บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


06 ตุลาคม 2554

<<< เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศ >>>

Country Comparison :: Commercial bank prime lending rate
This entry provides a simple average of annualized interest rates commercial banks charge on new loans, denominated in the national currency, to their most credit-worthy customers.
Rank
country (%) Date of Information
1 Zimbabwe
352.00
31 December 2009 est.
2 Brazil
44.65
31 December 2009 est.
3 Madagascar
44.62
31 December 2009 est.
4 Sao Tome and Principe
32.00
31 December 2009 est.
5 Ghana
28.80
31 December 2009 est.
6 Paraguay
28.26
31 December 2009 est.
7 Gambia, The
27.00
31 December 2009 est.
8 Tajikistan
25.88
31 December 2009 est.
9 Georgia
25.52
31 December 2009 est.
10 Malawi
25.30
31 December 2009 est.
11 Laos
24.00
31 December 2009 est.
12 Guinea
23.80
31 December 2009 est.
13 Sierra Leone
22.17
31 December 2009 est.
14 Zambia
22.06
31 December 2009 est.
15 Kyrgyzstan
21.68
31 December 2009 est.
16 Turkey
21.00
31 December 2009 est.
17 Uganda
20.96
31 December 2009 est.
18 Ukraine
20.86
31 December 2009 est.
19 Mongolia
20.80
31 December 2009 est.
20 Moldova
20.54
31 December 2009 est.
21 Azerbaijan
20.03
31 December 2009 est.
22 Venezuela
19.89
31 December 2009 est.
23 Costa Rica
19.72
31 December 2009 est.
24 Mauritania
19.50
31 December 2009 est.
25 Honduras
19.45
31 December 2009 est.
26 Mauritius
19.25
31 December 2009 est.
27 Iceland
19.00
31 December 2009 est.
28 Armenia
18.76
31 December 2009 est.
29 Nigeria
18.36
31 December 2009 est.
30 Dominican Republic
18.14
31 December 2009 est.
31 Yemen
18.00
31 December 2009 est.
32 Romania
17.30
31 December 2009 est.
33 Burma
17.00
31 December 2009 est.
34 Jamaica
16.43
31 December 2009 est.
35 Latvia
16.23
31 December 2009 est.
36 Rwanda
16.00
31 December 2009 est.
37 Cambodia
15.81
31 December 2009 est.
38 Angola
15.68
31 December 2009 est.
39 Mozambique
15.68
31 December 2009 est.
40 Sri Lanka
15.67
31 December 2009 est.
41 Argentina
15.66
31 December 2009 est.
42 Seychelles
15.35
31 December 2009 est.
43 Russia
15.31
31 December 2009 est.
44 Solomon Islands
15.30
31 December 2009 est.
45 Uruguay
15.28
31 December 2009 est.
46 Afghanistan
15.20
31 December 2009 est.
47 Tanzania
15.03
31 December 2009 est.
48 Chad
15.00
31 December 2009 est.
49 Congo, Democratic Republic of the
15.00
31 December 2009 est.
50 Congo, Republic of the
15.00
31 December 2009 est.
51 Turkmenistan
15.00
31 December 2009 est.
52 Gabon
15.00
31 December 2009 est.
53 Guinea-Bissau
15.00
31 December 2009 est.
54 Central African Republic
15.00
31 December 2009 est.
55 Equatorial Guinea
15.00
31 December 2009 est.
56 Kenya
14.80
31 December 2009 est.
57 Bangladesh
14.60
31 December 2009 est.
58 Guyana
14.54
31 December 2009 est.
59 Senegal
14.50
31 December 2009 est.
60 Bhutan
14.50
31 December 2009 est.
61 Cayman Islands
14.50
31 December 2009 est.
62 Indonesia
14.50
31 December 2009 est.
63 Micronesia, Federated States of
14.38
31 December 2008 est.
64 Pakistan
14.19
31 December 2009 est.
65 Liberia
14.18
31 December 2009 est.
66 Ethiopia
14.18
31 December 2009 est.
67 Belize
14.10
31 December 2009 est.
68 Kosovo
14.09
31 December 2009 est.
69 Burundi
14.08
31 December 2009 est.
70 Nicaragua
14.04
31 December 2009 est.
71 Guatemala
13.85
31 December 2009 est.
72 Botswana
13.76
31 December 2009 est.
73 Colombia
13.01
31 December 2009 est.
74 Maldives
13.00
31 December 2008 est.
75 Lesotho
13.00
31 December 2009 est.
76 Albania
12.70
31 December 2009 est.
77 India
12.20
31 December 2009 est.
78 Samoa
12.11
31 December 2009 est.
79 Tonga
12.10
31 December 2009 est.
80 Iran
12.00
31 December 2009 est.
81 Egypt
11.98
31 December 2009 est.
82 Trinidad and Tobago
11.90
31 December 2009 est.
83 Serbia
11.80
31 December 2009 est.
84 South Africa
11.71
31 December 2009 est.
85 Belarus
11.68
31 December 2009 est.
86 Suriname
11.65
31 December 2009 est.
87 Croatia
11.55
31 December 2009 est.
88 Swaziland
11.38
31 December 2009 est.
89 Bulgaria
11.34
31 December 2009 est.
90 Timor-Leste
11.20
31 December 2009 est.
91 Namibia
11.12
31 December 2009 est.
92 Djibouti
11.10
31 December 2009 est.
93 Cape Verde
11.00
31 December 2009 est.
94 Sudan
11.00
31 December 2009 est.
95 Grenada
10.98
31 December 2009 est.
96 Aruba
10.70
31 December 2009 est.
97 Saint Lucia
10.60
31 December 2009 est.
98 Comoros
10.50
31 December 2009 est.
99 New Zealand
10.39
31 December 2009 est.
100 Papua New Guinea
10.09
31 December 2009 est.
101 Vietnam
10.07
31 December 2009 est.
102 Macedonia
10.06
31 December 2009 est.
103 Antigua and Barbuda
10.05
31 December 2009 est.
104 Dominica
10.03
31 December 2009 est.
105 Syria
10.00
31 December 2009 est.
106 Lebanon
9.57
31 December 2009 est.
107 Mali
9.50
31 December 2009 est.
108 Estonia
9.39
31 December 2009 est.
109 Anguilla
9.27
31 December 2009 est.
110 Jordan
9.25
31 December 2009 est.
111 Montenegro
9.24
31 December 2008 est.
112 Barbados
9.20
31 December 2009 est.
113 Ecuador
9.20
31 December 2009 est.
114 Saint Vincent and the Grenadines
9.20
31 December 2009 est.
115 Montserrat
9.05
31 December 2009 est.
116 Germany
8.85
31 December 2009 est.
117 Saint Kitts and Nevis
8.78
31 December 2009 est.
118 Hungary
8.68
31 December 2009 est.
119 European Union
8.58
31 December 2008 est.
120 Philippines
8.57
31 December 2009 est.
121 Poland
8.51
31 December 2009 est.
122 El Salvador
8.42
31 December 2009
123 Lithuania
8.39
31 December 2009 est.
124 Panama
8.25
31 December 2009 est.
125 Nepal
8.00
31 December 2009 est.
126 Haiti
8.00
31 December 2009 est.
127 Algeria
8.00
31 December 2009 est.
128 Bosnia and Herzegovina
7.93
31 December 2009 est.
129 Bahrain
7.90
31 December 2009 est.
130 Fiji
7.90
31 December 2009 est.
131 Curacao
7.51
31 December 2009 est.
132 Cyprus
7.49
31 December 2009 est.
133 Oman
7.44
31 December 2009 est.
134 Tunisia
7.31
31 December 2009 est.
135 West Bank
7.30
31 December 2009 est.
136 Qatar
7.27
31 December 2009 est.
137 Chile
7.25
31 December 2009 est.
138 Saudi Arabia
7.20
31 December 2009 est.
139 Mexico
7.07
31 December 2009 est.
140 Iraq
7.00
31 December 2009 est.
141 Spain
6.96
31 December 2009 est.
142 Kazakhstan
6.76
31 December 2009 est.
143 Kuwait
6.20
31 December 2009 est.
144 Morocco
6.20
31 December 2009 est.
145 Bolivia
6.08
31 December 2009 est.
146 Greece
6.06
31 December 2009 est.
147 Australia
6.02
31 December 2009 est.
148 Libya
6.00
31 December 2009 est.
149 Czech Republic
5.99
31 December 2009 est.
150 Thailand
5.96
31 December 2009 est.
151 Slovenia
5.91
31 December 2009 est.
152 United Arab Emirates
5.90
31 December 2009 est.
153 Korea, South
5.65
31 December 2009 est.
154 Bahamas, The
5.50
31 December 2009 est.
155 Vanuatu
5.50
31 December 2009 est.
156 Brunei
5.50
31 December 2009 est.
157 Singapore
5.38
31 December 2009 est.
158 San Marino
5.35
31 December 2009 est.
159 China
5.31
31 December 2009 est.
160 Denmark
5.30
31 December 2009 est.
161 Macau
5.25
31 December 2009 est.
162 Hong Kong
5.00
31 December 2009 est.
163 Malaysia
4.83
31 December 2009 est.
164 Italy
4.76
31 December 2009 est.
165 Portugal
4.69
31 December 2009 est.
166 Belgium
4.58
31 December 2009 est.
167 Norway
4.53
31 December 2009 est.
168 Malta
4.49
31 December 2009 est.
169 Niger
4.30
31 December 2009 est.
170 Cote d'Ivoire
4.30
31 December 2009 est.
171 France
4.25
31 December 2009 est.
172 United Kingdom
4.05
31 December 2009 est.
173 Israel
3.70
31 December 2009 est.
174 Netherlands
3.37
31 December 2009 est.
175 United States
3.25
31 December 2009 est.
176 Puerto Rico
3.25
31 December 2009 est.
177 Austria
3.10
31 December 2009 est.
178 Slovakia
2.91
31 December 2009 est.
179 Switzerland
2.75
31 December 2009 est.
180 Luxembourg
2.69
31 December 2009 est.
181 Taiwan
2.56
31 December 2009 est.
182 Finland
2.55
31 December 2009 est.
183 Ireland
2.50
31 December 2009 est.
184 Canada
2.40
31 December 2009 est.
185 Sweden
2.38
31 December 2009 est.
186 Peru
1.74
31 December 2009 est.
187 Japan
1.48
31 December 2009 est.----------------------------------------------------------------

FfF