บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 กันยายน 2554

<<< "ขรก.-ลูกจ้างรัฐ"เฮ ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท มีผล 1 ม.ค. 2555 ใช้งบฯ 1.8 หมื่นล้าน >>>

"ขรก.-ลูกจ้างรัฐ"เฮ ครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือน 1.5 หมื่นบาท มีผล 1 ม.ค. 2555 ใช้งบฯ 1.8 หมื่นล้าน

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 15:02:04 น.


น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 กันยายน มีมติอนุมัติให้ปรับเพิ่มค่าครองชีพสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่มี เงินเดือนไม่ถึง 1.5 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ 1.5 หมื่นบาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ซึ่งการปรับเพิ่มเงินครั้งนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 18,396 ล้านบาท รวมทั้งคาดว่าในปีต่อไปจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก

การปรับเพิ่มเงินเดือนครั้งนี้ครอบคลุมบุคลากรภาครัฐ 5 กลุ่ม ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ทหารกองประจำการจำนวนราว 6.49 แสนคน โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2556 จะใช้งบประมาณเพิ่มเป็น 2.45 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.ยังมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พิจารณาการปรับโครงสร้างอัตราบัญชีเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบทุกปีเป็นเวลา 4 ปี จนกว่าฐานเงินเดือนจะอยู่ที่ 1.5 หมื่นบาท เพื่อนำเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบต่อไปhttp://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1316505763&grpid=00&catid=&subcatid=

---------------------------------------------------------

ขรก.เฮครม.ไฟเขียวขึ้นเงินเดือนหมื่นห้า
20 กย. 2554 17:37 น.

นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวปรับเพิ่มขึ้น เมื่อรวมแล้วจะมีรายได้เดือนละ 15,000 บาท ขณะที่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ที่สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมแล้วมีรายได้เดือนละ 9,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้ได้รวมทหารกองประจำการ ซึ่งได้รับเงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 8,610 บาท ให้ปรับขึ้นเป็น 9,000 บาทด้วย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2555 เป็นต้นไป

โดยผู้ได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มในครั้งนี้ จำนวน 649,323 อัตราขณะที่ใช้วงเงินงบประมาณในการดำเนินการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 18,864 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นการปรับนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 กันยายน 2555 ประมาณ 18,396 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 24,533 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-31 ธันวาคม 2555 ประมาณ 468 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบให้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กลับไปทบทวนตัวเลขเกี่ยวกับการปรับขึ้นรายได้ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ได้รับเงินเดือนในอัตราระหว่าง 15,500-20,000 บาท กรณีผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการที่ปรับขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้ ซึ่งอาจจะใช้ในรูปแบบการให้ค่าวิชาการเพิ่มเติมก็ได้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความเห็นของ ก.พ. ว่า มาตรการดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เสนอครม.เห็นชอบระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวก็สามารถบังคับใช้ได้แล้ว การใช้งบประมาณในการดำเนินการก็น้อยกว่าการปรับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและไม่เพิ่มภาระงบประมาณในส่วนที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ อีกทั้ง ยังดึงดูดผู้จบการศึกษาปริญญาตรีให้เข้าสู่ระบบข้าราชการมากขึ้นด้วย?

http://breakingnews.nationchannel.com/read.php?newsid=530205

-----------------------------------------------------

FfF