บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


24 กรกฎาคม 2557

<<< เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ลูกชิดกระเทียมดองวาซาบิราดด้วยน้ำผึ้ง อิอิ >>>

เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ลูกชิดกระเทียมดองวาซาบิราดด้วยน้ำผึ้ง อิอิ
 

รูปภาพ : เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ลูกชิดกระเทียมดองวาซาบิราดด้วยน้ำผึ้ง อิอิ

---------------------------------------------------
FfF