บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


24 สิงหาคม 2554

<<< ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ เรื่อง เมนูอาหารนายกรัฐมนตรี >>>

http://www.facebook.com/Y.Shinawatra

---------------------------------------------

http://spm.thaigov.go.th/multimedia/chinorod/food.jpg

---------------------------------------------

FfF