บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


22 ตุลาคม 2557

<<< เมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก บัวลอย สาหร่ายแก้ว แครอท กิมจิ อิอิ >>>

เมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก บัวลอย สาหร่ายแก้ว แครอท กิมจิ อิอิ

เมนูใหม่ล่าสุดในสามโลก บัวลอย สาหร่ายแก้ว แครอท กิมจิ อิอิ
------------------------------------------------------------
FfF