บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


08 กุมภาพันธ์ 2555

<<< หากกฏหมายพรรคการเมือง มีข้อบังคับเหมือนปัจจุบัน ก็คงไม่มีพรรคการเมืองไหน จะกล้าไปยุ่งเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรอก >>>

Maha Arai

<<< หากกฏหมายพรรคการเมือง มีข้อบังคับเหมือนปัจจุบัน ก็คงไม่มีพรรคการเมืองไหน จะกล้าไปยุ่งเกี่ยวกับกฏหมายที่
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรอก เพราะจะถูกยุบพรรคได้ง่ายๆ >>>

· · · วันอาทิตย์เวลา 20:27 น.
 • Wake Up Guys, Endomaitre Resectionendomaitre และ Being Wongnaul ถูกใจสิ่งนี้
  • Maha Arai กฏหมายพรรคการเมือง ปี 50
   ...
   มาตรา ๙๔ เมื่อพรรคการเมืองกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมือง
   (๑) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกระทำการตามที่รัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยวิธีการดังกล่าว
   (๒) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
   (๓) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
   (๔) กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
   (๕) กระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๑๐๔

   http://www.ect.go.th/thai/download50/post163.pdf

   ----------------------------------------------
   วันอาทิตย์เวลา 20:28 น. ·
  • Maha Arai สังเกตุ ข้อ (๓) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
   (๔) กระทำการอันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรหรือขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาช
   วันอาทิตย์เวลา 20:29 น. ·
  • Maha Arai ครอบจักรวาลแล้วลองหลับตานึกสภาพคนตัดสินด้วยมาตรฐานใกล้เคียงกับกรณีทักษิณเซ็นต์ชื่อร่วมกับเมียซื้อที่ดินรัชดา หรือ กรณีทำกับข้าวของสมัคร แล้วมาตัดสินพรรคใดเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไขกฏหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับกษัตริย์ รับประกันได้ว่า โดนยุบพรรคพันเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นว่า สถาบันเห็นชอบต้องการแก้ไขจริงๆ เท่านั้นนอกนั้นหมดสิทธิ์ เมื่อพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดแก้ กฏหมายใดๆ ที่หวังว่าจะแก้แล้วเสี่ยงก็คงไม่มีพรรคไหนแก้ได้นอกจากโดนยุบไปก่อน
   วันอาทิตย์เวลา 20:33 น. ·
  • Maha Arai ดังนั้นกรณี ม.112 หรือกฏหมายอื่นใด ที่ไปกระทบกับสถาบันกษัตริย์ ไม่สามารถแก้ไขได้เลย ฟันธง เพราะไม่มีพรรคไหนกล้าไปแก้หรือเสนอแก้ก็ยังไม่ทันได้แก้โดนร้องยุบพรรคก่อนแก้เสียอีก ทำใจได้เลยว่าความเป็นจริงมันเป็นเช่นนี้เอง
   วันอาทิตย์เวลา 20:34 น.
   ·
  • Maha Arai ดังนั้นถ้าใครต้องการจะแก้คงหวังพึ่งผ่านสภาไม่ได้ตรงๆ แต่ก็มีหนทางถ้าต้องการจริงๆ คือกดดันนอกสภาจนต้องยอมแก้นั่นหมายความว่าจะต้องมีคนเห็นด้วยจำนวนมากๆ เท่านั้น และเจตนาแน่วแน่ไม่ล้มกลางคันเพราะเหตุจูงใจหรือคำขู่ใดๆ เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์แก้ได
   วันอาทิตย์เวลา 20:36 น. ·
  • Maha Arai เมื่อเป็้นเช่นนี้ พวกวัยรุ่น 40-60 ที่อยากจะแก้จะต้องยอมรับความจริงว่าพึ่งพรรคการเมืองไม่ได้เรื่องนี้ ต่อให้เป็นพรรคที่ท่านเป็นเจ้าของพรรคเองก็แก้ไม่ได้ เพราะจะโดนร้องให้ยุบพรรคก่อนแก้ เมื่อความเป็นจริงมันเศร้าเช่นนี้ อย่าได้ไปด่าพรรคไหนเลย เพราะด่าไปก็เหมือนกับด่าโดยไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง คือตนเองเป็นหัวหน้าพรรคมีเสียง 400 ในสภาจาก 500 เสียง ก็ยังทำอะไรไม่ได้เลย ยกเว้นไปกดดันนอกสภาก็อีกเรื่องซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการแก้ตามระบบ ซึ่งวิธีนอกสภากับกฏหมายธรรมดายังพอได้ลุ้นแต่ถ้ากฏหมายกระทบสถาบัน คงต้องฟาดฟันกับนักจงรักกลุ่มต่างๆ ยกเว้นว่าเยอะจริงต่างกันมาก จนเกิดความสั่นคลอนไปทั้งบางอันนั้นก็พอมีหวังไปลุ้นผลกันในอนาคตต่อไป
   วันอาทิตย์เวลา 20:43 น. ·
  • Maha Arai ที่พูดมานี่ไม่ได้หวังมายับยั้งห้ามเคลื่อนไหวน่ะ เพราะถึงเราห้ามได้ก็ไม่ห้ามอยู่แล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงกรณีนี้ที่ไม่มีสิทธิ์อะไรไปห้าม ว่างๆ ก็ไปหนุนด้วยซ้ำมันดี อิอิ เพียงแต่ต้องรู้ข้อจำกัดว่าทำไมพรรคเขาถึงออกนอกหน้าผลักดันให้ไม่ได้กรณีนี้ ถ้าเข้าใจข้อจำกัด แต่ไม่สนใจหวังพึ่งพรรคก็เดินหน้าตามความสบายใจของแต่ละคนได้เลย
   วันอาทิตย์เวลา 20:47 น. ·
  • Maha Arai หวังว่าข้อมูลนี้จะผ่านตาบางคนที่รู้สึกคับข้องใจว่าทำไมพวกนักการเมืองไม่ยอมมานำแก้เรื่องนี้ ถ้าจะแก้เรื่องนี้แนะนำให้ไปร้องแก้รัฐธรรมนูญห้ามยุบพรรคก่อนอันดับแรก จะเวิร์กกว่า นอกจากจะชอบสไตล์มันดีอะไรก็ว่ากันไป ว่างๆ จะไปมันด้วย อิอิ
   วันอาทิตย์เวลา 20:52 น. ·
  • Maha Arai อีกอย่างผมยังยืนยันว่า การแก้กฏหมายใดๆ ต่อให้ลดโทษเหลือแค่ติดคุก 1 วัน แต่ไม่มีการบังคับการจับผู้ต้องหามาติดคุกแล้วผลัดไปเรื่อยๆ ได้หลายๆ ปี ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลย ที่จริงต้องเสนอเรื่องให้พิจารณาโดยไว ถ้าพิจารณาไม่ไวแสดงไม่มีหัลักฐานเพียงพอควรปล่อยผู้ต้องหาเป็นอิสระ ที่สำคัญผู้ต้องหาทุกคนทุกคดีจะต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จะต้องปฏิบัติกับเขาเสมือนผู้บริสุทธิ์ กักบริเวณได้แต่ห้ามทำให้เหมือนนักโทษเช่นติดคุก หรือตีโซ่ตรวนใดๆ
   วันอาทิตย์เวลา 20:55 น. ·
  • Maha Arai เหมือนกับเหตุการณ์ในวันแรกที่ผมไปฟังนิติราษฎร์เรียกร้องแก้ไข ม.112 หลังจากนั้นก็เดินขบวนไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยการนำของอีกทีม วันนั้นผมมีโอกาสจับไมค์และพูดเรื่องนี้ด้วยแต่เสียงเหน่อๆ หน่อย มีคนบันทึกทั้งภาพนิ่งและอันคลิปไว้ด้วย ผมเก็บไว้ที่นี่

   <<< บันทึกประวัติศาสตร์ ม็อบเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในข้อเรียกร้อง >>>
   http://maha-arai.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html
   วันอาทิตย์เวลา 20:57 น. · ·

  • Maha Arai อีกข้อที่ผมเสนอในวันนั้นก็คือควรเขียนให้ชัดเจนไปเลยว่า
   กฏหมายทุกมาตรา รัฐธรรมนูญทุกมาตรา
   สามารถวิพากวิจารณ์ เสนอแก้ไข ยกเลิกได้ทุกมาตรา
   เพราะว่าประชาชนเป็นผู้เขียนขึ้นมาทั้งหมดก็ต้องสามารถแก้ได้ทั้งหมด
   ถ้าเขียนไว้แบบที่ผมเสนอ การนำไปอ้างว่าพรรคการเมืองใด
   ไปสนับสนุนแก้ไขมาตราใดในกฏหมายหรือรัฐธรรมนูญ
   ว่ามีความผิดจนถูกยุบพรรคไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
   วันอาทิตย์เวลา 21:02 น. ·


http://www.facebook.com/maha.arai

------------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF