บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 กันยายน 2554

<<< กราฟแสดง GDP รวมทั้งโลก พร้อมคำทำนาย >>>

Maha Arai
<<< กราฟแสดง GDP รวมทั้งโลกพร้อมคำทำนาย >>>
 • ถูกใจ Jenvit S Chai
  • Maha Arai พอดีแวะไปธนาคารโลกไปเจอกราฟแสดง GDP รวมทุกประเทศทั่วโลก จะเห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าสังเกตุดีๆ 10 ปี มีปรับฐาน 5-6 ปีทีคือเศรษฐกิจชะลอตัวลงแล้วก็ทยายขึ้นอีกรอบนี้เข้าใจว่าก็ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีแต่เหมือนผ่านมา 2-3 ปีแล้ว เตรียมรับมือได้แต่เนิ่นๆ
   16 กันยายนเวลา 14:21 น. · · 1 คน
  • Maha Arai กรณี GDP ประเทศไทย ผมไปดูแล้วพบว่าน่าจะพึ่งพาการส่งออกค่อนข้างมาก
   เมื่อเ
   ทียบกับประเทศอื่นๆ แล้วตอนนี้ประเทศอื่นๆ เริ่มหดตัวอาจมีกีดกันการค้าก็คงส่งผลถึงไทยบ้างไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้มาตรการกีดกันมากขึ้นหรือไม่
   16 กันยายนเวลา 14:23 น. ·
  • Maha Arai อันที่จริงควรส่งเสริมการลงทุนของคนไทย เพื่อให้เกิด GDP ที่เป็นฝีมือของไทยเพียวๆ ไม่ใช่รับจ้างผลิตส่งเสริมลดภาษีนั่นนี่มากมายเพียงได้หน้าได้ตัวเลขว่าส่งออกเพียบ 10 อันดับสินค้าส่งออกสูงสุดของไทยเกินครึ่งเป็นสินค้ารับจ้างผลิตคือนำเข้าวัตถุดิบเข้ามาประกอบแล้วส่งออก ดูเหมือนดีแต่จริงๆ ได้แค่ค่าแรงนั่นนี่นิดหน่อยเทียบไม่ได้เลยกับการขายยาง
   ายข้าวได้เต็มๆ
   16 กันยายนเวลา 14:25 น. ·
  • Maha Arai ควรมีการส่งเสริมลดภาษีหรือหามาตรการสนับสนุนเหมือนส่งเสริมชาวต่างชาติให้ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เพื่อผลิตสินค้าทดแทนนำเข้าหรือส่งออกหรือผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคในไทยพวก SMEs และ สินค้า OTOP ให้มากๆ และหาเด็กรุ่นใหม่มาเป็นเถ้าแก่เยอะๆ โครงการเถ้าแก่น้อยของรัฐบาลน่าจะช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ได้ แต่เถ้าแก่น้อยต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการทำธุรกิจการหาตลาดความน่าจะเป็นที่จะค้าขายสินค้าหรือบริการอะไรไปได้รอด
   16 กันยายนเวลา 14:27 น. · · 1 คน
  • Maha Arai ประเทศที่กำลังประสบปัญหาแรงๆ ตอนนี้ทั้งกรีซ อิตาลีและอเมริกา แทบทุกประเทศมี GDP สูงกว่าไทย โดยเฉพาะ กรีซพลเมืองน้อยกว่าไทยหลายเท่าแต่มี GDP ใกล้เคียงกับไทย ไทยเริ่มแซงเล็กน้อย ขนาดกรีซเกิดวิกฤตน่ะเนี้ยะ
   16 กันยายนเวลา 14:30 น. ·
  • Maha Arai การส่งออกก็กำลังโตขึ้น แต่ทำไมเกิดปัญหา ผมดูแล้วกรณีกรีซเป็นแนวรวยกระจุกจนกระจาย คือพวกเจ้าของอุตสาหกรรมต่อเรือก็รวยแน่นอนลูกจ้างชาวบ้านก็ไม่ได้รวยแต่รายได้ของเขานำมาเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อหัวของประชากรทั้งประเทศจะเห็นได้ว่าเกิดตัวเลขภาพลวงตาขึ้นมาแล้ว เหมือนจับทักษิณมาเฉลี่ยทรัพย์สินกับผมโดยจับทรัพย์สินสองคนบวกกันหารสองแล้วผลออกมามีทรัพย์สินหรือรายได้อยู่ในระดับสูง เช่นหลายพันล้านหลายหมื่นล้าน แต่จริงๆ ท่านว่าชีวิตจริงผมมีใช้เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านหรือไม่แค่ตัวเลขเฉลี่ย ภาพลวงตาทางเศรษฐกิจเป็นเหมือนกันทุกประเทศ
   16 กันยายนเวลา 14:33 น. ·
  • Maha Arai แนวทางพัฒนาถ้าไม่กระจายรายได้ให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนมากๆ เน้นกระจุกอยู่ไม่กี่คน ถ้าเป็นรูปนี้มากเท่าไหร่ตัวเลขเพี้ยนมากเท่านั้นกรณีกรีซมีคนว่างงานหลายล้านคนจากประชากรประมาณ 10 กว่าล้านอัตราการว่างงาน 10กว่า% เดี๋ยวมาต่อไปทำธุระ
   สักครึ่
   งชั่วโมง เดี๋ยวกลับมาวิจารณ์เศรษฐกิจอเมริกาพร้อมวิธีแก้ปัญหา ตามที่สำนักเศรษฐศาสตร์มาหาอะไรคิดค้น เมื่อกี้นี้ อิอิ ได้ผลเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอตัวสักครู่
   16 กันยายนเวลา 14:40 น. · · 1 คน
  • Maha Arai มาโม้ต่อ เดี๋ยวสรุปสาระสำคัญทางเศรษฐกิจของกรีซมาให้ดู เผื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตไม่ให้กรี๊๊ดดดตาม
   16 กันยายนเวลา 14:58 น. ·
  • Maha Arai สาธารณรัฐเฮลเลนิก หรือ กรีซ
   โครงสร้างสาธารณูปโภคที่สำคัญ
   ท่าเรือสาคัญ กรีซมีท่าเรือสินค้าระดับนานา ชาติทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง ทางเรือที่สาคัญๆ ได้แก่ Piraeus,Iraklio, Thessaloniki, Kavala, Volos,Kalamata,Patra, Lavrio, Alexandroupoli, Chalkida, Elefsina,Astakos, Igoumenitsa

   ท่าอากาศยาน กรีซมีท่าอากาศยานทั้งหมด ๔๐ แห่ง โดยเป็นระดับนานาชาติ ๑๕ แห่ง ที่สาคัญคือ สนามบิน Athens International Airport (Eleftherios Venizelos) และสนามบินภายในประเทศอีก ๒๕ แห่งที่สาคัญได้แก่ สนามบิน Thessaloniki, Iraklio (Crete), Rhodes, Corfu, Kos, Chania, Zakynthos, Samos,Mykonos, Santorini (Thira) มีผู้ใช้บริการประมาณ ๒๐ ล้านคน/ปี
   16 กันยายนเวลา 14:59 น. ·
  • Maha Arai ๒.๓ โครงสร้างรายได้ภายในประเทศ
   กรีซมีรายได้หลักจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคิดเป็น ๑๕% ของ GDP และทำให้เกิดการจ้างงานหนึ่ในห้าของแรงงาน โดยเฉลี่ยกรีซมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเฉลี่ยปีละประมาณ ๑๔ ล้านคน โดยหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวมาจากเยอรมันและสหราชอาณาจักร ในปี ๒๕๕๒ จานวนนักท่องเที่ยวกลับลดลงอันเป็นผลมาจากปัญหาของเศรษฐกิจและการประท้วงในประเทศ โดยรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ๑๙.๓% แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ๔.๑% ในปี ๒๕๕๓ จากการสารวจของ World Economic Forum ในปี ๒๕๕๒ ซึ่งได้มีการจัดอันดับความสามารถด้านการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ทั่วโลก กรีซอยู่ในอันดับที่ ๒๔ (ไทยอันดับที่ ๓๙) นอกจากนี้กรีซยังเป็นศูนย์การพาณิชย์นาวีและเป็นประเทศเจ้าของเรือพาณิชย์เอกชนมากที่สุดในโลก
   16 กันยายนเวลา 15:00 น. · · 1 คน
  • Maha Arai เท่าที่ดูกรีซประสบปัญหาเพราะเพื่อนบ้านกำลังร่อแร่ไม่มีอารมณ์มาเที่ยวและการค้าก็ไม่ดีด้วย ทั้งเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศสและอิตาลี ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
   ทรัพยกรธรรมชาติ : ถ่านหินลิกไนต์ น้ามันปิโตเลียม แร่เหล็ก แร่บ๊อกไซต์ ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล แมกนีไซต์ หินอ่อนเกลือ พลังงานน้า
   เกษตรกรรม ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวบาร์เลย์ น้าตาลบีด มะกอก มะเขือเทศ ไวน์ ยาสูบ มันฝรั่ง เนื้อวัว ผลิตภัณฑ์จากนม
   อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การแปรรูปอาหาร ยาสูบ สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ โลหะภัณฑ์ เหมืองแร่ ปิโตรเลียม
   อัตราการว่างงานในปี ๒๕๕๔ จะเพิ่มขึ้นเกือบ ๓% เนื่องจากความต้องการแรงงานในธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก และก่อสร้างลดลง
   ข้อมูลอ้างอิงนำมาจากที่นี่ http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/54/54000905.pdf
   16 กันยายนเวลา 15:04 น. ·
  • Maha Arai เอาเป็นว่ากรณีกรีซสรุปว่าเกิดจากพึ่งพาการส่งออกและบริการจากประเทศใหญ่ๆ เพื่อนบ้านในยุโรปไม่กี่ประเทศซึ่งพอประเทศเหล่านี้มีปัญหาก็เลยทำให้ได้รับผลกระทบอย่างมาก นี่เป็นสิ่งเตือนว่าอย่าพึ่งพาส่งออกและบริการกับประเทศเพียงไม่กี่ประเทศควรกระจายให้มากๆ ที่สำคัญควรพึ่งการบริโภคภายในให้มากๆ ก็จะดีไม่น้อย
   16 กันยายนเวลา 15:07 น. ·
  • Maha Arai ที่สำคัญการก่อหนี้สาธารณะที่สูงระดับ 140 กว่า% ต่อ GDP เป็นตัวกดดันทำให้เกิดปัญหาความเชื่อมั่น กรณีไทย GDP พึ่งการส่งออกค่อนข้างมากงวดไหนมีปัญหาส่งออกได้น้อยลง ย่อมส่งผลกระทบต่อ GDP ที่จะทำให้ตัวเลขลดลง และยังส่งไปถึงตัวเลขหนี้สาธารณะต่อให้คงเดิมแต่เมื่อเทียบกับ GDP ที่ลดลง ผลก็คือ% ตัวเลขหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มขึ้นเช่น สมมุติถ้า GDP 100 และมีหนี้สาธารณะ 60% ต่อ GDP ถ้างวดไหน GDP ลดเหลือ 80 หนี้สาธารณะจะเพิ่มโดยอัตโนมัติเป็น 75% ถ้าลดเหลือ 50 หนี้สาธารณะจะพุ่งพรวดเป็น 120% จะเห็นว่ามันผูกกันโดยอัตโนมัติ
   16 กันยายนเวลา 15:14 น. ·
  • Maha Arai ซึ่งไทยมีโอกาสเสี่ยงมาก เพราะเป็นประเทศรับจ้างผลิตส่งออก หรืองวดไหนต่างชาติย้ายฐานมากๆจะส่งผลต่อ GDP เหมือนกัน เหมือนทุกวันนี้ GDP มันโตแบบกลวงๆ อย่าคิดว่าหนี้ 40% พุ่งเป็น 100% ไม่ได้แม้ไม่ก่อหนี้เพิ่มเพราะเปอร์เซ็นต์มันเทียบกับGDP
   16 กันยายนเวลา 15:20 น. ·
  • Maha Arai จากสูตร GDP = รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายของรัฐบาล + รายจ่ายสุทธิของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศ
   หรือ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports – imports)
   16 กันยายนเวลา 15:24 น. ·
  • Maha Arai จะเห็นได้ว่าการทำให้ GDP สูงๆ ตัวหนึ่งก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามาก GDP สูงทำให้ทุนสำรองสูงด้วยเลยส่งเสริมลดแลกแจกแถมกันใหญ่ แต่ถามว่านอกจากตัวเลขที่เขาเชื่อถือแล้วนำไปคำนวนเอามาวัดเพื่อความเชื่อมั่นกัน ประโยชน์ตกกับคนทั่วไป
   มากน้
   อยขนาดไหน อย่างดีก็คือเรื่องการจ้างงานและภาษี แต่เขามีโอกาสย้ายฐานผลิตได้ทุกเมื่อที่เขาเห็นว่าไม่เอื้อกับเขาและสิทธิประโยชน์ได้น้อยเกินไปเหมือนมาอาศัยไทยเป็นฐานผลิตไทยก็ได้ตัวเลขที่เป็นภาพลวงตา มันไม่ใช่การลงทุนของคนไทย และอยู่ตลอดไประยะยาวนานมันจึงเป็นส่วนหนึ่งทำให้ GDP ดูโตเกินความเป็นจริงมาตลอดเวลา ซึ่งการลงทุนเพื่อการส่งออกได้ยอดบวกได้ทั้งการลงทุนและการส่งออกลบนำเข้าด้วยจึงไม่ต้องแปลกใจทำไมทุกรัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศซึ่งทางที่ดีไม่ควรเน้นธุรกิจที่มูลค่าสูงแต่จ้างแรงงานน้อยเพราะเท่ากับไทยได้ประโยชน์น้อยและวันหนึ่งเขาย้ายฐานเยอะๆ จะส่งผลต่อ GDP ได้เยอะ
   16 กันยายนเวลา 15:31 น. ·
  • Maha Arai ควรเน้นรายจ่ายเพื่อการบริโภคภายในและรายจ่ายภาครัฐที่ทำให้เป็นงบลงทุน หรือเอาไปคำนวนได้ประเภทแจกฟรีเอาไปคำนวนไม่ได้ และผลักดันให้เกิดสินค้าเมคอินไทยแลนด์ของจริงไม่ใช่ต่างชาติมาผลิตแล้วติดตราเมคอินไทยแลนด์เพื่อตัวเลขส่งออกจะดีขึ้นและนำเข้าน้อยลงได้เนื้อๆ ไม่ใช่ส่งออกก็มากแล้วนำเข้าก็มากแบบปัจจุบันได้แต่ตัวเลขมหาศาลวิ่งผ่านไปมา แถมได้ภาษีไม่เต็มที่มียกเว้นให้สิทธิประโยชน์เพียบ คือถ้าคิดแต่บริหารเอาง่ายเน้นทำตัวเลขอย่างเดียวก็ไปเน้นตัวเลขการลงทุนจากต่างชาติมากๆ แต่ระยะยาวไม่เป็นผลดี
   เท่าไ
   หร่ สู้เริ่มจากทำยากๆ กระตุ้นการบริโภคและลงทุนไทยทำส่งไปขายมากๆ แม้จะได้ตัวเลขน้อยแต่ยั่งยืนกว่าแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการลงทุนจากต่างประเทศแต่ไม่ต้องเน้นไปประเคนสิทธิประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะแบบนั้นเหมือนไทยไม่มีเสน่ห์ในตัวเองมีแต่ประเคนนั่นนี่ให้ถึงอยากมาลงทุนน่าจะเน้นอุตสาหกรรมที่อยู่ได้นานไม่กระทบสิ่งแวดล้อมจ้างคนได้เพิ่มมากยิ่งดี
   16 กันยายนเวลา 15:38 น. ·
  • Maha Arai เบื่อแหล่ะไปเรื่องอเมริกาต่อ เรื่องการส่งออกอะไรไม่น่าห่วงมาก แต่เราว่าที่มีปัญหาทุกวันนี้คือปัญหาความเชื่อมั่นภาคการเงินทำให้ทุนเคลื่อนย้ายไปมาไปหาแหล่งที่เก็งกำไรมากกว่าเน้นนำไปปล่อยกู้เพื่อให้เกิดธุรกิจเพิ่มการจ้างงานเพิ่มมีรายได้มีงานทำกันเพิ่มมันก็แก้ได้ครบวงจรรัฐแทบไม่ต้องไปกู้มาลงทุนเพิ่มมากเลยเพราะถ้าใช้สูตรไปกู้แล้วรัฐมาลงทุนกระตุ้น GDP และทำให้เศรษฐกิจเติบโต เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
   16 กันยายนเวลา 15:42 น. ·
  • Maha Arai หรือขี่ช้างจับตั๊กแตนก็ได้ คือลงทุนสูงแต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าและทำให้เกิดโรคหนี้สูงระบาด ยิ่งเดินหน้าทำแบบทุกวันนี้ คือกู้ทำงบขาดดุลมากๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
   อาจทำไ
   ด้ไม่ตลอดไป และยิ่งหนี้สูงมากๆ ยิ่งกระทบความเชื่อมั่นไม่เลิกลา ยิ่งแก้ยิ่งวนกลับมาถึงปัญหาความไม่เชื่อมั่นมากขึ้นระยะสั้นๆ อาจมองไม่เห็น แต่ระยะยาวเป็นแบบกรีซแน่ๆ
   16 กันยายนเวลา 15:48 น. ·
  • Maha Arai วิธีที่น่าจะง่ายๆ ก็แค่ต้อนเงินลงทุนให้กลับไปลงทุนในภาคผลิตที่แท้จริง พูดง่ายแต่ไม่เคยเห็นใครทำจริงจังสักที วิธีต้อนในเมื่อเป็นรัฐบาลยิ่งประเทศใหญ่ๆ อย่างอเมริกา ก็กำหนดมาตรการกีดกันการนำเงินไปเก็งกำไรในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจเช่น ทำให้เงินที่มีมหาศาลในกองทุนต่างๆ วิ่งไปไหนมาไหนไม่รอดกลับไปตายรังทำมาหากินปล่อยกู้ตามปกติ โดยไปหนุนการลงทุนที่แท้จริ
   16 กันยายนเวลา 15:51 น. ·
  • Maha Arai การเก็งกำไรนั้นมีหลายอย่างเช่น ราคาน้ำมัน ล่าสุดเพิ่งเก็งกำไรปั่นกันขึ้นไปสูงๆ จนสร้างผลกระทบไปทั่วโลกลามเข้าใส่พวกกองทุนพวกบริษัทการเงินทั้งหลาย ดังนั้นราคาปัจจุบันตอนนี้ไม่น่าจะปั่นกันไปมากกว่านี้คือเลิกปั่นไปปั่นอย่างอื่นแทน
   16 กันยายนเวลา 15:53 น. ·
  • Maha Arai ทองคำ นี่คือตัวปั่นตัวใหม่มีโอกาสขึ้นไปได้อีกเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันถ้ายังขืนปล่อยปละละเลยให้ค้ากันเสรีและแบงค์ชาติแต่ละประเทศก็เอากะเขาด้วยตุนทองคำกันยกใหญ่มันก็แพงไม่เลิกดึงคนทั่วไปเข้ามาเก็งมากขึ้น ถ้าไม่สกัดออกมาตรกำหนดภาษีนำเข้าเยอะๆ บวกภาษีขายเข้าไปอีกทีน้ำมันบวกกันจังอ้างว่าเดี๋ยวเงินไหลออกนอกทองนี่ก็ควรสกัดเดี๋ยวเงินไหลออกนอกเหมือนกัน แต่กรณีไทยตัวเลขนำเข้ายังไม่มากเท่าไหร่ ซึ่งการทำแบบนี้กรณีอเมริกาก็คือการต้อนให้กองทุนเก็งกำไรทั้งหลายเริ่มมีความเสี่ยงในการเก็งกำไรทองคำก็จะ
   ไม
   ่กล้ามาปั่นให้ขึ้นไปมากๆ หมดไปอีกด่านผลพลอยได้คือต้องกลับมาง้อเชื่อมั่นเงินดอลลาห์คือหนีไม่ออกไม่มีสิ่งที่มีมูลค่าน่าสนใจพอที่จะหนีจากดอลาห์หรือเงินตราประเทศจีนหรือยุโรปถ้าไม่มีสิ่งเปรียบเทียบที่มั่นคงกว่าอย่างทองคำ ก็ต้องกลับไปทนเชื่อมั่นเงินตราสำคัญๆ เหมือนเดิม
   16 กันยายนเวลา 15:58 น. ·
  • Maha Arai นอกนั้นก็มีที่ดิน ค่าเงิน ที่ดินนี่ต่างชาติปั่นยากยกเว้นในประเทศเล่นกันเอง
   ซะมา
   กกว่า ค่าเงินถ้าหมดจากทองคำน้ำมันก็คงอาจกลับมาปั่นค่าเงินแต่ดูแล้วร่อแร่จะแย่
   อยู่แล้
   วขืนมาปั่นทำให้เจ๊งกันอีกก็พวกมีเงินมากๆ โยกไปโยกมานั่นแหล่ะจะเดือดร้อนกว่าเพื่อนเสียหายมากกว่าเพื่อนถ้ามันเกิดวิกฤตมาก
   16 กันยายนเวลา 16:00 น. ·
  • Maha Arai นอกนั้นก็จะมีไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล นี่ถือว่าดี สนับสนุนเต็มที่ กองทุนเงินมากๆ ทั่วโลกไม่รู้จะลงทุนอะไร ไปลงทุนในพันธบัตรเพื่อให้รัฐบาลแต่ละประเทศเอาเงินไปลงทุนต่อแบบนี้ทำให้เกิดเงินหมุนเวียน ดีกว่าไปซื้อทองคำเหมือนเอาเงินในตุ่มฝังรอได้กำไรมากๆ ค่อยเอามาขาย เงินไม่ได้อยู่ในระบบเศรษฐกิจการผลิตอีกเลยไปอยู่ในรูปเก็งกำไรกับทองคำ นอนนิ่ง
   อยู
   ่อย่างเดิม เงินในแต่ละประเทศก็หดตัวยกเว้นประเทศขายทองคำ เงินไปจมมากๆ ก็เกิดเงินฝืดอะไรแบบเนี้ยะตามมา
   16 กันยายนเวลา 16:03 น. ·
  • Maha Arai สรุปแบบว่องไวก่อนจะกลับบ้านว่า ก็แค่ต้อนเงินที่โยกไปมาป่วนตรงนั้นทีป่วนตรงนี้ที แล้วเข้าไปที่ไหนมากพร้อมๆ กันก็ทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นมาอีกมั่วไปหมด สรุปทำให้ป่วนยากสกัดให้โยกไปมาลำบากต้องไปลงทุนรอรับปันผลไม่ต้องดิ้นรนโยกไปมาจนเกิดผลกระทบไปทั่วทุกวงการทั้งน้ำมันทั้งทองทั้งค่าเงินมั่วไปหมด ผลงานหลักของพวกนี้ทั้งนั้น รัฐบาลแต่ละประเทศต่้อให้ทำเจ๊งยังไงประเทศนั้นก็ตั้งอยู่ได้ต่อไป คนประเทศนั้นก็ต้องอยู่ ถ้าเกิดตกใจโยกเงินไปมามากๆ ก็ป่วนไปหมดเมื่อพวกนี้หยุด ก็ค่อยไปไล่กระตุ้นแต่ละประเทศที่มีปัญหา โดย IMF จับมือกับแบงค์โลกให้แบงค์โลกออกพันธบัตรดูดเงินพวกโยกเงินทุนไปมาเยอะๆ เก็งกำไรนั่นนี่ออกไปได้สักครึ่งก็ยังดี แล้วเอาไปปล่อยกู้ให้ประเทศที่เกิดวิกฤตขาดความเชื่อมั่นค่าเงินมากู้แบงค์โลกโดยไม่ต้องใช้เครดิตแต่ละประเทศออกพันธบัตรเพราะอาจเกิดความไม่เชื่อมั่นทำให้เสียดอกแพงนั่นนี่อีก แบบนี้น่าจะแก้ปัญหาความเชื่อมั่น เพราะต้อนเงินกองทุนเก็งกำไร
   กลับเข
   ้าคอกการลงทุนภาคการผลิตที่แท้จริงได้มาก ดีกว่าปล่อยเรื่อยเปื่อยแบบปัจจุบันนี้
   16 กันยายนเวลา 16:11 น. ·
  • Maha Arai ไม่รู้เพอจาริเย่มากไปปล่าว ศัพท์วัยรุ่น แปลว่าเพ้อเจ้อมากไปเปล่า อิอิ
   16 กันยายนเวลา 16:13 น. ·


http://www.facebook.com/maha.arai

-----------------------------------------------
FfF