บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


06 กันยายน 2554

<<< กลโกงระดับชาติและการค้าทั่วไป >>>

สรุปมาจากข่าวสารที่พบเจอในอินเตอร์เน็ต
จุดประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐรู้ทันกลโกงทั้งระดับชาติและการค้าทั่วไป

+ สินค้าหลักผู้ผลิตน้อยรายสุมหัวทำให้สินค้าขาดตลาดเพื่ออ้างขอขึ้นราคา
+ ออกมาตรการไม่ให้สินค้าล้นตลาดราคาตกเฉพาะรายย่อยแต่กลับปล่อยรายใหญ่ยึดตลาดแทน เช่น หมูล้นตลาดออกมาตรการทำโครงการหมูหัน โครงการกำจัดหมูทิ้ง โครงการลดแม่พันธุ์ เฉพาะรายย่อย จนสินค้าขาดตลาดรายใหญ่เข้ายึดตลาดแทน
+ รายใหญ่ทุ่มตลาดกำจัดรายย่อยเลิกผลิต สุดท้ายรายใหญ่ผูกขาดตลาดสินค้านั้น
+ ส่งออกพันธุ์หมูหรือกำจัดแม่พันธุ์ แต่อ้างว่าเกิดโรคระบาด ส่งผลหมูขาดตลาดราคาขายปลีกพุ่ง
+ ไฟไหม้คลังสินค้าที่รัฐไปรับซื้อเช่นยาง อาจมีการลักลอบนำไปขาย หรือเพื่อเปิดการซื้อเข้าสต็อคใหม่
+ เกิดสต็อคลมเนื่องจากสินค้าที่รัฐรับซื้อแต่กลับไม่มีสินค้าเข้าโกดัง
+ ห้างค้าปลีกรายใหญ่กีดกันหรือออกมาตรการบีบผู้ผลิต รวมทั้งกำหนดยี่ห้อของตนเองปูทางผูกขาดสินค้าต่างๆ ในอนาคต
+ ราคา B100 พลังงานทางเลือกจากน้ำมันปาล์ม โก่งราคาแพงกว่าราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลหน้าโรงกลั่น
+ รถขนส่งใช้ก๊าซ LPG หรือ NGV แต่อ้างราคาดีเซลเป็นต้นทุนเลยไม่ลดค่าโดยสารหรือราคาสินค้า
+ คลังกู้แบงค์ในประเทศ แบงค์ในประเทศกู้เงินนอกมาปล่อยฟันกำไรส่วนต่าง แทนที่จะไปกู้ตรงๆ เสียดอกเบี้ยถูกลง
+ กลโกงภาษีการค้ารูปแบบต่างๆ ที่นิยมทำกัน
- ธุรกิจที่ตรวจสอบราคาขายได้ยาก เมื่อขายสินค้าแล้วลูกค้าไม่รับใบกำกับภาษี ก็จะออกใบกำกับภาษีแสดงราคาขายต่ำกว่าความจริง เพื่อชำระภาษีน้อยลง
- จัดทำใบกำกับภาษีขึ้นมา 2 ชุดเหมือนกัน เพื่อหลบยอดภาษีขายอีกชุดหนึ่ง
- ปลอมใบขนสินค้า และใบกำกับภาษี อ้างว่าเป็นการส่งออกเพื่อขอภาษีคืน เนื่องจากภาษีขายจากการส่งออกมีอัตรา 0%
- พิมพ์ใบกำกับภาษีใช้เองโดยไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นนำใบกำกับภาษีไปยื่นขอรับภาษีคืน
- ปลอมแปลงว่าเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อออกใบกำกับภาษีปลอมและขายให้กับผู้ต้องการซื้อใบกำกับภาษี
- สำนักงานบัญชีปลอมเอกสารหรือสับเปลี่ยนใบกำกับภาษีเพื่อตกแต่งยอดภาษีขึ้นใหม่
- ตั้งบริษัทหลายๆทอดออกใบกำกับภาษีให้กันเองโดยทอดสุดท้ายอ้างเป็นผู้ส่งออกปลอมใบขนสินค้าและใบสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปลอมใบกำกับภาษีของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่มีเครือข่ายการขายส่งกระจายทั่วประเทศ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าใบกำกับภาษีที่ทำขึ้นมาเป็นของจริงหรือของปลอม
- ผู้ประกอบการบางรายซื้อขายจริงแต่ได้นำใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่ต้องการหรือลูกค้ารายย่อยไม่รับใบกำกับภาษีขายให้ผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อขอคืนภาษีทำให้เสียภาษีน้อยลง
- ตั้งบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการจริง แต่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ในการขอคืนภาษี จากใบกำกับภาษีปลอมเมื่อขอคืนภาษีได้สักระยะหนึ่ง ก็จะปิดกิจการไปแล้วไปเปิดตัวบริษัทใหม่ไปเรื่อยๆ

โดย มาหาอะไร
FfF