บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


28 กันยายน 2554

<<< เปิดบัญชีทรัพย์สิน ครม. ยิ่งลักษณ์ >>>

เปิดกรุครม.ใหม่ 'ปู'รวย541ล. รมว.วิทย์ฯรวยสุด

ป.ป.ช.เปิดกรุ ครม. ใหม่ "ยิ่งลักษณ์" รวย 541 ล้านบาท เป็นอันดับสองในรัฐบาล ขณะที่ "ปลอดประสพ" รวยสุดใน ครม. มีทรัพย์สิน 963 ล้านบาท "เฉลิม" รวย 178 ล้าน "ยุทธศักดิ์" อู้ฟู่ 380 ล้าน ส่วน รมช.คมนาคม จนสุด มี 3.9 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ครม.รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จำนวน 36 คน กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2554 โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจประกอบด้วย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 536,758,045 บาท ประกอบด้วยเงินสด 13,961,180 บาท เงินฝากในบัญชีธนาคาร 13 บัญชี 381,156,160 บาท เงินลงทุน 81,376,146 บาท เงินให้กู้ยืม 110,301,369 บาท ที่ดิน 65,186,350 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 162,368,182 บาท ยานพาหนะ 18,690,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,028,655 บาท ทรัพย์สินอื่น 45,690,000 บาท ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรส ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส โดยระบุว่า มีทรัพย์สิน 76,779,386 บาท มีหนี้สิน 369,658,334 บาท ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร บุตร มีทรัพย์สิน 4,373,955 บาท รวม น.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 541,132,001 บาท

ส่วน ครม.คนอื่นที่น่าสนใจประกอบด้วย นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 75,074,228 บาท ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 178,209,858 บาท พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ มีทรัพย์สิน 27,491,960 บาท นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รมว.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 59,905,465 บาท นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 441,647,903 บาท นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ มีทรัพย์สิน 99,481,874 บาท น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 17,465,981 บาท พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รมว.กลาโหม มีทรัพย์สิน 380,446,881 บาท นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รมว.คลัง มีทรัพย์สิน 113,328,544 บาท นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 4,449,394 บาท นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง มีทรัพย์สิน 166,042,486 บาท

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รมว.ต่างประเทศ มีทรัพย์สิน 45,682,742 บาท นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีทรัพย์สิน 18,701,114 บาท นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สิน 5,135,860 บาท นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รมช.เกษตรฯ มีทรัพย์สิน 31,821,925 บาท พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต 46,924,310 บาท พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก มีทรัพย์สิน 174,311,731 บาท นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม มีทรัพย์สิน 3,937,398 บาท นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพย์สิน 31 ล้านบาท น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีทรัพย์สิน 11,641,750 บาท นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พลังงาน มีทรัพย์สิน 193,277,297 บาท นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 43,762,458 บาท นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ มีทรัพย์สิน 26,460,264 บาท

นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 123,661,591 บาท นายฐานิสร์ เทียนทอง รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สิน 43,686,094 บาท พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม มีทรัพย์สิน 279,085,202 บาท นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน มีทรัพย์สิน 32,097,764บาท นางสุกุมล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม มีทรัพย์สิน 82,816,096 บาท นายปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สิน 963,499,502 บาท นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 24,082,821 บาท นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 28,672,495 บาท นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล รมช.ศึกษาธิการ มีทรัพย์สิน 216,915,759 บาท นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 11,308,381 บาท นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 6,145,764 บาท นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รมว.อุตสาหกรรม มีทรัพย์สิน 238,670,113 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐมนตรีที่รวยที่สุดใน ครม.ยิ่งลักษณ์คือ นายปลอดประสพ สุรัสวดี มีทรัพย์สิน 963,499,502 บาท อันดับ 2 คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 541,132,001 บาท อันดับ 3 นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี และรมว.การท่องเที่ยวและกีฬา มีทรัพย์สิน 441,647,903 บาท ส่วนรัฐมนตรีที่จนที่สุดคือ นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ รมช.คมนาคม มีทรัพย์สิน 3,937,398 บาท รองลงมาคือนายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.สาธารณสุข มีทรัพย์สิน 6,145,764 บาท

ไทยรัฐออนไลน์

โดย ทีมข่าวการเมือง
28 กันยายน 2554, 11:00 น.

http://www.thairath.co.th/content/pol/205094

-------------------------------------------------

ข้อมูลทรัพย์สิน / หนี้สินรัฐมนตรี (ปปช.)
http://www.nacc.go.th/nacc_asset_min.php?govID=131&

------------------------------------------------
FfF