บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


12 กันยายน 2557

<<< เพลง ฉันต้องทำยังไงเธอจะเชื่อใจฉัน >>>

เพลง ฉันต้องทำยังไงเธอจะเชื่อใจฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันต้องทำยังไง
เธอจะเชื่อใจฉัน
ฉันต้องทำสิ่งใด
เธอจะมั่นใจฉัน
ฉันต้องการอยากรู้
อยากรู้อยากรู้..
อยากลองทำดู..
เพื่อเธอ..เอ๊อเอ่อเออ

บอกบอกกับฉันได้ไหม
ว่าฉันต้องทำอย่างไร
บอกบอกกับฉันได้ไหม
ถ้ามันไม่ลำบากเกินไป
บอกบอกกับฉันได้ไหม
เพื่อสานใยรักเราต่อไป

อย่าได้หลบลี้..หนี..หน้าเลย

-----------------------------------------------

เพลง ฉันต้องทำยังไงเธอจะเชื่อใจฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันต้องทำยังไง
เธอจะเชื่อใจฉัน
ฉันต้องทำสิ่งใด
เธอจะมั่นใจฉัน
ฉันต้องการอยากรู้
อยากรู้อยากรู้..
อยากลองทำดู..
เพื่อเธอ..เอ๊อเอ่อเออ

บอกบอกกับฉันได้ไหม
ว่าฉันต้องทำอย่างไร
บอกบอกกับฉันได้ไหม
ถ้ามันไม่ลำบากเกินไป
บอกบอกกับฉันได้ไหม
เพื่อสานใยรักเราต่อไป

อย่าได้หลบลี้..หนี..หน้าเลย

รูปภาพ : เพลง ฉันต้องทำยังไงเธอจะเชื่อใจฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันต้องทำยังไง
เธอจะเชื่อใจฉัน
ฉันต้องทำสิ่งใด
เธอจะมั่นใจฉัน
ฉันต้องการอยากรู้
อยากรู้อยากรู้..
อยากลองทำดู..
เพื่อเธอ..เอ๊อเอ่อเออ

บอกบอกกับฉันได้ไหม
ว่าฉันต้องทำอย่างไร
บอกบอกกับฉันได้ไหม
ถ้ามันไม่ลำบากเกินไป
บอกบอกกับฉันได้ไหม
เพื่อสานใยรักเราต่อไป

อย่าได้หลบลี้..หนี..หน้าเลย
-------------------------------------------
FfF