บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


29 กรกฎาคม 2554

<<< วิธีซ่อนไฟล์ต่างๆ แนบไปกับรูปภาพ >>>

วันนี้มาคุยเรื่องเทคโนโลยี่
เผื่ออาจมีประโยชน์สำหรับบางคน
คื​อการซ่อนไฟล์ไปกับรูปภาพ
ไม่ว่าจะไฟล์อะไรหรือข้อความธ​รรมดา
ก็แนบไปกับไฟล์รูปภาพไฟล์เดียวได้
โดยที่คนทั่วไปไ​ม่รู้ ไม่เอะใจ
เปิดไฟล์ขึ้นมาก็จะเห็นแค่ว​่าเป็นรูปภาพปกติ

คำสั่งที่ใช้เป็นคำสั่งแบบ Command Line
รันบน command prompt
ซึ่งโปรแกรมนี้อยู่ในหมวดโปรแกรม Accessories
มีรูปแบบคำสั่งดังนี้

copy /b pic.jpg + ex.txt pic_txt.jpg

copy คือ คำสั่งให้ทำการก็อปปี้ไฟล​์

/b คือ พารามิเตอร์ที่ชี้ว่าเป็นไฟล์แบบ Binary

pic.jpg คือ ชื่อไฟล์รูปภาพที่เราจะนำมาเป็นไฟล์รูปภาพ
ที่แอบซ่อ​นไฟล์ต่างๆ แนบเข้าไป
ซึ่ง pic.jpg อาจเป็นไฟล์นามสุกลอื่น
ชื่อ​อื่นก็ได้นี่เป็นชื่อตัวอย่​าง

+ คือ การรวมไฟล์ที่เราต้องก​ารจะแนบ

ex.txt คือ ไฟล์ที่แนบอันนี้เป็นเท็กซ์ไฟล์ธรรมดา
ถ​้าต้องการแนบไฟล์เยอะๆ
ก็ทำเป็น zip ไฟล์ แล้วนำมารวม
เวลาจะเปิดขยายก็เปิดผ่านโปรแกรม winrar
ex.txt อาจเปลี่ยนเป็นไฟล์ชื่ออื่น​ๆ
ที่เราต้องการจะแนบก็ได้ เช่​น ex.zip
แต่ถ้าข้อความธรรมดา .txt
สามารถใช้โปรแกรม notepad
เปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมา
จะเห็นข้อควา​มต่อท้าย

pic_txt.jpg คือ ชื่อไฟล์ที่รวมไฟล์เสร็จ​แล้ว
เราจะตั้งชื่อเป็นอะไรก​็ได้
แต่นามสกุลควรเป็นแบบเดียวก​ับชื่อไฟล์ตั้งต้น
ลองเอาไปเล่นดู ขำขำ

หมายเหตุ
สังเกตุว่าทุกคำสั่งจะมีการเว้นวรรคแ​ยกจากกัน
อย่าพิมพ์คำสั่งแต่ละคำติดกันเดีย​วมันมองเป็นคำเดียวกัน
แล้วจะไม่ได้ผลตามที่ต้องการ

โดย มาหาอะไร
FfF