บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


22 ตุลาคม 2557

<<< เพิ่งทำเสร็จเมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก ลอดช่องสิงคโปร์ เส้นเซี่ยงไฮ้ มะเขือเทศราชินี ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ อิอิ >>>


เพิ่งทำเสร็จเมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก ลอดช่องสิงคโปร์ เส้นเซี่ยงไฮ้ มะเขือเทศราชินี ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ อิอิ

เพิ่งทำเสร็จเมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก ลอดช่องสิงคโปร์ เส้นเซี่ยงไฮ้ มะเขือเทศราชินี ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ อิอิ

----------------------------------------------------------
FfF