บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


13 มีนาคม 2555

<<< วิธีทำนายนิสัยที่แท้จริงของผู้มีอำนาจหรือผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง วิธีที่ดีที่สุดคือ ดูพฤติกรรมบริวารของเขา >>>


วิธีทำนายนิสัยที่แท้จริงของผู้
มีอำนาจหรือผู้ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงดังๆ วิธีที่ดีที่สุดคือ ดูพฤติกรรมบริวารของเขา

http://www.facebook.com/maha.arai

----------------------------------------------------
FfF