บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


06 พฤศจิกายน 2555

<<< หิวอีกแหล่ะ มื้อนี้ประหลาดหน่อย โอวัลตินราดหน้าปลากระป๋อง >>>


หิวอีกแหล่ะ มื้อนี้ประหลาดหน่อย โอวัลตินราดหน้าปลากระป๋อง


http://www.facebook.com/maha.arai

-----------------------------------------------
FfF