บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


12 มีนาคม 2556

<<< เปิดหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและจากพลังงานนิวเคลียร์ ในอนาคต >>>

<<< เปิดหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ามีความพยายามจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและจากพลังงานนิวเคลียร์ ในอนาคต >>>

 • Jenvit S Chai, Narin Inmag และ ขุน วาง ถูกใจสิ่งนี้
 • Maha Arai สังเกตุที่กราฟจะเข้าใจ เป็นนโยบายตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเสียด้วย และอ่านเรื่องราวบริษํทที่เกี่ยวข้องรายได้นั่นนี่ของปตท.ได้ที่นี่
  http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/datafile/dsf/0653122012-04-13TD104L02006.PDF
 • Maha Arai เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่องแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2550-2573 (PDP2010) โดยแผน PDP 2010 ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าในช่วง 5 ปี แรก มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6 และในระยะยาวก็จะยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยตามแผนฉบับดังกล่าวผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ รายใหม่จะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติจะสามารถแข่งขันได้และเป็นที่ยอมรับด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น โดยประมาณการการผลิตกระแสไฟฟ้าจาแนกตามประเภทเชื้อเพลิงแสดงดังภาพ นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มีนโยบายผลักดันการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งมากขึ้น เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ และจะช่วยลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในช่วงที่ราคาน้ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ามันในตลาดโลก
 • Maha Arai สีน้ำตาลอ่อนคือพลังงานนิวเคลียร์ สีชมพูซื้อจากต่างประเทศเช่นลาวที่ไปลงทุนแล้วส่งกลับมาขาย สีน้ำตาลแก่คือถ่านหินนำเข้า ส่วนสีฟ้าอ่อนคือก๊าซจะคงเดิมทำให้อัตราส่วนลดลง
 • Maha Arai ดังนั้นช่วงนี้ใครจะดราม่ายังไงก็ทำไป แต่ขอนั่งเทียนทำนายล่วงหน้าว่าจะมีเหตุการณ์ทำให้คนไทยสนับสนุนการใช้ พลังงานนิวเคลียร์และถ่านหินเพิ่มขึ้น แม่นยิ่งกว่าการทำนายเรื่องไหนๆ อีก ฟันธงได้เลย อิอิ มีหลักฐานตัวนี้ในมือฟันธงได้สบายใจไม่ผิดไปจากนี้แน่นอน
 • Maha Arai ถามว่ามีนโยบายว่าจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินกับพลังงานนิวเคลียร์ ทำไมต้องดราม่านั่นนี่กันด้วย ก็เพราะว่าอยู่ๆ จะสร้างนี่โดนคัดค้านอยู่แล้วดังนั้นจะทำยังไงให้สร้างได้โดยไม่มีคนคัดค้าน ก็ต้องมีฉากที่ทำให้เห็นความสำคัญและเพิ่มบทดราม่าเข้าไปมากๆ แล้วหักมุมนำพระเอก 2 ตัวนี้มาเข้าฉาก จึงฟันธงได้เลยเรื่องดราม่าเพื่อให้ถ่านหินและนิวเคลียร์เป็นพระเอก ไม่งั้นไม่ได้สร้างและจะผิดแผนงานที่วางกันไว้แน่นอน จึงหลับหูหลับตาฟันธงเรื่องจะมีดราม่าเพื่อการนี้ไปได้เลยถูกแน่ๆ อิอิ
 • Maha Arai อ้อ จากแผนพลังงานนิวเคลียร์จะเริ่มในปี 2020 หรืออีกประมาณ 7 ปีข้างหน้า ดังนั้นยังมีเวลาดราม่ากันอีกหลายปีเพื่อจะสร้างให้เสร็จทันเปิดใช้ในปี 2020
http://www.facebook.com/maha.arai

--------------------------------------------------------------

Maha Arai ได้แชร์ลิงก์

<<< ดีจัง ปตท.สผ.ถือหุ้นกับบริษัทต่างชาติลงทุนในการส่งก๊าซจากแหล่ง ยาดานา ป้อนให้ปตท.จะปิดซ่อมบำรุงแล้วโยนให้พม่าเป็นคนปิด >>>
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREExTURNMU5nPT0%3D&sectionid=TURNd013PT0%3D&day=TWpBeE15MHdNeTB3TlE9PQ
 • Maha Arai ดังนั้นช่วงเดือนหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นกรุณาด่าบริษัทเหล่านี้ตามข่าวนี้
  "โครงการยาดานา หรือแหล่งปิโตรเลียมชนิดก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย แหล่งยาดานา แหล่งบาดัมยาร์ แหล่งเซน เป็น การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในสัญญาสัมปทาน แปลง M5 และ M6 ขนาดพื้นที่ 26,140 ตารางกิโลเมตร ตั้งบริเวณอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์

  มีผู้ดำเนินการ คือ บริษัท โททาล อี แอนด์ พี เมียนมาร์ มีสัดส่วนถือหุ้น 31.2375%

  ส่วนที่เหลือเป็นของ บริษัท ยูโนแคล เมียนมาร์ ออฟชอร์ (UMOL) 28.2625% และเมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ ก๊าซ เอนเตอร์ไพรส์ (MOGE) 15%

  โดย มี บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) ร่วมทุนถือหุ้นอยู่ที่ 25.5% วันที่ลงนามในสัญญา 9 กรกฎาคม 2535 และเริ่มการผลิต 1 กรกฎาคม 2541 สัญญาจ่ายก๊าซให้ไทย 30 ปี"
 • Maha Arai อย่าได้เที่ยวไปด่าพม่า เพราะถ้าด่าพม่านั่นหมายถึงการกระทำของทางการพม่า ไม่ใช่การกระทำของเอกชนที่ไปรับสัมปทานทำโครงการในพม่าที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยร่วมถือหุ้นด้วย
 • Maha Arai "วิกฤตพลังงานไฟฟ้าของไทย เกิดขึ้นจากแหล่งยานาดา ได้แจ้งหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติประจำปี ในวันที่ 5-14 เม.ย. 2556 เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาทิ้งและแท่นที่อยู่อาศัย พร้อมติดตั้งใหม่

  ส่งผลให้แหล่งเยตากุนไม่สามารถจ่ายก๊าซให้ได้ เนื่องจา
  กค่าความร้อนจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น เมื่อส่งมาให้ไทยจึงจำเป็นต้องมาจากทั้ง 2 แหล่ง

  เมื่อ กำลังการผลิตไฟฟ้าหายไปกว่า 6,000 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตในช่วงดังกล่าวประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ จึงเหลือปริมาณสำรองเพียง 700 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

  ทำให้ไทยได้รับผลกระทบ "
 • Maha Arai ดังนั้นมุกหยุดซ่อมประจำปีอะไรก็ตาม แถมปีนี้พิเศษยืดเวลามากกว่าปกติ จะสร้างกระแสอะไรกันก็ตาม ปตท.ต้องรับผิดชอบไม่ใช่ประเทศพม่าในฐานะถือหุ้นตั้ง 1 ใน 4 ไม่มีพาวเว่อร์คงไม่ใช่
 • Maha Arai มุกอาศัยสร้างความเดือดร้อนเพื่อความชอบธรรมทำนั่นทำนี่อะไรก็ตาม ยุคนี้ พ.ศ. นี้ ผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มันไม่ได้เกิดโครงการที่ใช้มุกนี้เด็ดขาด เพราะมันเหมือนดูถูกว่าประชาชนโง่กันทั้งประเทศ ดังนั้นติดตามหลังจากเกิดวิกฤตช่วงเมษาว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีการ เรียกร้องจะสร้างนั่นนี่เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ หรือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการปล้นอำนาจรอบใหม่ ติดตามชมต่อไปถึงจะรู้เพราะจุดประสงคืที่ซ่อนอยู่มันจะถูกเผยผ่านการเรียกร้องวันนี้ดักคอและบันทึกหลักฐานเก็บไว้รออัดกลับในวันนั้น
http://www.facebook.com/maha.arai

---------------------------------------------------------

วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2556 ปีที่ 22 ฉบับที่ 8132 ข่าวสดรายวัน

ยาดานา-เยตากุน

คอลัมน์ คอลัมน์ที่13

กระทรวงพลังงานประกาศภาวะวิกฤตพลังงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-14 เม.ย.

ระดมสำรองพลังงานทุกชนิดเพื่อรับมือวิกฤตไฟฟ้า เน้นให้ทุกฝ่ายประหยัด หน่วยงานราชการให้หรี่เครื่องปรับอากาศลงเหลือ 25 องศา

ปิดไฟช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมง เป็นเวลาวันละ 1 ชั่วโมง

อันเนื่องมาจากแท่นขุดเจาะแหล่งก๊าซในประเทศ เมียนมาร์ที่ส่งมาขายให้ไทยปิดซ่อมพร้อมกันทั้ง 2 แหล่ง

โครงการยาดานา หรือแหล่งปิโตรเลียมชนิดก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย แหล่งยาดานา แหล่งบาดัมยาร์ แหล่งเซน

เป็น การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในสัญญาสัมปทาน แปลง M5 และ M6 ขนาดพื้นที่ 26,140 ตารางกิโลเมตร ตั้งบริเวณอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์

มีผู้ดำเนินการ คือ บริษัท โททาล อี แอนด์ พี เมียนมาร์ มีสัดส่วนถือหุ้น 31.2375%

ส่วนที่เหลือเป็นของ บริษัท ยูโนแคล เมียนมาร์ ออฟชอร์ (UMOL) 28.2625% และเมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ ก๊าซ เอนเตอร์ไพรส์ (MOGE) 15%

โดยมี บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) ร่วมทุนถือหุ้นอยู่ที่ 25.5% วันที่ลงนามในสัญญา 9 กรกฎาคม 2535 และเริ่มการผลิต 1 กรกฎาคม 2541 สัญญาจ่ายก๊าซให้ไทย 30 ปี

มีการวางแนวท่อก๊าซ ตั้งแต่แหล่งยาดานาถึงชายแดนไทย-พม่า บริเวณบ้านอีต่อง มีระยะทาง 409 ก.ม. (ในทะเล 346 ก.ม. บนบก 63 ก.ม.)

ส่วนโครงการเยตากุนแหล่งปิโตรเลียมชนิดก๊าซธรรมชาติ และคอนเดนเสท

เป็น การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในสัญญาสัมปทาน แปลงเอ็ม 12, เอ็ม 13 และเอ็ม 14 ขนาดพื้นที่ 24,130 ตารางกิโลเมตร ตั้งบริเวณอ่าวเมาะตะมะ สหภาพเมียนมาร์ เช่นกัน

มีผู้ร่วมทุน คือ ปิโตรนาส การิกาลิ (ฮ่องกง) มีสัดส่วนถือหุ้น 40.9102%

ส่วน ที่เหลือเป็นของเมียนมาร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ซ เอ็นเตอร์ไพรส์ 20.4541% บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) 19.31748% และนิปปอน ออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น (เมียนมาร์) จำกัด 19.3178%

วันที่ลงนามในสัญญา แหล่ง M 13 และ M 14 ลงนามเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2533 และ M 12 ลงนามเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2535 โดยเริ่มการผลิตเมื่อเดือนเมษายน 2543 มีสัญญาจ่ายก๊าซให้ไทย 30 ปี

โครงการเยตากุน เป็นการวางท่อก๊าซจากแหล่งเยตากุนถึงชายแดนประเทศไทย-พม่า ที่บ้านอีต่อง มีระยะทาง 277 กิโลเมตร (ท่อในทะเล 210 กิโลเมตร และบนบก 67 กิโลเมตร)

แหล่งก๊าซธรรมชาติ ยาดานา-เยตากุน ถือว่ามีความสำคัญต่อโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าของไทยเป็นอย่างมาก

โดย แหล่งยานาดา ซึ่งมีค่าความร้อนสูง จ่ายก๊าซให้ไทยเฉลี่ย 650 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ส่วนแหล่งเยตากุน ที่ค่าความร้อนต่ำกว่า สามารถจ่ายให้ได้ 450 ล้านลูกบาศก์ฟุต

คิดเป็นปริมาณการจ่ายก๊าซให้กับไทย รวม 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นปริมาณผลิตไฟฟ้ารวม 6,000 เมกะวัตต์

วิกฤต พลังงานไฟฟ้าของไทย เกิดขึ้นจากแหล่งยานาดา ได้แจ้งหยุดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติประจำปี ในวันที่ 5-14 เม.ย. 2556 เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาทิ้งและแท่นที่อยู่อาศัย พร้อมติดตั้งใหม่

ส่งผลให้แหล่งเยตากุนไม่สามารถจ่ายก๊าซให้ได้ เนื่องจากค่าความร้อนจากแหล่งยาดานาและแหล่งเยตากุนมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น เมื่อส่งมาให้ไทยจึงจำเป็นต้องมาจากทั้ง 2 แหล่ง

เมื่อกำลัง การผลิตไฟฟ้าหายไปกว่า 6,000 เมกะวัตต์ จากกำลังการผลิตในช่วงดังกล่าวประมาณ 27,000 เมกะวัตต์ จึงเหลือปริมาณสำรองเพียง 700 เมกะวัตต์ ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน

ทำให้ไทยได้รับผลกระทบ

หน้า 6

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREExTURNMU5nPT0%3D&sectionid=TURNd013PT0%3D&day=TWpBeE15MHdNeTB3TlE9PQ

------------------------------------------------------
โดย มาหาอะไร
FfF