บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


07 กันยายน 2554

<<< เตือนภัย เว็บไซต์หลอกลวงว่าเป็น เว็บของธนาคารแห่งประเทศไทย >>>

เตือนภัย เว็บไซต์หลอกลวง (Phishing) ว่าเป็น ธนาคารแห่งประเทศไทย !!!!!!!!!


ด้วย ปรากฎว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพ ได้จัดทำเว็บไซต์ลอกเลียนแบบเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีข้อความ เนื้อหา และรูปภาพเลียนแบบเว็บไซต์ของ ธปท. รวมทั้งส่งเมลในนาม ธปท. เพื่อประกอบธุรกรรมทางเงินต่าง ๆ เช่น Internet Banking ซึ่งในเมล์ได้แนบ URL ที่มิจฉาชีพได้สร้างเลียนแบบไว้ ทำให้ผู้ที่ได้รับเมล์ความเข้าใจผิดและอาจหลงเชื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว

ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งเตือนทุกท่าน อย่าได้หลงเชื่อ และตกเป็นเหยื่อ ของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว เนื่องจาก ธปท. ไม่มีการดำเนินธุรกรรมทางการเงินโดยตรงกับประชาชนทั่วไป และโปรดสังเกต URL ของเว็บไซต์ ธปท. จะต้องขึ้นต้นด้วย www.bot.or.th หรือ www2.bot.or.th เท่านั้นตัวอย่าง : หน้าจอเว็บไซต์หลอกลวง
ตัวอย่าง : หน้าจอ Login เพื่อใช้งาน Internet Banking
ตัวอย่าง : หน้าจอติดต่อ ธปท.
---------------------------------------------------

วิธีนี้อาจนำไปใช้ในหลายๆ เว็บ
โดยที่เขาจะเลียนแบบทำเหมือนหน้าเว็
บนั้นๆ
ควรดู URL ให้ดีด้วย ก่อนเผลอ login เข้าเว็บ
อาจโดนขโมย user และ password ได้

โดย มาหาอะไร
FfF