บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


08 พฤศจิกายน 2554

<<< วิธีป้องกันน้ำท่วมไม่ให้ท่วมใหญ่แบบนี้อีก รวมถึงป้องกันนิคมและสถานที่สำคัญ ตัวเมืองอยุธยาและจังหวัดริมน้ำ >>>

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

Maha Arai

วิธีป้องกันน้ำท่วมไม่ให้ท่วมให
ญ่แบบนี้อีก รวมถึงป้องกันนิคมและสถานที่สำคัญ ตัวเมืองอยุธยาและจังหวัดริมน้ำ

 • Vjit Hunh, Wake Up Guys และคนอื่นอีก 2 คนถูกใจสิ่งนี้
  • Maha Arai จากที่เห็นเหล่า อ. ที่สอนระบบชลประทานออกทางทีวีทุกคืน ทราบว่ามวลน้ำที่ท่วมใหญ่คราวนี้อยู่ระดับหลายพันล้านเท่านั้นเอง
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai หรือรวมทั้งหมดก็แค่เขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนแสดงว่าเป็นส่วนเกินที่อาจไม่ได้ถูกปล่อยมาจากเขื่อนทั้งหมดแต่อาจเป็นฝนตกแถวนั้นด้วย
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai ก็แค่ยอมเสี่ยงแล้งมากกว่าเสี่ยงท่วมก็ลดการเก็บน้ำ เข้าเขื่อนใหญ่ให้เหลือ 5 เปอร์เซ็นต์ก่อนเข้าฤดูฝนให้ได้ช่วงวิกฤตการณ์ลานิญา เขื่อนก็จะช่วยรับน้ำที่จะต้องปล่อยออกมาท่วมได้อีกหลายพันล้านแล้วง่ายๆ
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai ส่วนนิคมและสถานที่สำคัญ ถ้าจะป้องกันก็ไม่ยากทุ่มสร้างกำแพงล้อมรอบสูง 5 เมตรแบบกันน้ำได้ด้วย แล้วสร้างสะพานข้ามกำแพงเป็นทางเข้าไม่มีประตูหรือจะมีประตูที่มีวิธีป้องกันแรงดันน้ำได้สูงหลายเมตรได้ พร้อมเครื่องสูบน้ำออกขนาดใหญ่หลายครื่องเพื่อสำรองเผื่อไว้ด้วย
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai ส่วนจังหวัดริมน้ำก็สร้างกำแพงกันน้ำสูง 5 เมตรถาวร แทนแนวกระสอบทรายที่กันน้ำอยู่ตอนนี้ตลอดเจ้าพระยามีเงินทำไปถึงปิง วัง ยม น่าน ย่านตัวเมืองหรือจุดสำคัญ อนาคตจะได้ปล่อยน้ำลงเจ้าพระยาได้หมดโดยไม่ต้องปัดออกซ้ายขวาจนกลายเป็นน้ำท่วมทุ่งแบบทุกวันนี้ ในเมื่อไม่กลัวล้นเข้ากทม.ก็ปล่อยได้เต็มที่ ไม่ต้องกลัวท่วม
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai ส่วนอยุธยาท่วมทุกปีก็ทำบายพาสแม่น้ำเจ้าพระยาเลี่ยงเมืองและสร้างกำแพงสูง 5 เมตรล้อมเมืองจะเข้าเมืองได้โดยผ่านสะพานข้ามกำแพงทั้งรถ ทั้งคนเดินทางผ่านการข้ามสะพานเข้าเมืองไม่ต้องมีประตูเมืองมีเครื่องสูบน้ำยักษ์หลายสิบตัว ให้เพียงพอสำหรับดูดน้ำออก กรณีฝนตกหนักมากๆ ติดต่อกันหรือน้ำล้นทะลักเข้ามา
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai สรุปวิธีป้องกันไม่ยาก อยู่ที่จะทำหรือไม่ ถ้าคิดจะทำประกาศจ้างบริษัทมาเตรียมทำพร้อมประกาศแผนออกไปแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องไปจัดงานเรียกความเชื่อมั่นกับต่างชาติด้วยซ้ำ เพราะเขาเห็นแผนและลงมือทำ เขาก็เชื่อมั่นแล้ว กรณีอยุธยาโมเดลที่แนะนำนั้นสามารถนำมาใช้กับจังหวัด 3 จังหวัดติดทะเล และ กทม. ได้ด้วย ขอแต่เผื่อทางไว้ให้น้ำไหลลงทะเลได้ด้วย
   6 ชั่วโมงที่แล้ว
  • Maha Arai ‎3จังหวัดที่ว่าคือ 3 จังหวัดสมุทรติดชายทะเลนั่นเอง ซึ่งถ้าลงทุนทำอย่างที่ว่ายังช่วยปกป้องน้ำท่วมจากกรณีน้ำทะเลหนุนหรือน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นได้ด้วย
   6 ชั่วโมงที่แล้ว

http://www.facebook.com/maha.arai

------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF