บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< เพลง ไปให้ไกลให้ไกลจากฉัน >>>

เพลง ไปให้ไกลให้ไกลจากฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ไป..ให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
แล้ว..ไม่ต้องมา..
เจอะหน้า..กันอีกเลย..
ไปเลยไปให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
อย่าได้..กลับมา..
ผูกพัน..กันอีกเลย..

ให้มัน..หมดเวรหมดกรรม
ตั้งแต่..วันนี้....
อย่าได้..มีเวรมีกรรม
กันต่อ..ไปเลย....

--------------------------------------------


เพลง ไปให้ไกลให้ไกลจากฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ
ไป..ให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
แล้ว..ไม่ต้องมา..
เจอะหน้า..กันอีกเลย..
ไปเลยไปให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
อย่าได้..กลับมา..
ผูกพัน..กันอีกเลย..

ให้มัน..หมดเวรหมดกรรม
ตั้งแต่..วันนี้....
อย่าได้..มีเวรมีกรรม
กันต่อ..ไปเลย....


เพลง ไปให้ไกลให้ไกลจากฉัน
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

ไป..ให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
แล้ว..ไม่ต้องมา..
เจอะหน้า..กันอีกเลย..
ไปเลยไปให้ไกลให้ไกล..
จาก..ฉัน....
อย่าได้..กลับมา..
ผูกพัน..กันอีกเลย..

ให้มัน..หมดเวรหมดกรรม
ตั้งแต่..วันนี้....
อย่าได้..มีเวรมีกรรม
กันต่อ..ไปเลย....
------------------------------------------------
FfF