บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


05 มีนาคม 2555

<<< ม.112 ของรัฐธรรมนูญ 50 ต่างจาก ม.112 ในกฏหมายอาญา ดังนั้นการแก้ไข รธน. หรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับ ม.112 ที่มีการรณรงค์แก้ไข >>>

<<< ม.112 ของรัฐธรรมนูญ 50 ต่างจาก ม.112 ในกฏหมายอาญา ดังนั้นการแก้ไข รธน. หรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับ ม.112 ที่มีการรณรงค์แก้ไข >>>
 • ถูกใจ Redwa Spatan
  • Maha Arai ม.112 ในรธน. 50
   มาตรา ๑๑๒ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละจังหวัด ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
   และให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละหนึ่งคน โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้หนึ่งเสียงและให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
   เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถหาเสียงเลือกตั้งได้
   ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา
   หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้งและการหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา
   ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
  • Maha Arai ม.112 ในกฏหมายอาญาที่มีการรณรงค์ให้มีการแก้ไขในขณะนี้
   มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จ ราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี
  • Maha Arai จะเห็นได้ว่า เนื้อหาต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นพวกที่ชอบมั่วนิ่มว่าการรณรงค์แก้ไข ม.112 เกี่ยวกับการแก้ไขรธน. ทุกรูปแบบ ก็คือคนที่ไม่รู้ข้อกฏหมายกับรู้แล้วแกล้งโง่บิดเบือนเพื่อหวังหลอกใช้ชาวบ้านปลุกระดมต่อต้าน รธน. ฉบับใหม่
  • Maha Arai ต่อให้ไม่มีการแก้ไข รธน. ในขณะนี้ ก็ไม่เกี่ยวกับการรณรงค์แก้ไข ม.112 ขอกลุ่ม ครก. หรือกลุ่มนิติราษฎร์อยู่ดี เพราะมันคนละกฏหมาย กฏหมายอาญาแก้ได้ไม่ยาก ถ้ารัฐบาลเอาด้วย เพียงแต่ว่ารัฐบาลนี้เขายังไม่อยากให้พวกจ้องล้มรัฐบาลนำไปอ้างปลุกกระแสโจมตีเลยไม่หนุน แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการแก้รธน. ใดๆ ทั้งสิ้น คนละเรื่องกัน
  • Maha Arai คนไม่รู้ผมถือว่าไม่ผิด ผมเองสมัยก่อนก็ยังเข้าใจว่าอยู่ในรธน.50 เหมือนกันน่ะ แต่พอหลังๆ เห็นอ.นิติราษฎร์ระบุว่าเป็นกฏหมายอาญา ถึงไปลองค้นดูก็ปรากฏอย่างที่แสดงไว้ด้านบนว่าเป็นเรื่องแก้กฏหมายอาญาไม่เกี่ยวกับ รธน. คนละเรื่องกัน เมื่อรู้แล้วก็ไม่แกล้งโง่พยายามโยงให้มันเป็นเรื่องเดียวกัน ส่วนพวกที่ออกมาโยงเป็นข่าวช่วงนี้ อยากทราบว่าไม่รู้ หรือว่าแกล้งโง่ มีสอง 2 อย่างให้เลือก
  • Maha Arai เฮ้อ หลายเรื่องแล้วเอาเฉพาะไม่กี่อาทิตย์มานี้ เห็นพวกพรรคการเมืองและคนใหญ่คนโตมาให้สัมภาษณ์แล้ว เหมือนเห็นประชาชนเป็นควายจริงๆ อย่างที่ชอบคิดและพูดกันแน่ๆ ถึงได้ชอบบิดเบือนกันแบบนี้
  • Vjit Hunh เลือกสองอย่างเรย ไม่รู้แระโง่ ไม่ได้แกล้งโง่


http://www.facebook.com/maha.arai

-------------------------------------------

โดย มาหาอะไร
FfF