บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


10 มิถุนายน 2554

<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. ทักษิณ >>>

กรุครม. ''ทักษิณ'' โคตรจะจน พจมาน-เงินวูบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชุดใหม่ ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ต่อสาธารณชนแล้ว เป็นบัญชีที่บรรดาอดีตรัฐมนตรียื่นไว้ตั้งแต่สมัยป.ป.ช.ชุดก่อนถูกพักงาน รวม 208 บัญชี ปรากฏว่าคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ เงินหายวูบไปถึง 961 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี ส่วนนายกันตธีร์ ศุภมงคล อดีต รมว.ต่างประเทศ เป็นรัฐมนตรีที่รวยที่สุด ขณะที่นายรุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สินน้อยที่สุด

เปิดกรุ “ทักษิณ” มีเงิน 512 ล้าน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 ต.ค. ที่อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 1 และ 2 รวม 208 บัญชี ซึ่งได้ยื่นไว้ตั้งแต่ช่วงที่กรรมการ ป.ป.ช.ชุดเก่าโดนพักงาน โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดสมัยพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 พบว่ามีทรัพย์สินรวม 512,497,748 บาท ประกอบด้วยเงินสด 1,000,000 บาท เงินฝากในธนาคาร 6 บัญชีรวม 464,343,482 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุน 13,581,597 บาท ที่ดิน 3 แปลงมูลค่า 1,149,350 บาท สิทธิและสัมปทานมูลค่า 17,623,318 บาท ทรัพย์สินอื่น 14,800,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นนาฬิกายี่ห้อดังจากต่างประเทศจำนวน 26 เรือน เรือนที่มีราคาสูงสุดยี่ห้อปาเตค์ ฟิลิปป์ ราคา 1.5 ล้านบาท โดยไม่มีหนี้สิน

“พจมาน” ถือทรัพย์เฉียด 9 พันล้าน

ขณะที่คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภริยา มีทรัพย์สินรวม 8,997,348,791 บาท หนี้สิน 110,360,000 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 8,886,988,791 บาท ถือเป็นคู่สมรสที่รวยสุดในรัฐบาลทักษิณ โดยรายการทรัพย์สินประกอบด้วยเงินสด 1 ล้านบาท เงินฝากในบัญชีธนาคาร 17 บัญชีรวม 3,537,347,871 บาท เงินฝากในสถาบันการเงิน 1 แห่ง มูลค่า 59,625,359 บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล 20 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน 699,442,516 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 1,686,428,681 บาท เงินให้กู้ยืม 28 ล้านบาท ที่ดิน 122 แปลง มูลค่า 1,999,101,820 บาท บ้าน 4 หลังมูลค่า 324 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 37 หลัง มูลค่า 290,602,594 บาท ยานพาหนะ 11 คัน มูลค่า 41,082,000 บาท สิทธิและสัมปทานมูลค่า 337,950 บาท ทรัพย์สินอื่น 310,380,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเครื่องประดับ มีสร้อยคอมรกตเพชร ราคา 20 ล้านบาท แหวนเพชรหลายวง ราคาวงละประมาณ 15-17 ล้านบาท ส่วน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว มีทรัพย์สิน 3,246,341,370 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและเงินลงทุน

5 ปี “หญิงอ้อ” เงินหายวูบ 961 ล้าน

เมื่อเทียบกับสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยเข้ารับตำแหน่งนายกฯรอบ 2 เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 พบว่ามีทรัพย์สิน 506,493,972 บาท ไม่มีหนี้สิน รวมเวลา 1 ปี พ.ต.ท.ทักษิณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,003,776 บาท ส่วนคุณหญิงพจมานมีทรัพย์สิน 8,802,345,860 บาท รวมเวลา 1 ปี มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 84,642,931 บาท แต่หากเปรียบเทียบกับสมัยที่ พ.ต.ท.ทักษิณยื่นแสดงทรัพย์สินสมัยเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2544 พบว่า พ.ต.ท.ทักษิณมีทรัพย์สิน 508,825,279 บาท เมื่อรวมระยะเวลา 5 ปี ที่อยู่ในตำแหน่งนายกฯตั้งแต่ปี 2544-2549 พ.ต.ท.ทักษิณมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพียง 3,672,469 บาท ขณะที่คุณหญิงพจมานยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2544 มีทรัพย์สิน 9,848,497,869 บาท รวมระยะเวลา 5 ปี คุณหญิงพจมานมีทรัพย์สินลดลง 961,509,078 บาท

“สมศักดิ์” ทรัพย์น้อยแค่ 12 ล้านบาท

สำหรับบัญชีทรัพย์สินของอดีตรัฐมนตรีคนอื่นนั้น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุด สมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 12,823,127 บาท นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภริยา มีทรัพย์สิน 10,263,796 บาท เมื่อเทียบกับสมัยที่นายสมศักดิ์ยื่นแสดงทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.ท่องเที่ยวฯ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 13,120,672 บาท ส่วนนางอนงค์วรรณมีทรัพย์สิน 9,831,715 บาท

นายประชา มาลีนนท์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 400,321,887 บาท นางแพตตรีเซีย แมรี่ มาลีนนท์ ภริยา มีทรัพย์สิน 53,644,796 บาท

“สุริยะ” เงินงอก 374 ล้าน

นายเนวิน ชิดชอบ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 256,491,474 บาท หนี้สิน 115,742,497 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 140,748,977 บาท นางกรุณา ชิดชอบ ภริยา มีทรัพย์สินรวม 752,405,499 บาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.คมนาคมครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 814,741,133 บาท นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ ภริยา มีทรัพย์สิน 485,272,313 บาท เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.คมนาคมเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 751,221,300 บาท รวม 1 ปี มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท แต่หากเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินในสมัยเข้าดำรงตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2544 มีทรัพย์สิน 450,198,051 บาท รวม 5 ปี มีทรัพย์สินเพิ่ม 374,803,083 บาท

“สุดารัตน์” สะสมที่ดิน 700 แปลง

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 845,016,377 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน 725 แปลง มูลค่ากว่า 768 ล้านบาท นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ สามี มีทรัพย์สิน 78,694,501 บาท เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.สาธารณสุข เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 พบว่ามีทรัพย์สิน 861,592,460 บาท รวม 1 ปี มีทรัพย์สินลดลงประมาณ 16 ล้านบาท

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯครั้งล่าสุด สมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 153,349,231 บาท หนี้สิน 141,173,532 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 12,175,699 บาท พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ภริยา มีทรัพย์สิน 522,627,117 บาท น.ส.พราวพุธ ลิปตพัลลภ บุตรสาว มีทรัพย์สินรวม 28,041,411 บาท

ลูก “พงษ์ศักดิ์” รวย 848 ล้าน

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ยื่นบัญชีทรัพย์สินครั้งล่าสุดสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 14,638,458 บาท ด.ช.พริษฐ์ และ ด.ญ.พิชญา รักตพงศ์ไพศาล บุตรชายและบุตรสาว มีทรัพย์สิน 848,728,354 บาท

นายอดิศัย โพธารามิก ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 225,568,901 บาท นางพิชนี โพธารามิก ภริยา มีทรัพย์สิน 12,124,159 บาท

“อนุทิน” สะสมของหรูเพียบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 1,718,478,168 บาท นางสนองนุช ชาญวีรกูล ภริยา มีทรัพย์สิน 2,009,644,427 บาท โดยทรัพย์สินของนายอนุทินที่น่าสนใจประกอบด้วย เรือสำราญมูลค่า 28 ล้านบาท พระเครื่อง 15 องค์ มูลค่า 56 ล้านบาท ชุดลายครามเบญจรงค์ 45 ล้านบาท ภาพวาด 41 รูป มูลค่า 31 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 2 ชั้นที่ ต. บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มูลค่า 20 ล้านบาท ห้องชุดเดอะวอเตอร์ฟอร์ดปาร์คคอนโดมิเนียม เขตคลองเตย มูลค่า 40 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ อ.ปากช่อง กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 21 ล้านบาท รวมทั้งบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยใช้เงินก่อสร้างไปแล้ว 130 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2548 มีทรัพย์สิน 2,130,530,820 บาท รวมเวลา 1 ปี มีทรัพย์สินลดลง 412,052,652 บาท ขณะที่นางสนองนุชมีทรัพย์สิน 2,295,216,147 บาท ลดลง 285,571,720 บาท

“พินิจ” ติดลบ 5 ล้านบาท

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.แรงงาน ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 110,789,924 บาท นางพรรัตน์ กลิ่นประทุม ภริยา มีทรัพย์สิน 8,464,835 บาท ด.ญ.จันทร์จรัสและ ด.ช.สรวิศ กลิ่นประทุม บุตรสาวและบุตรชาย มีทรัพย์สิน 15,291,271 บาท

นายวัฒนา เมืองสุข ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 24,879,578 บาท ไม่มีหนี้สิน

นายพินิจ จารุสมบัติ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 28,756,322 บาท หนี้สิน 34,045,569 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 5,289,247 บาท เมื่อเทียบกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกฯ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 พบว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 6,918,726 บาท

เมีย “พงศ์เทพ” รวยหุ้น 1,700 ล้าน

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.พลังงาน ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 19,770,121 บาท นางมัธยา เลิศสุริย์เดช ภริยา มีทรัพย์สิน 28,588,442 บาท

นายสนธยา คุณปลื้ม ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 54,591,603 บาท นางสุกุมล คุณปลื้ม ภริยา มีทรัพย์สิน 7,845,721 บาท

นายโภคิน พลกุล ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.มหาดไทยครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 23,655,178 บาท นางรุ่งระวี พลกุล ภริยา มีทรัพย์สิน 84,099,889 บาท

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.ยุติธรรม ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 231,342,863 บาท นางพนิดา เทพกาญจนา ภริยา มีทรัพย์สิน 2,773,153,872 บาท ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 1,704 ล้านบาท

“ปุระชัย” เปิดทรัพย์สิน 253 ล้าน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 17,033,780 บาท นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ ภริยา มีทรัพย์สิน 62,852,367 บาท

พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 17,646,627 บาท นางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ภริยา มีทรัพย์สิน 10,420,396 บาท

ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 253,260,608 บาท นางสมศรี เปี่ยมสมบูรณ์ ภริยา มีทรัพย์สิน 50,836,028 บาท

นายวราเทพ รัตนากร ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมช.คลังครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 10,637,384 บาท นางอรอุมา รัตนากร ภริยา มีทรัพย์สิน 4,841,539 บาท

นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมช.สาธารณสุขครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 114,922,814 บาท

“อารีย์” มีขุมทรัพย์ 103 ล้าน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 13,225,464 บาท

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 11,634,543 บาท คุณหญิงพันธุ์เครือ ยงใจยุทธ ภริยา มีทรัพย์สิน 85,458,586 บาท

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 103,128,389 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินจำนวน 36 แปลง มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เงินฝากในสถาบันการเงินและหลักทรัพย์อื่น 50 ล้านบาท นางสุมนา วงศ์อารยะ ภริยา มีทรัพย์สิน 22,790,750 บาท น.ส.นวรัตน์ วงศ์อารยะ บุตรสาว มีทรัพย์สิน 4,600,373 บาท

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 451,264,256 บาท ส่วนใหญ่ เป็นที่ดินรวม 9 แปลง มูลค่าประมาณ 240 ล้านบาท ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ภริยา มีทรัพย์สิน 235,141,575 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 3 แปลง มูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท

เปิดกรุรัฐมนตรีสมัยแรก

นอกจากนี้ ยังมีรัฐมนตรีบางส่วนที่เพิ่งยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช.เป็นครั้งแรก ประกอบด้วยนาย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 6,378,696 บาท นางนุชนารถเวชชาชีวะ ภริยา มีทรัพย์สิน 5,734,651 บาท นายไชยยศ สะสมทรัพย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่ง รมช.คลัง เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 3,886,257 บาท นางชลชินี สะสมทรัพย์ ภริยา มีทรัพย์สิน 156,359,697 บาท

“กันตธีร์” รวยสุด 4,465 ล้าน

นายกันตธีร์ ศุภมงคล ยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่ง รมว.การต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สินมากถึง 4,465,663,756 บาท ถือเป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในรัฐบาลทักษิณ โดยเป็นเงินฝากในธนาคารและสถาบันการเงิน 1,174,637,898 บาท เงินลงทุนและหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 32,779,655 บาท ที่ดินย่านบางกะปิและคลองเตย 193 แปลง มูลค่า 2,851,068,403 บาท บ้าน 1 หลัง ราคา 24,472,000 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่นจำนวน 15 หลัง ราคา 375,442,799 บาท และนางโสภาวรรณ ศุภมงคล ภริยา มีทรัพย์สิน 35,309,678 บาท

“รุ่ง” มีเงินแค่ 9 แสนบาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยเข้ารับตำแหน่ง รมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 16,387,515 บาท คู่สมรส นางอภิญญา เวชยชัย มีทรัพย์สิน 16,258,257 บาท นายยงยุทธ ติยะไพรัช ยื่นบัญชีตอนเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 3,844,183 บาท คู่สมรส นางสลักจิต ติยะไพรัช มีทรัพย์สิน 3,276,152 บาท นายวิเศษ จูภิบาล ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยเข้ารับตำแหน่ง รมว.พลังงาน เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 84,484,625 บาท นางสุปาณี จูภิบาล ภริยา มีทรัพย์สิน 97,638,986 บาท

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 12,022,838 บาท คู่สมรส นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มีทรัพย์สิน 14,073,655 บาท นายสมชาย สุนทรวัฒน์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยเข้ารับตำแหน่ง รมช.มหาดไทย เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 164,708,560 บาท คู่สมรส นางวรรณิภา สุนทรวัฒน์ มีทรัพย์สิน 166,847,749 บาท นายรุ่ง แก้วแดง ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รมช.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 48 มีทรัพย์สิน 922,733 บาท ถือเป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุด คู่สมรส นางผ่องใส แก้วแดง มีทรัพย์สิน 4,600,535 บาท

“ชิดชัย” มีเงิน 24 ล้าน

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 577,159,776 บาท พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 24,047,293 บาท นางอัจฉรา วรรณสถิตย์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 61,191,648 บาท นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 49 มีทรัพย์สิน 58,462,039 บาท นายอดิศร เพียงเกษ ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นจากตำแหน่ง รมช.คมนาคม ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 1,450,132 บาท นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 12,905,205 บาท นายทนง พิทยะ ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 169,537,452 บาท นางมธุรส พิทยะ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 12,313,827 บาท พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.มหาดไทย เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 33,628,488 บาท คู่สมรส นางสลิลลาวัลย์ วันทนา มีทรัพย์สิน 20,458,816 บาท

ขุมทรัพย์ “ชัยนันท์” 54 ล้านบาท

พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 54,607,616 บาท คู่สมรส นางธิติมา เจริญศิริ มีทรัพย์สิน 1,596,668 บาท นายประวิช รัตนเพียร ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2548 มีทรัพย์สิน 14,153,578 บาท นางพัชราภรณ์ รัตนเพียร ภริยา มีทรัพย์สิน 3,594,659 บาท นายวิษณุ เครืองาม ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นตำแหน่งรองนายกฯ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2549 มีทรัพย์สิน 17,136,872 บาท นางวัชราภรณ์ เครืองาม ภริยา มีทรัพย์สิน 18,110,442 บาท นายจาตุรนต์ ฉายแสง ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกฯครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 19,490,222 บาท หนี้สิน 179,345 บาท คู่สมรส นางจิราภรณ์ ฉายแสง มีทรัพย์สิน 86,013,331 บาท นาย สุวิทย์ คุณกิตติ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 39,308,568 บาท นางลาวัณย์ คุณกิตติ ภรรยา มีทรัพย์สิน 13,527,510 บาท

“กร” เป็นหนี้ท่วม 36 ล้าน

นายกร ทัพพะรังสี ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.วิทยาศาสตร์ฯครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2549 มีทรัพย์สิน 125,343,410 บาท หนี้สิน 161,661,831 บาท โดยเป็นหนี้เงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชี รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 36,318,412 บาท นางระพีพรรณ ทัพพะรังสี ภริยา มีทรัพย์สิน 74,922,191 บาท นางอุไรวรรณ เทียนทอง ยื่นบัญชีทรัพย์สินสมัยพ้นจากตำแหน่ง รมว.วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2549 มีทรัพย์สิน 153,872,599 บาท คู่สมรส นายเสนาะ เทียนทอง มีทรัพย์สิน 66,884,351 บาท นายประมวล รุจนเสรี ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่ง รมช.มหาดไทยครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2548 มีทรัพย์สิน 13,736,788 บาท นางวันเพ็ญ รุจนเสรี คู่สมรส มีทรัพย์สิน 21,546,852 บาท

ที่มาจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
http://webboard.mthai.com/16/2006-10-21/275828.html

---------------------------------------------------------------

เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม.ทักษิณ ก่อนถูกโค่นอำนาจ
ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 30 ฉบับที่ 3838

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2549 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สินของคณะรัฐมนตรีเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งในสมัยรัฐบาลทักษิณ 1, เข้ารับตำแหน่งสมัยรัฐบาลทักษิณ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2548 และพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมจำนวน 208 บัญชี "ประชาชาติธุรกิจ" รวบรวมเฉพาะบุคคลที่น่าสนใจดังนี้

บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร รับตำแหน่งนายกรัฐมน ตรี ณ วันที่ 14 มี.ค. 2548 ระบุว่ามีทรัพย์สิน 506,493,972 บาท

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร มีทรัพย์สินรวม 8,912,705,860 บาท มีหนี้สิน 110,360,000 บาท บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 3,262,882,988 บาท

กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 (พ้นตำแหน่งนายกฯสมัยแรก) พ.ต.ท.ทักษิณมีทรัพย์สินรวม 512,497,748 บาท ไม่มีหนี้สิน ขณะที่คุณหญิงพจมานมีทรัพย์สิน 8,997,348,791 บาท มีหนี้สิน 110,360,000 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3,246,341,370 บาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 12,943,465.82 บาท

นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน ภรรยา รวมทรัพย์สิน 10,333,375.64 บาท

นายพินิจ จารุสมบัติ รองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมทั้งสิ้น 28,756,322.80 บาท หนี้สินรวม 34,045,569.97 บาท

นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมทรัพย์สิน 254,975,963.18 บาท ในขณะที่มีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ รวม 115,742,497.79 บาท สรุปนายเนวินมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินเป็นเงิน 139,233,465.39 บาท

นางกรุณา ชิดชอบ ภรรยา รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 750,820,241.08 บาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 ทรัพย์สิน เงินสด 1,800,000 บาท เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 9 บัญชี เป็นเงิน 503,269,245.41 บาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 87,395,824.30 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 61,113,000 บาท

นายสุริยะยังมีที่ดินอีก 15 แปลง เป็นเงิน 46,501,080 บาท บ้านอาศัย 3 หลัง 98,266,948.16 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง เป็นเงิน 580,000 บาท ยานพาหนะ 3 คัน 11,550,036.54 บาท สิทธิและสัมปทาน 5,825,036.54 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ อีก 8,700,000 บาท โดยไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินทั้งหมด 825,001,134.41 บาท

นางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา มีเงินสด 300,000 บาท เงินฝาก 7 บัญชี รวม 280,195,428.47 บาท ลงทุนหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 11,048,800 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 69,577,720 บาท ที่ดิน 8 แปลง 9,420,000 บาท บ้านอาศัย 3 หลัง 9,714,341.34 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 2 หลัง 19,500,000 บาท ยานพาหนะ 11 คัน 45,827,477 บาท สิทธิและสัมปทาน 653,140.37 บาท ทรัพย์สินอื่น 35,793,000.00 บาท รวมทรัพย์สิน 482,029,907.18 บาท

โดยมีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชี 110,131.73 บาท สรุปนางสุริสามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 481,919,775.45 บาท

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 รวม 1,772,209,389.59 บาท

ในขณะที่มีหนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชี 10,049,071.87 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 43,682,148.88 บาท รวมหนี้สิน 53,731,220.75 บาท ดังนั้น นายอนุทินมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม 1,718,478,168.84 บาทด้านนางสนองนุช ชาญวีรกูล ภรรยา รวมทรัพย์สิน 2,013,903,803.06 บาท

ส่วนหนี้สิน นางสนองนุชมีเงินเบิกเกินบัญชี 4,259,375.32 บาท สรุปมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 2,009,644,427.74 บาท

เสี่ยปิคนิค 423 ล.

นายสุริยา ลาภวิสุทธิสิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 2 สิงหาคม 2549 ทรัพย์สิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 3 บัญชีรวม 1,209,241.79 บาท เงินลงทุนจากหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 14,042.00 บาท เงินให้กู้ยืม 169,808,427.67 บาท ที่ดิน 13 แปลง เป็นเงิน 145,077,000 บาท บ้านอาศัยจำนวน 6 หลัง เป็นเงิน 47,356,000 บาท

นายสุริยา มียานพาหนะ 4 คัน 24,900,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 64,211,200 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ อีก 34,458,800 บาท รวมทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเงิน 487,034,711.46 บาท ในขณะที่มีหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ 63,504,000 บาท รวมนายสุริยามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินรวม 423,530,711.46 บาท

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 2 สิงหาคม 2549 ทรัพย์สิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 2 บัญชี 25,543.88 บาท ที่ดิน 18 แปลง รวม 120,605,083 บาท บ้านอาศัย 1 หลัง เป็นเงิน 10,240,000 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 14,154,086.00 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ 8,314,519 บาท รวมทั้งสิ้น 153,349,231.88 บาท ในขณะที่นายสุวัจน์มีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี 19,065,803.67 บาท และเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 122,107,728.68 บาท รวมหนี้สิน 141,173,532.35 บาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน รวม 12,175,699.53 บาท

ในขณะที่ พล.ท.หญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ ภรรยา มีทรัพย์สินรวม 517,593,724.94 บาท

นายยงยุทธ ติยะไพรัช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548 ทรัพย์สิน เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 5 บัญชี รวม 102,618.42 บาท เงินให้กู้ยืม 1,600,000 บาท ที่ดิน 2 แปลง เป็นเงิน 3,500,000 บาท บ้านอาศัย 1 หลัง 500,000 บาท ยานพาหนะ 80,000 บาท รวมทรัพย์สิน 6,882,618.42 บาท ในขณะที่นายยงยุทธระบุว่า มีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 628,435.39 บาท และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,410,000.00 บาท รวมหนี้สิน 3,038,435.39 บาท สรุปนายยงยุทธ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,844,183.03 บาท ส่วนนางสลักจิต ติยะไพรัช ภรรยา มีทรัพย์สินรวมทั้งหมด 3,276,152.55 บาท

อารีย์รวยเงียบ 130 ล.

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 ทรัพย์สิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 6 บัญชี 5,413,092.27 บาท เงินฝากในสถาบันการเงินอื่น 26,905,392.99 บาท เงินลงทุนหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐบาลค้ำประกัน 10,000,000 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 300,000 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 20,189,000 บาท ที่ดิน 36 แปลง 39,366,370 บาท ยานพาหนะ 2 คัน 5,952,336.45 บาท และทรัพย์สินอื่นๆ อีก 4,100,000 บาท รวมทรัพย์สิน 112,226,191.71 บาท

สำหรับหนี้สิน นายอารีย์ระบุว่า มีเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 7,429,917.72 บาท รวมกับหนี้สินอื่นๆ อีก 1,667,884.00 บาท เป็นเงิน 9,097,801.72 บาท

ดังนั้น นายอารีย์มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินทั้งสิ้น 103,128,389.99 บาท ด้านนางสุมนา วงศ์อารยะ ภริยา มีทรัพย์สินรวม 22,790,750.76 บาท

น.พ.สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 114,922,814.10 บาท

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีพ้นจากตำแหน่งแล้ว 1 ปี วันที่ 14 มีนาคม 2549 ทรัพย์สิน เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 2 บัญชี 5,130,906.67 บาท ที่ดิน 5 แปลง 6,220,000.00 บาท ยานพาหนะ 1 คัน 1,866,667 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,420,885 บาท โดยไม่มีหนี้สิน รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น 14,638,458.67 บาท ไม่มีภริยา

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครบหนึ่งปีทั้งสิ้น 18.819 ล้านบาท นางอนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 65.466 ล้านบาท

นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครบ 1 ปีทั้งสิ้น 867.759 ล้านบาท

นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 105.866 ล้านบาท

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งสิ้น 117.792 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินสด 1.500 ล้านบาท เงินฝากธนาคารพาณิชย์ 2 บัญชี 944.631 บาท ที่ดิน 14 แปลง จำนวน 88.347 ล้านบาท บ้านอาศัย 1 หลัง จำนวน 15 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 1 หลัง จำนวน 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆ 10 ล้านบาท มีหนี้สินจำนวน 6.973 ล้านบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 110.819 ล้านบาท

นางพรรัตน์ กลิ่นประทุม คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 11.597 ล้านบาท

นายประชา มาลีนนท์ มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 413.374 ล้านบาท นางแพตตรีเซียแมรี่ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 34.811 ล้านบาท

พงศ์เทพเมียรวย 3 พัน ล.

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งสิ้น 231.118 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินธนาคารพาณิชย์ 4 บัญชี จำนวน 11.132 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินอื่น 1 แห่ง 50.485 ล้านบาท เงินลงทุนหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาตจำนวน 3.376 ล้านบาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 2.360 ล้านบาท ที่ดิน 33 แปลงจำนวน 146.867 ล้านบาท บ้านอาศัย 1 หลัง จำนวน 1.500 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จำนวน 643.320 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คันจำนวน 3.500 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 1 หมื่นล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆ 1.255 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน นางพนิดา เทพกาญจนา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,609.76 ล้านบาท

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีทรัพย์สินตอนรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (14 มี.ค.2548) ทั้งสิ้น 17.064 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 2 บัญชี 988.355 บาท เงินลงทุนหลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 3.360 ล้านบาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 2.692 ล้านบาท ที่ดิน 2 แปลงจำนวน 6 แสนบาท บ้านอาศัย 1 หลัง 10 ล้านบาท ยานพาหนะ 3 คัน 2.780 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน นางวนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 10,541.82 ล้านบาท

นายโภคิน พลกุล มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งสิ้น 22.365 ล้านบาท นางรุ่งรวี พลกุล คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 88.077.8 ล้านบาท

พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์ มีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งสิ้น 31.952 ล้านบาท

หน้า 2

http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q4/2006october23p2.htm

---------------------------------------------------------------

เปิดกรุสมบัติครม.ทักษิณหลังรัฐประหาร1ปี “แม้ว ทรัพย์สินเพิ่ม-หญิงอ้อ ลด”
Filed under: การเมือง,รายงานพิเศษ,แนวหน้า — SoClaimon @ 5:40 am
วันที่ 16/11/2007

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่อาคารธนภูมิ สำนักตรวจสอบทรัพย์สิน 1 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ “ครม.ทักษิณ” กรณีพ้นจากตำแหน่ง 1 ปี หลังจากถูกทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2549 โดยพบว่ามีรัฐมนตรีหลายคนรวมขึ้น

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
มีทรัพย์สิน 614,393,759 บาท เป็นเงินสด 1 ล้านบาท เงินฝากในธนาคารพานิชย์ 7 บัญชี มูลค่า 551,257,421 บาท หลักทรัพย์และเงินลงทุนอื่น 27,061,143 บาท ที่ดิน 3 แปลงมูลค่า 1,149,350 บาท สิทธิและสัมปทาน 19,125,845 บาท ทรัพย์สินอื่น 14,800,000 บาท
เมื่อเทียบกับเมื่อครั้งยื่นแสดงหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 ก.ย.49 พ.ต.ท.ทักษิณ มีทรัพย์สิน 557,363,123 บาท รวม 1 ปีที่ผ่านมา พ.ต.ท.ทักษิณมีทรัพย์สินเพิ่ม 57,030,636 บาท
ส่วนคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ยื่นทรัพย์สินกรณีครบ 1 ปีการรัฐประหาร มีทรัพย์สิน 8,484,424,177 บาท โดยเป็นเงินสด 1 ล้านบาท เงินฝากธนาคารพานิชย์ 19 บัญชี จำนวน 1,993.,661,767 บาท เงินฝากสถาบันการเงิน 64,360,886บาท หลักทรัพย์จดทะเบียน 1,138,301,654 บาท
ทรัพย์สินและเงินลงทุนอื่น 2,067,929,681 บาท เงินให้กู้ยืม 28 ล้าน ที่ดิน 123 แปลง มูลค่า 2,079,048,220 บาท บ้านจำนวน 5 หลัง มูลค่า 588 ล้านบาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 37 หลัง มูลค่า 289,602,594 บาท ยานพาหนะ 12 คัน มูลค่า 34,124,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 375,374 บาท ทรัพย์สินอื่น 310,380,000 บาท
โดยมีหนี้สิน 110,360,000 บาท เมื่อเทียบกับการยื่นเมื่อวันที่ 19 ก.ย.49 คุณหญิงพจมานมีทรัพย์สิน 8,842,085,955 บาท รวม 1 ปี คุณหญิงพจมานมีทรัพย์สินลดลง 247,301,778 บาท

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์
มีทรัพย์สิน 16,651,081 บาท คู่สมรส นาง อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์ มีจำนวน 61,366,052 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สินก่อนพ้นตำแหน่ง ในวันที่ 19 มี.ค. 2549 นายสมคิด มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น/ลดลงประมาณ 304,703 บาท คณะคู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 123,132 บาท

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อุตสาหกรรม
มีทรัพย์สิน 916,369,997 บาท คู่สมรสนางสุริสา จึงรุ่งเรืองกิจ มีทรัพย์สิน 494,297,050 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่านาย สุริยะ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 36,622,044 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 8,408,085บาท

นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
มีจำนวนทรัพย์สิน 145,994,277 บาท โดยมีหนี้สิ้นรวม 145,622,236 บาท คู่สมรส พล.ท.หญิงพูลภิรมย์ ลิปตพัลลภ มีทรัพย์สิน 533,586,300 บาทมีหนี้สิ้น 23,271,832
แต่เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายสุวัจน์ มีทรัพย์สินและหนี้สิน ลดลง 7,354,846 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4,970,216 บาท

พล.ต.อ ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม
มีทรัพย์สิน 23,817,119 บาท คู่สมรสนางอัจฉรา วรรณสถิตย์ มี 58,618,189 บาท
แต่เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พล.ต.อ ชิดชัย มีทรัพย์สินแ ลดลง 12,361,007 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 2,867,999 บาท

นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี
มีจำนวนทรัพย์สิน 121,098,444 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 4,954,183 บาท

นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี
มีจำนวนทรัพย์สิน 478,982,912 บาท คู่สมรสท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย มีทรัพย์สิน 381,299,075 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายสุรเกียรติ มีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 18,979,044 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 37,972,878 บาท

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
มีจำนวนทรัพย์สิน บาท คู่สมรสนางนุชนาถ เวชชาชีวะ มี 15,747,794 บาท บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายสุรนันทน์ มีทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น 7,151,400 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 22370 บาท

นาย เนวิน ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
มีทรัพย์สิน 254,649,748 บาท คู่สมรส นางกรุณา ชิดชอบ มีทรัพย์สิน 746,841,378 บาท เปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่านายเนวิน มีทรัพย์สินลดลง 966,937 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 13,783,005 บาท

พล.อ. ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มีจำนวนทรัพย์สิน 16,429,635 บาท คู่สมรสนาง วนิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา มีทรัพย์สิน 10,096,587 บาท
เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่า พล.อ. ธรรมรักษ์ มีทรัพย์สินลดลง 1,092,459 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 1,003,961 บาท

นาย ทนง พิทยะ อดีต รมว.คลัง
มีทรัพย์สิน 183,917,752 บาท คู่สมรส นางมธุรส พิทยะ มี 9,597,957 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายทนง มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 33,607,983 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 2,179,612 บาท

นาย วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
มีทรัพย์สิน 5,414,858 บาท คู่สมรส นางอรอุมา รัตนากร มี 45,66,447บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่านายวราเทพ มีทรัพย์สินลดลง 549,944 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 137,451 บาท

นายไชยยศ สะสมทรัพย์ อดีตรมช.คลัง
มีจำนวนทรัพย์สิน 3,436,234 บาท คู่สมรส นางชลธินี มีจำนวน 108,863,268 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายไชยยศ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 585,453 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 6,509,039 บาท

นายกันตธีร์ ศุภมงคล อดีต รมว.ต่างประเทศ
มีทรัพย์สิน 4596648,717 บาท ประกอบด้วยเงิน ฝากในบัญชีธนาคารพาณิชย์ 20 บัญชี มูลค่า 86,010,890 บาท เงินฝากสถาบันการเงินอื่น 19 แห่ง มูลค่า 550,562,528 บาท เงินฝากต่างประเทศ 403,851,828 บาท หลักทรัพย์จดทะเบียนและรับอนุญาต 45,817,141 บาท ที่ดิน 191 แปลง มูลค่า 2,955,095,882 บาท บ้าน 1 หลัง มูลค่า 24,472,000 บาท สิ่งปลูกสร้างอื่น 10 หลัง มูลค่า 523,392,516 บาท ยาน พาหนะ 1 คันมูลค่า 4,190,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 290,000 ล้านบาท นาง
โสภาวรรณ ศุภมงคล ภริยา มีทรัพย์สิน 36,652,519 บาท
เมื่อเทียบกับสมัยที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่านายไชยยศ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 109,701,780 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,152,458 บาท

นาย ประชา มาลีนนท์ อดีต รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
มีจำนวนทรัพย์สิน 623,983,743 บาท คู่สมรสนาง แพตตรีเซีย แมรี มาลีนนท์ มีทรัพย์สิน 55,950,993 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สินในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่า นาย ประชา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 210,963,534 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,792,648 บาท

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มีจำนวนทรัพย์สิน 24,448,833 บาท บุตรมีทรัพย์สิน 1,987,602 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายวัฒนา มีทรัพย์สินลดลง 35737 บาท บุตรมีทรัพย์สินลดลง 623,207 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์
มีจำนวนทรัพย์สิน 869,848,236 บาท คู่สมรส นาย สมยศ ลีลาปัญญาเลิศ มีทรัพย์สิน 89,797,448 บาท บุตร มีจำนวน 2,804,926 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สินในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นางสุดารัตน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 226,687 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 848,629 บาท

นาย อดิศร เพียงเกษ อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์
มีจำนวนทรัพย์สิน 1,201,144 บาท คู่สมรสนาง เยาวนิตย์ เพียงเกษ มีจำนวน 11,621,795 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่า นายอดิศร มีทรัพย์สินลดลง 388,858 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สิน 1,205,923 บาท

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ
มีทรัพย์สิน 18,497,588 บาท คู่สมรสนางจิราภรณ์ ฉายแสง มีทรัพย์สิน 83,445,992 บาท เมื่อเปรียบเทียบก่อนพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 19 ก.ย. 2549 พบว่านายจาตุรนต์มีทรัพย์สินลดลง 893,648 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 1,160,703 บาท

นาย พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล อดีต รมว.คมนาคม
มีจำนวนทรัพย์สิน 15,287,168 บาท บุตรมีทรัพย์สิน 849,307,602 บาท เมื่อเปรียบเทียบการยื่นบัญชีทรัพย์สินในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 73,946 บาท บุตร มีทรัพย์สินดพิ่มขึ้น 406,909 บาท

นาย ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ อดีต รมช.พาณิชย์
มีทรัพย์สิน 58,779,299 บาท เมื่อเปรียบเทียบก่อนพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 19 ก.ย. 2549 นายปรีชา มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 317,260 บาท

นาย ภูมิธรรม เวชชยชัย อดีต รมช.คมนาคม
มีจำนวนทรัพย์สิน 9,558,356 บาท คู่สมรสนาง อภิญญา เวชชยชัย มีทรัพย์สิน 17,896,099 บาท บุตรมีทรัพย์สิน 95,659 บาท

พล.อ. ชัยนันท์ เจริญศิริ อดีต รมช.คมนาคม
มีจำนวนทรัพย์สิน 56,974,061 บาท คู่สมรสจำนวน 798,748 บาท

นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีต รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีทรัพย์สิน 6,962,302 บาท คู่สมรสนาง สลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช มีทรัพย์สิน 6,238,145 บาท บุตรมีทรัพย์สิน 141567 บาท

นาย วิเศษ จูภิบาล อดีต รมว.พลังงาน
มีทรัพย์สิน 96,760,940 บาท คู่สมรสนาง สุปาณี จูภิบาล มีทรัพย์สิน 87,354,220 บาท
พล.อ.อ คงศักดิ์ วันทนา อดีต รมว.มหาดไทย
มีทรัพย์สิน 48,631,423 บาท คู่สมรสนาง สลิลลาวัลย์ วันทนา มีทรัพย์สิน 19,043,383 บาท

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมช.มหาดไทย
มีทรัพย์สิน 20,148,830 บาท คู่สมรสนาง ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช มีทรัพย์สิน 14,119,229 บาท
นาย สมชาย สุนทรวัฒน์ อดีต รมช.มหาดไทย
มีจำนวนทรัพย์สิน 99,240,482 บาท คู่สมรสนาง วรรณิภา สุนทรวัฒน์ มีทรัพย์สิน 120,718,905 บาท

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมช.แรงงาน
มีทรัพย์สิน 12,894,861 บาท คู่สมรสนาง อนงค์วรรณ เทพสุทิน มีทรัพย์สิน 9,969,623 บาท เมื่อเปรียบเทียบก่อนพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 19 ก.ย.2549 นายสมศักดิ์ มีทรัพย์สินและหนี้สินเพิ่มขึ้น 125,844 บาท คู่สมรส มีทรัพย์สินลดลง 294,173 บาท

นาย ประวิช รัตนเพียร อดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีทรัพย์สิน 9,221,007 บาท คู่สมรสนางพัชราภรณ์ รัตนเพียร มีทรัพย์สิน 3,399,061 บาท บุต

นาย รุ่ง แก้วแดง อดีต รมช.ศึกษาธิการ
มีทรัพย์สิน 880,976 บาท คู่สมรสนาง ผ่องใส แก้วแดง มีทรัพย์สิน 4,840,866 บาท

นาย พินิจ จารุสมบัติ อดีต รมว.สาธารณสุข
มีทรัพย์สิน 28,448,718 บาท

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล อดีต รมช.สาธารณสุข
มีทรัพย์สิน 1,632,999,100 บาท คู่สมรส นาง สนองนุช ชาญวีรกูล มีทรัพย์สิน จำนวน 1,272,075,360 บาท บุตรมีทรัพย์สิน 13,402,713 บาท

http://soclaimon.wordpress.com/2010/09/24/เปิดกรุสมบัติครม-ทักษิณ/

---------------------------------------------------------------

FfF