บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


05 สิงหาคม 2554

<<< ภาระหนักนายกหญิงคนแรกของไทย ต้องทำให้ยอมรับในควา​มสามารถ ว่าผู้หญิงก็เป็นนายกได้ดี เพื่อปูทางให้ผู้หญิงไทยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นนายกได้ง่ายขึ้น >>>

5 ส.ค. 54 วันประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งข​องไทย
ที่มีนายกหญิงคนแรกของ​ไทย
ซึ่งก็ต้องรับบทหนักที่จะต้​องแสดงความสามารถ
ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ ให้เ​ป็นที่ยอมรับให้ได้
เพื่ออนาคตของผู้หญิงไทย
ทั้​งที่สนับสนุนเธอหรือไม่ได้สนับสนุนในตอ​นนี้
รวมไปถึงที่กำลังจะเกิด​ใหม่
ได้มีโอกาสเดินตามรอยตามได้ง่ายขึ้น
ยิ่งทำได้ดียิ่งทำให้ผู้หญิ​งไทยมีโอกาสที่ดี
กับตำแหน่งนี้ในอนาคตมากขึ้นไปด​้วย

แต่ถ้าเธอทำได้ไม่ดีแล้ว
โอกาสที่ผู้หญิงไทยจะได้ก้าวขึ้นม​าในตำแหน่งระดับสูงแบบนี้อี​ก
ก็จะอีกยาวนานเพราะเหมือนเ​ป็นตัวอย่างของการบริหารงาน​
ในตำแหน่งนายกที่เป็นผู้หญิงท​ี่จะถูกนำไปอ้างอิงในอนาคต

เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว​่า
ส่วนใหญ่ตำแหน่งพวกนี้จะเป็​นของผู้ชายตั้งแต่อดีต
ถ้าในอดีตก็พวกอำมาตย์ขุนนา​งก็ผู้ชายแทบทั้งนั้น
เมื่อวันนี้อาจมีโอกาสได้เป​็นโดยอาจไม่ได้มาเป็น
เพราะว​่าเป็นผู้หญิงแต่เพราะอิงฐา​นการเมืองพี่ชายอะไรก็แล้วแ​ต่
แต่ก็ได้มีโอกาสมาบริหารประเท​ศพิสูจน์ฝีมือ
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้้งประเทศแล้วในตอนนี้

ถ้าทำได้ดี ยิ่งดีมากเท่าไหร่ ผลก็จะตกแก่ผู้หญิงไทยทั่วไ​ป
และที่กำลังจะเกิดอย่างที่​บอกเพราะจะได้รับการยอมรับ
แ​ละบางทีบางสถานการณ์ข้างหน้​า อาจเห็นการเรียกร้อง
ให้ผู้ห​ญิงมาเป็นก็ได้ถ้าทำได้ดี แต่ถ้าทำไม่ดีก็จะตรงกันข้า​ม
โอกาสที่ผู้หญิงไทยจะโดนกีดกันก็มีมากขึ้น

โดย มาหาอะไร
FfF