บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


21 สิงหาคม 2557

<<< เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ทอดมันหมูฉาบด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ กับแครอท อิอิ >>>

 
เมนูใหม่ล่าสุดของโลก ทอดมันหมูฉาบด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ กับแครอท อิอิ 
 

เมนูใหม่ล้่าสุดของโลก ทอดมันหมูฉาบด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ กับแครอท อิอิ

รูปภาพ : เมนูใหม่ล้่าสุดของโลก ทอดมันหมูฉาบด้วยน้ำพริกกุ้งสวรรค์ กับแครอท อิอิ

-------------------------------------------------
FfF