บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


25 กันยายน 2556

<<< คนตายจากอาวุธสารเคมีในซีเรียไม่มากเท่าไหร่ อเมริกาและยูเอ็นมองเห็นกดดันส่งคนเข้าไปตรวจสอบขู่จะบุกแต่คนตายที่เรียกร้องการปฏิรูปการเมืองอยากให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นตายหลายหมื่นกลับไม่กดดันซีเรียนี่เท่ากับซีเรียชนะหมากตานี้ >>>

<<< คนตายจากอาวุธสารเคมีในซีเรียไม่มากเท่าไหร่ อเมริกาและยูเอ็นมองเห็นกดดันส่งคนเข้าไปตรวจสอบขู่จะบุกแต่คนตายที่เรียกร้องการปฏิรูปการเมืองอยากให้เป็นประชาธิปไตยขึ้นตายหลายหมื่นกลับไม่กดดันซีเรียนี่เท่ากับซีเรียชนะหมากตานี้ >>>

  • ทั้ง ดินสอ ยางลบ และ Ma Li Keaw ถูกใจสิ่งนี้
  • Maha Arai ขบวนการต่อสู้ในซีเรียเริ่มต้นคล้ายๆกับขบวนการต่อสู้ในลิเบียเรียกร้อง ประชาธิปไตยอยากให้ปฏิรูประบบการเมืองไม่ใช่ผูกขาดโดยตระกูลใดตระกูลหนึ่ง หลายสิบทศวรรษ แต่ปรากฏว่าเจอการปราบปรามอย่างโหดเหี้ยมทั้งปืนระเบิดรถถังและเครื่องบิน
  • Maha Arai จนมีคนเจ็บตายหลายพันกรณีซีเรียล่าสุดหลายหมื่นเข้าไปแล้วยังไม่ยุติ แต่กรณีลิเบียไม่มีกรณีใช้อาวุธเคมีอะไรชาติตะวันตกลุยช่วยฝ่ายต่อต้านแม้จะ โดนค้านจากจีนหรือรัสเซียคล้ายๆกัน จนจัดการซัดดัมและพวกได้เด็ดขาดเปิดศักราชใหม่ประชาธิปไตยในลิเบียแม้ต้อง ล้มลุกคุกคลานไปอีกระยะแต่ก็ปลดแอกจากการผูกขาดจากตระกูลใดตระกูลหนึ่งเป็น เวลายาวนานหลายสิบปีจนกลายเป็นรัฐเผด็จการไปแล้วได้สำเร็จ
  • Maha Arai แต่กรณีล่าสุดกรณีซีเรีย ชาวบ้านที่เรียกร้องการปฏิรูปการปกครองถูกกวาดล้างจากผู้ปกครองผู้มีอำนาจใน ซีเรียอย่างหนักจนต้องลุกขึ้นสู้จับอาวุธสู้ด้วยอาวุธปืนระเบิดอะไรในขณะที่ ฝ่ายรัฐมีของหนักทั้งรถถังและเครื่องบินทิ้งระเบิดด้วยทำให้ยอดคนตายหลาย หมื่นแล้ว
  • Maha Arai อยู่ๆ มีข่าวซีเรียใช้อาวุธเคมีถล่มฝ่ายต่อต้านอเมริกาเต้นผางเตรียมการบุกยูเอ็น เต้นด้วยเข้าไปตรวจสอบและกดดันให้เอาอาวุธเคมีมาทำลายในอีกหลายเดือนข้าง หน้าระหว่างนี้ฆ่ากันตายต่อไปด้วยปืนระเบิดรถถังและเครื่องบินไม่สนใจว่ายัง งั้น
  • Maha Arai แทนที่จะกดดันเรื่องอาวุธเคมี ทำไมไม่กดดันให้ซีเรียปฏิรูประบบการเมืองให้ดีขึ้นกลับไปหลงประเด็นกดดัน เรื่องอาวุธเคมีสมมุติซีเรียยอมปลดอาวุธเคมียอมทำลายทิ้งทั้งอเมิรกาและยู เอ็นก็จะนิ่งดูดายการฆ่ากันตายหลายหมื่นต่อไปว่ายังงั้น
  • Maha Arai ถ้าเป็นเช่นนั้น เท่ากับว่าหมากเกมนี้ซีเรียชนะ ด้วยการเอาความผิดเล็กน้อยมาแลกกับความผิดใหญ่หลวง แล้วแกล้งสะสางความผิดเล็กน้อยส่วนความผิดใหญ่หลวงดำเนินการต่อไปไม่มีใคร สนใจ ทั่วโลกหลงประเด็นการเริ่มต้นการต่อสู้ที่ต้องการปฏิรูประบบการเมืองใน ซีเรียมาเป็นปลดอาวุธ เคมีที่เพิ่งนำมาใช้ไม่กี่วันนี้ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ใช้อาวุธหนักสารพัดตายหลายหมื่นแล้วมองไม่เห็นและอนาคตอีกก็ คงทำมองไม่เห็นต่อไปถ้าไม่ใช้อาวุธเคมี เหมือนประหนึ่งว่าอาวุธเคมีฆ่าคนตายได้แต่กระสุนระเบิดอะไรทำคนตายเป็นหมื่น ไม่มีค่าเทียบเท่าอาวุธเคมีว่ายังงั้น เท่ากับซีเรียชนะเกมนี้ดีๆนี่เอง
---------------------------------------------------
FfF