บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< เพลง หันมามองฉันหน่อยซิเธอ เผื่อเจอะเจอคนรักที่เธอใฝ่หา >>>

เพลง หันมามองฉันหน่อยซิเธอ เผื่อเจอะเจอคนรักที่เธอใฝ่หา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

อยากให้รู้
ว่าฉัน..
นั้นยัง..
ไม่มีใคร

อยากให้รู้ไว้
ว่ายังไง
ฉันยัง..
รัก..เธอ..

ได้โปรดเถิดหนา..
หันมา..หันมามอง..
ฉันหน่อย..ซิเธอ..
เผื่อเจอะเจอ..คนรัก..
ที่เธอใฝ่หา....

-----------------------------------------


Maha Arai

เพลง หันมามองฉันหน่อยซิเธอ เผื่อเจอะเจอคนรักที่เธอใฝ่หา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ
อยากให้รู้
ว่าฉัน..
นั้นยัง..
ไม่มีใคร

อยากให้รู้ไว้
ว่ายังไง
ฉันยัง..
รัก..เธอ..
ได้โปรดเถิดหนา..
หันมา..หันมามอง..
ฉันหน่อย..ซิเธอ..
เผื่อเจอะเจอ..คนรัก..
ที่เธอใฝ่หา....

เพลง หันมามองฉันหน่อยซิเธอ เผื่อเจอะเจอคนรักที่เธอใฝ่หา
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

อยากให้รู้
ว่าฉัน..
นั้นยัง..
ไม่มีใคร

อยากให้รู้ไว้
ว่ายังไง
ฉันยัง..
รัก..เธอ..

ได้โปรดเถิดหนา..
หันมา..หันมามอง..
ฉันหน่อย..ซิเธอ..
เผื่อเจอะเจอ..คนรัก..
ที่เธอใฝ่หา....
----------------------------------------
FfF