทธิ์มี 52.8 ลบ.-กรณ์รวยสุด 809 ลบ.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.51 โดยนายอภิสิทธิ์ พร้อมด้วยภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สิน 52,883,552.33 บาท มีหนี้สิน 1,087,674 บาท

ขณะที่พบว่านายกรณ์ จาติกวนิช รมว.คลัง และภริยา มีทรัพย์สินสูงสุดในครม.ที่ 809,930,579.03 บาท หนี้สิน 2,255,116.22 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 807,675,480.81 บาท โดยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึง 224.5 ล้านบาท เครื่องประดับ นาฬิกา กระเป๋าหรู เฟอร์นิเจอร์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง รวมทั้ง ภาพเขียนของศิลปินระดับโลก อย่าง ปาลโบ ปิกัสโซ่ และศิลปินไทยชื่อดัง มูลค่ารวมเกือบ 46 ล้านบาท

สำหรับรัฐมนตรีที่จนสุด คือ ร.ต.ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 107,113,247.28 บาท โดยมีทรัพย์สิน 37,529,344.24 บาท แต่มีหนี้สิน 144,642,591.52 บาท

รายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ นอกจาก รายการทรัพย์สินทั่วไปที่รัฐมนตรีถือครองส่วนใหญ่เป็นประเภท ที่ดิน เงินฝาก ใบหุ้น รถยนต์ เครื่องประดับต่างๆ แล้ว ผู้ที่มีทรัพย์สินแปลกกว่าคนอื่น คือ นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม ที่มีสินทรัพย์ เป็นอุปกรณ์สำหรับการฝึก เครื่องบินขับไล่ จำนวนหลายรายการ เช่น เก้าอี้ดีดนักบินสำหรับเครื่องบินขับไล่ F-14A, F-16A, F-18C เครื่องฝึกบิน เครื่องบินขับไล่ F-16, F-18E, F-14 ฝาครอบห้องนักบินขับไล่ F-16C, F-14A

ส่วนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยถูก ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.พรรคเพื่อไทย อดีตรมว.มหาดไทย โจมตีว่าเกี่ยวข้องกับการครอบครองที่ดินบุกรุกของบริษัท ศรีสุบรรณฟาร์มนั้น ปัจจุบันครอบครองที่ดิน 50 แปลงใน จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่ากว่า 79.45 ล้านบาท และได้นำที่ดินจำนวนกว่า 40 แปลงใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงิน วงเงินกู้ราว 46 ล้านบาท

ขณะที่รัฐมนตรีที่ถือคองที่ดินจำนวนมาก ได้แก่ นายวีรชัย วีระเมธีกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯที่ดินแปลงใหญ่ย่านพระโขนงและสมุทรปราการ , นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม , นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน, นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ , นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย, นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี

และ นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รมช.เกษตรฯ มีทรัพย์สินเป็นรถยนต์ 45 คัน
*แจกแจงสมบัติครม.
ส่วนรัฐมนตรีอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 39,923,267.26 บาท เป็นทรัพย์สิน 98,255,536.79 บาท และหนี้สิน 58,332,269.53 บาท, นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 69,524,353.49 บาท เป็นทรัพย์สิน 101,012,027.89 บาท หนี้สิน 31,487,674.40 บาท,

พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 136,591,502.21 บาท เป็นทรัพย์สิน 140,286,173.74 บาท หนี้สิน 3,694,671.53 บาท, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,746,488.82 บาท เป็นทรัพย์สิน 46,715,075.28 บาท เป็นหนี้สิน 10,969,216.46 บาท

นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 405,053,323.53 บาทและไม่มีหนี้สิน ,พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม มีทรัพย์สิน 56,856,005.95 บาทและไม่มีหนี้สิน ,นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คลัง พร้อมคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 695,852,373.23 บาท เป็นทรัพย์สิน 710,700,991.69 บาท เป็นหนี้สิน 15,848,618.46 บาท ,นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 245,618,033.08 บาทและไม่มีหนี้สิน

นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 79,977,302.16 บาทและไม่มีหนี้สิน ,นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 443,851,111.73 บาท เป็นทรัพย์สิน 444,351,111.73 มีหนี้สิน 500,000 บาท ,นายวิฑูรย์ นามบุตร รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,399,376.49 บาท เป็นทรัพย์สิน 87,372,918.08 บาท หนี้สิน 12,973,541.59 บาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินไม่มีหนี้สิน 5,521,142.35 บาท , นายชาติชาย พุคยาภรณ์ รมช.เกษตรฯ พร้อมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 518,252,521.09 บาท เป็นทรัพย์สิน 533,892,589.21 บาท หนี้สิน 15,640,068.12 บาท , นายโสภณ์ ซารัมย์ รมว.คมนาคม พร้อมคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,917,901.19 บาท เป็นทรัพย์สิน 18,381,927.22 บาท หนี้สิน 6,464,026.03 บาท

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รมช.คมนาคม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,484,154.12 บาท เป็นทรัพย์สิน 11,511,128.125 บาท หนี้สิน 26,974 บาท , นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รมช.คมนาคม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 67,688,118.46 บาท เป็นทรัพย์สิน 67,851,845.82 บาท หนี้สิน 163,727.36 บาท

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 47,048,255.26 บาท เป็นทรัพย์สิน 48,216,570.06 บาท หนี้สิน 1,168,314.80 บาท, นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.พลังงาน พร้อมคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินไม่มีหนี้สิน 238,495,853.44 บาท

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ พร้อมคู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 96,421,358.23 บาท เป็นทรัพย์สิน 99,808,822.55 บาท หนี้สิน 3,384,464.32 บาท, นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ พร้อมคู่สมรส และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,338,586.38 บาท เป็นทรัพย์สิน 26,449,541.30 บาท หนี้สิน 3,110,954.92 บาท ,

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สิน 104,866,190.69 บาทและไม่มีหนี้สิน , นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รมช.มหาดไทย พร้อมคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 176,721,683.84 บาท เป็นทรัพย์สิน 212,957,268.73 บาท หนี้สิน 36,235,584.89 บาท ,นายถาวร เสนเนียม รมช.มหาดไทย พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 105,577,171.82 บาท เป็นทรัพย์สิน 109,004,041.58 บาท หนี้สิน 3,426,869.76 บาท

นายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุติธรรม พร้อมคู่สมรส และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 710,086,707.32 บาท เป็นทรัพย์สิน 722,770,517.15 บาท หนี้สิน 12,683,809.83 บาท, นายไพฑูรย์ แก้วทอง รมว.แรงงาน พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 270,283,199.59 บาท เป็นทรัพย์สิน 274,302,958.65 บาท หนี้สิน 4,019,759.06 บาท, นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,579,829 บาท เป็นทรัพย์สิน 15,671,592 บาท หนี้สิน 91,763 บาท ,คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมว.วิทยาศาสตร์ พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 423,701,321.97 บาท เป็นทรัพย์สิน 488,861,838.41 บาท หนี้สิน 65,160,516.44 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,462,702.81 บาท เป็นทรัพย์สิน 18,565,400.26 บาท หนี้สิน 14,102,697.45 บาท ,นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,727,761.63 บาท เป็นทรัพย์สิน 80,783,915.87 บาท หนี้สิน 32,056,154.24 บาท ,น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 9,788,679.50 บาท เป็นทรัพย์สิน 27,711,470.09 บาท หนี้สิน 17,922,790.59 บาท

นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข พร้อมคู่สมรส มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,462,474.89 บาท เป็นทรัพย์สิน 22,883,905.97 บาท หนี้สิน 4,421,431.08 บาท ,นายมานิต นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข พร้อมคู่สมรสและบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 255,985,063.85 บาท เป็นทรัพย์สิน 300,358,971.61 บาท หนี้สิน 44,373,907.76 บาท ,นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,615,848.36 บาท เป็นทรัพย์สิน 26,998,311.64 บาท หนี้สิน 1,382,463.28 บาท

ทั้งนี้ นอกจากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ครม.นายอภิสิทธิ์แล้ว ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน ครม.สมัย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 22 ธ.ค.51 และการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ส.ส.กรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ 15 ธ.ค.51

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
http://board.banrasdr.com/showthread.php?tid=6801

------------------------------------------------------------

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "ครม.มาร์ค
Fri, 2009-02-13 02:47

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง 1 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินคณะรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ 1 ดังนี้

นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 37,057,945.30 บาท คู่สมรส 15,356,024.90 บาท มีทรัพย์สินรวม 52,883,552.33 บาท มีหนี้สิน 1,087,674.00 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 51,795,878.33 บาท

นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 98,255,536.79 บาท มีหนี้สิน 58,332,269.53 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 39,923,267.26 บาท

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 101,012,027.89 บาท มีหนี้สิน 31,487,674.40 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 69,524,353.49 บาท

พล.ต. สนั่น ขจรประศานสน์ รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 103,101,482.81 บาท คู่สมรส 37,184,690.93 บาท รวมทรัพย์สิน 140,286,173.74 บาท มีหนี้สิน 3,694,671.53 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 136,591,502.21 บาท

นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 24,227,121.01 บาท คู่สมรส 21,717,901.58 บาทบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 770,682.69 บาท รวมทรัพย์สิน 46,715,075.26 บาท มีหนี้สิน 10,969216.46 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 35,746,488.82 บาท

นาย วีรชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 405,053,323.53 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 405,053,323.53 บาท

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สิน 56,856,005.95 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 56,856,005.95 บาท

นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สิน 692,427,739.89 บาท คู่สมรส 117,502,857.14 บาท รวมทรัพย์สิน 809,930,597.03 บาท มีหนี้สิน 215,574.03 บาท หนี้สินคู่สมรส 2,039,542.19 บาท รวมหนี้สิน 2,255,116.22 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 807,675,480.81 บาท

นาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สิน 672,476,748.14 บาท คู่สมรส 36,891,479.07 บาท บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,341,764.48 บาท รวมทรัพย์สิน 710,700,991.69 บาท มีหนี้สิน 15,848,618.46 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 694,852,373.23 บาท

นาย พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สิน 245,618,033.08 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 245,618,033.08 บาท

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 28,655,841.06 บาท คู่สมรส 51,321,461.10 บาท รวมทรัพย์สิน 79,977,302.16 บาทไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 79,977,302.16 บาท

นาย ชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 46,164,690.49 บาท คู่สมรส 407,286,921.24 บาท รวมทรัพย์สิน 453,451,611.73 บาท มีหนี้สิน 500,000 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 443,851,111.73 บาท

นาย วิฑูรย์ นามบุตร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 86,902,803.44 บาท คู่สมรส 439,504.45 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 30,610.10 บาท รวมทรัพย์สิน 87,372,918.08 บาท มีหนี้สิน 12,973,541.59 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 74,399,376.49 บาท

นาย ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5,521,142.35 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,521,142.35 บาท

นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 491,158,386.69 บาท คู่สมรส 31,664,118.63 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,070,083.89 บาท รวมทรัพย์สิน 533,892,589.21 บาท มีหนี้สิน 13,879,040.52 บาท หนี้สินคู่สมรส 1,761,027.60 บาท รวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 518,252,521.09 บาท

นาย โสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 12,924,222.79 บาท คู่สมรส 5,113,095.97 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 344,608.46 บาท รวมทรัพย์สิน 18,381,972.22 บาท มีหนี้สิน 4,293,862.02 บาท หนี้สินคู่สมรส 2,170,164.01 บาท รวมหนี้สิน 6,464,026.03 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 11,917,901.19 บาท

นาย ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 2,091,235.85 บาท คู่สมรส 9,419,892.27 บาท รวมทรัพย์สิน 11,511,128.12 บาท หนี้สินคู่สมรส 26,974 บาท รวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 11,484,154.12 บาท

นาย เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีทรัพย์สิน 43,756,024.28 บาท คู่สมรส 24,095,821.54 บาท รวมทรัพย์สิน 67,851,845.82 บาท มีหนี้สิน 765.00 บาท หนี้สินคู่สมรส 162,962.36 บาท รวามหนี้สิน 163,727.36 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 67,688,118.46 บาท

นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพย์สิน 4,336,570.06 บาท คู่สมรส 43,880,524.75 บาท รวมทรัพย์สิน 48,216,570.06 บาท หนี้สินคู่สมรส 1,168,314.80 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 47,048,255.26 บาท

ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทรัพย์สิน 17,748,103.93 บาท คู่สมรส 19,781,240.31 บาท มีหนี้สิน 140,531,976.45 บาท หนี้สินคู่สมรส 4,110,615.07 บาท รวมหนี้สิน 144,642,591.52 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 107,113,247.28 บาท

นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สิน 22,793,348.51 บาท คู่สมรส 215,452,987.83 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 249,517.10 บาท รวมทรัพย์สิน 238,495,853.44 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 238,495,853.44 บาท

นาง พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 97,391,907.06 บาท คู่สมรส 2,188,058.75 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 228,856.74 บาท รวมทรัพย์สิน 99,808,822.55 บาท มีหนี้สิน 3,387,464.32 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 96,421,358.23 บาท

นาย อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีทรัพย์สิน 5,360,264.90 บาท คู่สมรส 21,001,621.68 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 87,654.72 บาท รวมทรัพย์สิน 26,449,541.30 บาท มีหนี้สิน 1,948,290.69 บาท หนี้สินคู่สมรส 1,162,664.23 บาท รวมหนี้สิน 3,110,954.92 บาท รวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 23,338,586.38 บาท

นาย ชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สิน 66,807,554.69 บาท คู่สมรส 38,058,636.00 บาท รวมทรัพย์สิน 104,866,190.69 บาท ไม่มีหนี้สิน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 104,866,190.69 บาท

นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สิน 24,065,783.44 บาท คู่สมรส 188,899,695.29 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,800.00 บาท มีหนี้สิน 7,835,584.89 บาท หนี้สินคู่สมรส 28,400,000.00 บาท รวมหนี้สิน 36,235,584.89 บาท รวมทรัพย์สินมีมากกว่าหนี้สิน 176,721,683.84 บาท

นาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีทรัพย์สิน 81,316,823.36 บาท คู่สมรส 27,687,218.22 รวมทรัพย์สิน 109,004,041.58 บาท มีหนี้สิน 3,426,869.76 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 105,577,171.82 บาท

นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สิน 261,658,508.46 บาท คู่สมรส 422,291,949.60 บาท รวมทรัพย์สิน 722,770,517.15 บาท มีหนี้สิน 3,229,399.00 บาท หนี้สินคู่สมรส 9,454,410.83 บาท รวมหนี้สิน 12,683,809.83 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 710,086,707.32 บาท

นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการะทรวงแรงงาน มีทรัพย์สิน 72,535,166.63 บาท คู่สมรส 201,767,792.02 บาท รวมทรัพย์สิน 274,302,958.65 บาท มีหนี้สิน 3,918,389.84 บาท หนี้สินคู่สมรส 101,369.22 รวมหนี้สิน 4,019,759.06 บาท รวมมีทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 270,283,199.59 บาท

นาย ธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 14,298,203 บาท คู่สมรส 1,373,389 บาท รวมทรัพย์สิน 15,671,592 บาท มีหนี้สิน 91,763 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,579,829 บาท

คุณหญิง กัลยา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 59,169,834.81 บาท คู่สมรส 429,692,003.60 บาท รวมทรัพย์สิน 488,861,838.41 บาท มีหนี้สิน 7,895.88 บาท หนี้สินคู่สมรส 65,152,620.56 บาท รวมหนี้สิน 65,160,516.44 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 423,701,321.97 บาท

นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 7,397,858.36 บาท คู่สมรส 11,167,541.90 บาท รวมมีทรัพย์สิน 18,565,400.26 บาท มีหนี้สิน 6,898,668.89 บาท หนี้สินคู่สมรส 7,204,028.56 บาท รวมหนี้สิน 14,102,697.45 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 4,462,702.81 บาท

นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 68,042,051.06 บาท คู่สมรส 11,965,660.93 บาท รวมทรัพย์สิน 80,783,915.87 บาท มีหนี้สิน 31,634,546.24 บาท หนี้สินคู่สมรส 421,608.00 บาท รวมหนี้สิน 32,056,154.24 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48,727,761.63 บาท

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 27,711,470.09 บาท มีหนี้สิน 17,922,790.59 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 9,788,679.50 บาท

นาย วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 14,008,972.97 บาท คู่สมรส 8,874,933.97 บาท รวมทรัพย์สิน 22,883,905.97 บาท มีหนี้สิน 1,279,660.61 บาท หนี้สินคู่สมรส 3,141,770.47 บาท รวมหนี้สิน 4,421,431.08 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 18,462,474.89 บาท

นาย มานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีทรัพย์สิน 243,587,895.18 บาท คู่สมรส 53,833,211 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2,937,865.43 บาท รวมทรัพย์สิน 300,358,971.61 บาท มีหนี้สิน 43,916,603,30 บาท หนี้สินคู่สมรส 457,304.46 บาท รวมหนี้สิน 44,373,907.76 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนิ้สิน 255,985,063.85 บาท

นาย ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 27,998,311.64 บาท มีหนี้สิน 1,382,463.28 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 26,615,848.36 บาท

ทั้งนี้จากการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน รัฐมนตรีที่รวยที่สุดในรัฐบาลชุดนี้ คือ นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีทรัพย์สินจำนวน 807,675,408.81 บาท รองลงมาคือ นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีทรัพย์สินจำนวน 710,086,707.32 บาท อันดับที่ 3 คือ นาย ชาติชาย พุคยาภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินจำนวน 518,252,521.09 บาท ส่วนรัฐมนตรีที่จนที่สุด คือ ร.ต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ไม่มีทรัพย์สินแต่เป็นหนี้ จำนวน 107,113,247.28 บาท รองมา คือ นาย จุรินทร์ ลัษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน จำนวน 4,462,702.81 บาท

ส่วนรัฐมนตรีที่มีที่ดินมูลค่ามากที่สุด คือนาย ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีที่ดินทั้งสิน 42 แปลง มูลค่ารวมกว่า 580,706,867 บาท และรัฐมนตรีที่มีจำนวนที่ดินมากที่สุด คือ นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีที่ดินกว่า 50 แปลง จำนวนกว่า 1 พันไร่ อยู่ในจังหวัดสุราษธานี ส่วนรัฐมนตรีหญิงที่มีเครื่องประดับที่มีราคาแพงที่สุด คือ นาง พรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีเครื่องประดับรวมมูลค่ากว่า 31,690,000 บาท ซึ่งหนึ่งในเครื่องประดับมีต่างหูเพชรหนึ่งชิ้นมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท

นอกจากนี้คู่สมรสรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุด คือนาง สุนงค์ สาลีรัฐวิภาค มีทรัพย์ทั้งหมด 412,837,538.77 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจำนวน 4 คน 1.น.ส.ชลิตา อายุ 20 ปี 2.นาย ภัทร อายุ 18 ปี 3.ด.ญ. ภัทรพร อายุ 13 ปี 4.ภัทรพรรณ อายุ 13 ปี มีทรัพย์สินรวม 38,820,059.09 บาท เฉลี่ยคนละเกือบ 10 ล้านบาท

http://www.prachatai.com/journal/2009/02/19992

------------------------------------------------------------

ป.ป.ช.เผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน 8 รมต.ใหม่

‘องอาจ’ รวยสุด, ‘ชัยวุฒิ’ จนสุด จากบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ 8 รมต.ใหม่ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่เข้ารับตำแหน่ง 7 มิ.ย.53
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) แสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 8 คน ซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.53 ประกอบด้วย

- นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 47.86 ล้านบาท ขณะที่นางอโณทัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 23.81 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สิน 71.67 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน

- นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 3,774.64 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 3,757.65 ล้านบาท รวมแล้วมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 16.98 ล้านบาท

- นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) มีทรัพย์สิน 15 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 16.51 ล้านบาท นางสมานจิตต์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 14.34 ล้านบาท มีหนี้สิน 34,524 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12.8 ล้านบาท

- นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.แรงงาน มีทรัพย์สิน 18.84 ล้านบาท นางธันยวีร์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 46.93 ล้านบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3.9 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สิน 69.68 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน

- นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 6.28 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 4.15 ล้านบาท นางลักษมี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 2.84 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 1.9 ล้านบาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3.07 ล้านบาท

- นายวีระชัย วีระเมธีกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 334.39 ล้านบาท และไม่มีหนี้สิน

- นายไชยยศ จิรเมธากร รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 123.99 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 16.59 ล้านบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 2.47 ล้านบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 109.88 ล้านบาท

- นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 68.25 ล้านบาท แต่มีหนี้สิน 31.33 ล้านบาท นางวรวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 10.56 ล้านบาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 1.23 ล้านบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 48.71 ล้านบาท

Produced by VoiceTV
Source : NewsCenter/infoquest
2 สิงหาคม 2553 เวลา 13:08 น.
wanwan Voice TV Reporter

http://archive.voicetv.co.th/.../ปปชเผยบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน8รมตใหม่

------------------------------------------------------------

FfF