บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


10 มิถุนายน 2554

<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส. ปี 2551 >>>

เปิดบัญชีทรัพย์สิน สมัคร 16 ล. อภิสิทธิ์ 36 ล.

ป.ป.ช. ได้เปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของ ส.ส. ที่เข้าตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2551 จำนวน 480 คน โดยเป็นการเปิดบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน ครั้งแรกของ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญใหม่ปี 2550 มาตรา 261สำหรับบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินที่น่าสนใจ อาทิ

นายสมัคร สุนทรเวช มีทรัพย์สิน 9,082,771 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 16,982,573 บาท

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีทรัพย์สิน 36,195,929 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 14,644,438 บาท

นายยงยุทธ ติยะไพรัช มีทรัพยสิน 6,914,981 บาท มีหนี้สิน 3,258,158

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีทรัพย์สิน 54,363,491 คู่สมรสมีทรัพย์สิน 39,983,258 บาท

นายสันติ พร้อมพัฒน์ มีทรัพย์สิน 7,583,115 บาท หนี้สิน 121,504,765 บาท

นายชัย ชิดชอบ มีทรัพย์สิน 72,861,274 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 78,126,975 บาท

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี มีทรัพย์สิน 27,768,404 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 136,408,187 บาท หนี้สิน 15,515,415 บาท

นายชวน หลีกภัย มีทรัพย์สิน 3,369,335 บาท

นายไกรศักดิ์ ชุณหวัณ มีทรัพย์สิน 249,818,154 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 10,771,237 บาท

นายสมพล เกยุราพันธ์ มีทรัพย์สิน 92,103,880 บาท

นายเสนาะ เทียนทอง มีทรัพย์สิน 60,003,384 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 171,136,369 บาท

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง มีทรัพย์สิน 109,630,507 บาท คู่สมรส 50,902,344

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ มีทรัพย์สิน 142,417,721 บาท

น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา มีทรัพย์สิน 140,094,498 บาท

นายไชยา สะสะทรัพย์ มีทรัพย์สิน 5,944,439 บาท คู่สมรสมีทรัพย์สิน 80,078,264 บาท

ที่มา สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น

http://news.hunsa.com/detail.phpid=7871

------------------------------------------------------------

ป.ป.ช.เปิดบัญชีฯ 480 ส.ส. 2551 ดูจะๆ ใครรวย-ยาจก มีทรัพย์สิน-หนี้สินอะไร!
โดย ผู้จัดการออนไลน์

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.480 คน พบ “หมัก” รวมเมียมี 26 ล้าน ส่วน “มิ่งขวัญ” ไม่มีเมียรวย 142 ล้าน “เลี้ยบ” กับเมีย 164 ล้าน ส่วน “น้องเขย-เจ๊แดง” รวม 94 ล้าน “เหลิม” 159 ล้าน ขณะที่ “เติ้ง” รวยเบาะๆ กับ “คุณหญิงแจ่มใส” 3,345 ล้านบาท

วันนี้ (20 มี.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) แบบแบ่งเขต และสัดส่วนจำนวน 480 คน โดยพบว่า ส.ส.ที่แจ้งทรัพย์สินมากที่สุด คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา ส.ส. สุพรรณบุรี หัวหน้าพรรคชาติไทย มีทรัพย์สิน(ไม่รวมคู่สมรส ) 2,923 ล้านบาท ขณะที่นายสมัคร สุนทรเวช ส.ส.ระบบสัดส่วนกลุ่ม 6 พรรคพลังประชาชน(พปช.) ในฐานะนายกรัฐมนตรีแจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส จำนวน 9 ล้านบาทเศษ ส่วนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ส.ส. ระบบสัดส่วนกลุ่ม 6 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน แจ้งมีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 51 ล้านบาท

สำหรับ ส.ส. ที่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินน้อยที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นายยุซรี ซูสารอ ส.ส. เขต 2 ปัตตานี พรรค เพื่อแผ่นดิน ไม่มีทรัพย์สินแม้แต่บาทเดียว โดยไปปรากฏทรัพย์สินที่นางจีรวรรณ ซูสารอ คู่สมรสแทน จำนวน 104,320 บาท ทั้งนี้ นายยุซรี ทำหนังสือชี้แจงต่อ ป.ป.ช.ว่า ไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 90 ) เนื่องจากเคยเป็นกำนัน มีเงินเดือนแค่ 5,000 บาท ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี

เช่นเดียวกับ นายณัฐวุฒิ สุขเกษม ส.ส. เขต 1 บุรีรัมย์ พรรคมัชฌิมาธิปไตย แจ้งว่าไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี โดยมีทรัพย์สินแค่ 3,536 บาท เป็นเงินฝากที่เหลือค้างอยู่ในบัญชีธนาคาร แต่ขณะเดียวกันกลับมีหนี้สินเงินกู้ธนาคารจำนวน 142, 945 บาท

ลำดับ 3 คือ นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ส.ส. เขต1 กาฬสินธุ์ พรรคพปช. มีทรัพย์สิน จำนวน 57,262.32 โดยอยู่ในบัญชีเงินฝาก 2 บัญชี จำนวน 69, 917.59 บาท แต่มีหนี้จากการเบิกเงินเกินบัญชี 12,655.27 บาท ที่น่าสนใจกว่านั้น นายวีระวัฒน์ทำหนังสือแจ้ง ป.ป.ช.ด้วยว่า เมื่อปี 2550 ไม่ได้ยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ เนื่องจากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ แต่จากการตรวจสอบประวัติการทำงานพบว่า นายวีระวัฒน์ เคยเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และอาจารย์พิเศษอีกหลายสถาบัน

ด้าน ส.ส.ที่รับตำแหน่งรัฐมนตรี ได้แก่ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกฯ และ รมว.คลังแจ้งทรัพย์สินรวมคู่สมรส 155 ล้านบาท นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกฯรมว.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 142.4 ล้านบาท นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกฯ และรมว.ศึกษาธิการ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 94 .2 ล้านบาท พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกฯ และคู่สมรสมีทรัพย์สิน 140 ล้านบาท นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.สำนักนายกฯ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 16.9 ล้านบาท

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.มหาดไทย และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 160. 5 ล้านบาท นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รมว.ยุติธรรม และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 161.8 ล้านบาท นายไชยา สะสมทรัพย์ รมว.สาธารณสุข และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 78.7 ล้านบาท นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง รมว.วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 107. 3 ล้านบาท นายสุธา ชันแสง รมว.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 47.8 ล้านบาท นายสุพล ฟองงาม รมช.มหาดไทย และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 50.9 ล้านบาท นายธีระชัย แสนแก้ว รมช.เกษตร และสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5.2 ล้านบาท และ นายวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยว และการกีฬา และคู่สมรส มีทรัพย์สิน 14.3 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่า ในรายของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.คมนาคม แจ้งว่ามีหนี้สินถึง 113.9 ล้านบาท ซึ่งรายการหนี้สินส่วนใหญ่ อยู่ในฐานะเป็นผู้ค้ำประกันบริษัทต่างๆ และเคยตกเป็นจำเลยในชั้นศาล ต่อมามีการปรับโครงสร้างหนี้ และบางคดีมีการถอนฟ้อง ส่วน รต.หญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช.คลัง และคู่สมรส แจ้งว่ามีหนี้สิน 90.2 ล้านบาท

ยุทธ ใบแดง แจ้งทรัพย์แค่ 9 ล้าน

ขณะที่นายยงยุทธ ติยะไพรัช ส.ส. พรรคพปช.ในฐานะประธานสภาผู้แทนฯ ซึ่งได้รับใบแดงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง( กกต.) แจ้งทรัพย์สินรวมกับคู่สมรส และบุตร จำนวน 9.9 ล้านบาท พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี เขต 2 พปช. ในฐานะรองประธานสภาคนที่ 2 มีทรัพย์สิน 23.7 ล้านบาท และ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ส.ส.ขอนแก่น เขต 4 พปช. รองประธานสภาฯคนที่ 3 มีหนี้สิน 50 ล้าน

ส.ส.ศิลปินรวยทะลัก 107 ล้าน

สำหรับศิลปิน ดารา ซึ่งผันตัวมาเป็น ส.ส. มีการแจ้งทรัพย์สินอย่างน่าสนใจ อาทิ นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ หรือนาถยา แดงบุหงา ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สินรวมคู่สมรสสูงถึง 107 ล้านบาท นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ส.ส.กทม.พรรคเดียวกัน มีทรัพย์สินรวมกับ ด.ญ ชญานิศ สวัสดิปุณโยดม ซึ่งนายบุญยอดแจ้งว่ารับมาเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 10 ล้านบาท

ขณะที่ นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส. กทม. พรรคพปช. แฟนสาว กบ สุวนันท์ บุญยิ่ง มีทรัพย์สิน 9.8 ล้านบาท โดยมีนาฬิกาข้อมือ 10 เรือน มูลค่าหนึ่งล้านเศษ นายนที สุทินเผือก หรือ กรุง ศรีวิไล ส.ส.สมุทรปราการ พรรคเดียวกัน มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส และบุตร 15.3 ล้านบาท

คลิกที่นี่ ตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2551 จากเว็บไซต์ ป.ป.ช. (เรียงตามลำดับตามรายชื่อจังหวัด)
http://www.nccc.go.th/asset/gov080320/gov1.html

http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=32961

------------------------------------------------------------

FfF