บันทึกเรื่องราว สืบสาวความจริง ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน.
Save the stories. Investigate the truth. Give to the next generation.


20 ตุลาคม 2557

<<< Song : When you forgive me >>>

Song : When you forgive me
Lyrics : Aung Mor

When you forgive..me..
Seem raining in the desert
Seem moonlight in the dark night
Seem my life have hope again

Thank you for your kindness
Thank you, Thank you so much
Thank you very much indeed

------------------------------------------


Song : When you forgive me
Lyrics : Aung Mor

When you forgive..me..
Seem raining in the desert
Seem moonlight in the dark night
Seem my life have hope again

Thank you for your kindness
Thank you, Thank you so much
Thank you very much indeed

เพลง : เมื่อคุณอภัยให้ฉัน
เนื้อร้อง : อั้งม้อ
เมื่อคุณอภัยให้ฉัน
เหมือนฝนตกกลางทะเลทราย
เหมือนแสงจันทร์ในคืนที่มืดมิด
เหมือนชีวิตฉันมีความหวังอีกครั้ง
ขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ
ขอบคุณ ขอบคุณมากมาย
ขอบคุณมากจริงๆ

Song : When you forgive me
Lyrics : Aung Mor

When you forgive..me..
Seem raining in the desert
Seem moonlight in the dark night
Seem my life have hope again

Thank you for your kindness
Thank you, Thank you so much
Thank you very much indeed

เพลง : เมื่อคุณอภัยให้ฉัน
เนื้อร้อง : อั้งม้อ

เมื่อคุณอภัยให้ฉัน
เหมือนฝนตกกลางทะเลทราย
เหมือนแสงจันทร์ในคืนที่มืดมิด
เหมือนชีวิตฉันมีความหวังอีกครั้ง

ขอบคุณสำหรับความกรุณาของคุณ
ขอบคุณ ขอบคุณมากมาย
ขอบคุณมากจริงๆ
-------------------------------------------------
FfF