บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< เพลง รอวันเธอพร้อม >>>

เพลง รอวันเธอพร้อม
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

รอวันเธอพร้อม..
เธอยอมรักฉัน..
เฝ้ารอวันนั้น..
แม้มันจะนาน..
จะนานเท่าไหร่..
จะรอวันนั้น..
วันที่ฝันเป็นจริง
จะรอวันนั้น..
วันที่เธอรักฉัน
จะรอทุกวัน..
ทุกวัน..ทุกคืน..

อย่าทิ้งให้ฉันเดียวดาย
อย่าอายจนหนีหายไป
อย่า..ไกล..ห่างฉันเลย
ฉันจะเฝ้ารอ..รอ..เธอ..

---------------------------------------------เพลง รอวันเธอพร้อม
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

รอวันเธอพร้อม..
เธอยอมรักฉัน..
เฝ้ารอวันนั้น..
แม้มันจะนาน..
จะนานเท่าไหร่..
จะรอวันนั้น..
วันที่ฝันเป็นจริง
จะรอวันนั้น..
วันที่เธอรักฉัน
จะรอทุกวัน..
ทุกวัน..ทุกคืน..

อย่าทิ้งให้ฉันเดียวดาย
อย่าอายจนหนีหายไป
อย่า..ไกล..ห่างฉันเลย
ฉันจะเฝ้ารอ..รอ..เธอ..

เพลง รอวันเธอพร้อม
เนื้อร้อง/ทำนอง : อั้งม้อ

รอวันเธอพร้อม..
เธอยอมรักฉัน..
เฝ้ารอวันนั้น..
แม้มันจะนาน..
จะนานเท่าไหร่..
จะรอวันนั้น..
วันที่ฝันเป็นจริง
จะรอวันนั้น..
วันที่เธอรักฉัน
จะรอทุกวัน..
ทุกวัน..ทุกคืน..

อย่าทิ้งให้ฉันเดียวดาย
อย่าอายจนหนีหายไป
อย่า..ไกล..ห่างฉันเลย
ฉันจะเฝ้ารอ..รอ..เธอ..
---------------------------------------------------
FfF