บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


12 กันยายน 2557

<<< เพลง ฉันทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้ >>>

เพลง ฉันทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันทำได้ดี..ที่สุด..ก็แค่นี้..
แค่ที่เห็น..และเป็นอยู่..ในตอนนี้..
ฉันคงทำอะไร..ไม่ได้มาก..ไปกว่านี้
เท่าที่เห็น..ฉันทุ่มสุด..หัวใจแล้ว..

ถ้าเธอเป็นฉัน..
วันนั้นจะเข้า..ใจดี
ว่าทำไม..วันนี้..
ฉันทำได้แค่..นี้
ฉันทำได้แค่..นี้..
ฉันทำดีที่สุด..แล้ว..

---------------------------------------


เพลง ฉันทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันทำได้ดี..ที่สุด..ก็แค่นี้..
แค่ที่เห็น..และเป็นอยู่..ในตอนนี้..
ฉันคงทำอะไร..ไม่ได้มาก..ไปกว่านี้
เท่าที่เห็น..ฉันทุ่มสุด..หัวใจแล้ว..

ถ้าเธอเป็นฉัน..
วันนั้นจะเข้า..ใจดี
ว่าทำไม..วันนี้..
ฉันทำได้แค่..นี้
ฉันทำได้แค่..นี้..
ฉันทำดีที่สุด..แล้ว..


รูปภาพ : เพลง ฉันทำได้ดีที่สุดก็แค่นี้
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ฉันทำได้ดี..ที่สุด..ก็แค่นี้..
แค่ที่เห็น..และเป็นอยู่..ในตอนนี้..
ฉันคงทำอะไร..ไม่ได้มาก..ไปกว่านี้
เท่าที่เห็น..ฉันทุ่มสุด..หัวใจแล้ว..

ถ้าเธอเป็นฉัน..
วันนั้นจะเข้า..ใจดี
ว่าทำไม..วันนี้..
ฉันทำได้แค่..นี้
ฉันทำได้แค่..นี้..
ฉันทำดีที่สุด..แล้ว..

---------------------------------------------
FfF